Details

Aanmelden

U hoort de meest recente ontwikkelingen en leert van organisaties die vooroplopen met het uitvoeren van de wet.

Info

1 december 2022

09.30 – 16.30

Van der Valk
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Prijs

Regulier tarief
€ 449
Vroegboek tarief
€ 349
Commercieel tarief
€ 799
Tarieven zijn btw vrij

Over dit congres

Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Hoewel de Wet zorg en dwang (Wzd) inmiddels 2,5 jaar van kracht is, blijkt de uitvoering nog een hele opgave te zijn. Met werken vanuit zelfbeschikking en openen van voorheen gesloten BOPZ-afdelingen heeft de intramurale praktijk een nieuwe opgave. De ervaren administratie druk, het personeelsgebrek en het betrekken van familieleden zijn de uitdagingen die een goede uitvoering van de wet lastig maken.

Daarnaast is het lastig om de Wzd tot in de haarvaten van de organisatie te borgen. In de ambulante zorg is de Wzd een heel nieuw wettelijk kader. Het gedachtegoed eigen maken en ook in de praktijk brengen loopt samen op. Wat betekent dit voor het professioneel handelen? Op welke manier is de Wzd binnen de ambulante zorg te integreren? Waar liggen verantwoordelijkheden? Welke samenwerkingen zijn verstandig om aan te gaan met netwerkpartners?

Van uitdagingen naar oplossingen
Tijdens deze editie van het congres over de Wzd hoort u de uitdagingen en de oplossingen uit de dagelijkse praktijk. Daarnaast krijgt u gelegenheid om uw eigen uitdagingen aan mede-deelnemers en experts voor te leggen en mee te denken aan de oplossingen.

De volgende thema’s komen aan bod:
✔ Actualiteiten uit de praktijk
✔ Onvrijwillige zorg in de thuissituaties
✔ Ethische afwegingen tussen veiligheid of vrijheid
✔ Casuïstiekbehandeling dilemma’s en oplossingen in de praktijk
✔ Zorgprofessional aan het woord: de cliëntenvertrouwenspersoon

Meld u vandaag nog aan en krijg in één dag antwoord op al uw vragen rondom de organisatorische consequenties van de Wet zorg en dwang.

Programma

Donderdag 1 december 2022

Programma onder voorbehoud

U ontmoet

Sprekers

Michel Bleijlevens

Universitair docent en onderzoeker onvrijwillige zorg, Maastricht University
Meer info

Lenny van der Heijden

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd, Zorgstem
Meer info

Marjolein Lotsy

Projectleider praktijktuinen Wzd in thuissituaties, Actiz
Meer info

Astrid Oudshoorn

Beleidsadviseur, Zorgstem
Meer info

Joost Hoebink

Dagvoorzitter
Meer info

Praktisch

Voor wie?

Dit congres is onder meer bedoeld voor directie, raad van bestuur, raad van toezicht, hoger management, managers bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers/adviseurs, hoofd en medewerkers kwaliteit en veiligheid, inspectie, Research & Development, teammanagers, (diverse) medisch specialisten zoals specialist ouderenzorg, huis-, verpleeghuisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en, consultants/adviseurs, leden OR, promovendi, onderzoekers en overige geïnteresseerden binnen de branches: verpleging, verzorging, thuiszorg en   gehandicaptenzorg.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing Algemeen
  • Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten

Het congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Reviews

"Verscheidenheid aan invalshoeken, thema breed bekeken, veel actualisatie waardoor deelnemers weer "bij" zijn, goede sprekers."

"Het was een afwisselende dag: sprekers die op verschillende onderdelen de Wet verder toelichten, bespreking van dilemma's en een theaterstuk om de dilemma's en emoties die daarbij spelen op een toegankelijke manier te laten zien."

"Inspirerende lezingen; vanuit verschillende invalshoeken/disciplines."

Contact

Annemarie Kreijenbroek

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
06-19 26 96 54 annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Zwanet Vierstra

Eventcoördinator (praktische vragen)
06-47 94 77 39 zwanet.vierstra@bsl.nl

Klantenservice

Klantenservice
030-638 36 38 aanmelder@bsl.nl

Bekijk ook

Volg ons

Kwaliteit

partner-image