Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Leren en verbeteren na het eerste jaar

Het congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang van woensdag 25 november 2020 is verplaatst naar woensdag 21 april 2021. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Wil je meer weten over het programma of direct inschrijven? Kijk dan hier.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd vervangt sinds 1 januari jl. de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het uitgangspunt van de nieuwe wet is 'Nee, tenzij'. Op het congres Dilemma's in de Wet zorg en dwang (Wzd) leert u van experts en hoort u de ervaringen van medebestuurders een jaar na de invoering van de Wzd.

Heeft uw organisatie de implementatie al op orde?
2020 is een overgangsjaar voor de invoering van de Wet zorg en dwang. Overziet u alle organisatorische en juridische consequenties die de wet met zich meebrengt?  Wie is wanneer juridisch zorgverantwoordelijk? Welke rolverdeling is optimaal en hoe heeft u het interne en externe toezicht geborgd? Op 25 november leert u van experts, medebestuurders en management en hoort de ervaringen uit het eerste jaar na de invoering van de wet van organisaties die voorop lopen met de implementatie. Wat zijn hun lessons learned?

Na afloop van het congres weet u:

 • welke strategische en juridische keuzes verstandig zijn met de Wzd in het achterhoofd;
 • hoe de IGJ toezicht houdt;
 • wat de nieuwste inzichten zijn over de administratieve lasten rondom het afbouwen van vrijheidsbeperkingen;
 • oplossingen voor samenwerken in netwerken onder de Wzd.

Leren en verbeteren na het eerste jaar
U hoort onder meer van juristen, wetenschappers en organisaties die voorop lopen als het gaat om de implementatie van de Wet zorg en dwang. Tijdens deelsessie gaat u aan de slag met casuïstiek. U wordt vooraf uitgenodigd om situaties uit de praktijk in de brengen die tijdens de sessie wordt vertaald naar consequenties en oplossingen voor de organisatie en voor management bestuur.

Schrijf u nu in voor het Zorgvisie congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang en krijg in een dag zicht op wat de invoering van de Wet zorg en dwang voor uw organisatie betekent.

09.00
Ontvangst
09.30
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters
09.45
Lees meer Sluiten
De Wet zorg en dwang; juridische verantwoordelijkheden

De Wet zorg en dwang is niet alleen intramuraal, maar ook extramuraal van toepassing. Welke wettelijke verantwoordelijkheden gaan hiermee gepaard voor de verschillende betrokken professionals? Wat zijn taken van de bestuurders? Op welke manier worden taken en verantwoordelijkheden afgebakend? Wat zijn de ervaringen uit de praktijk van de afgelopen 6 maanden en wat nemen we mee naar de tweede helft van 2020?
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, locatie VUmc, juridisch adviseur Wet zorg en dwang, lid jurist Centraal Tuchtcollege

10.20
Lees meer Sluiten
Nieuwe inzichten over het afbouwen van vrijheidsbeperkingen en de administratieve lasten

 • Hoe (goed) registreren we vrijheidsbeperkingen?
 • Welke inzichten verschaffen de registraties van vrijheidsbeperkingen?
 • In hoeverre kunnen de registraties management en bestuurders ondersteunen bij strategische beslissingen

Baukje Schippers, gedragswetenschapper en onderzoeker ’s Heeren Loo

11.55
Lees meer Sluiten
Drie tips om de rolverdeling binnen een netwerk goed te organiseren

Als Wzd-gerelateerde cliënten in crisis verkeren is het essentieel dat zorgorganisaties daar op voorbereid zijn. Om tot goede samenhangende zorg te komen is samenwerken met partners essentieel. Hoe past de Wzd in deze samenwerkingen?

 • Welke rolverdelingen zijn er binnen de netwerken?
 • In hoeverre maakt men gebruik van elkaars expertise rondom Wzd?
 • Een eigen crisisdienst of samenwerken in een netwerk?

Arnoud Jansen, geneesheer-directeur ggz-instelling Dimence Groep en Aletta van Dijk, senior adviseur en onderzoeker XpertiseZorg

12.30
Ochtendpauze en mogelijkheid tot netwerken
12.00
Lees meer Sluiten
Actuele ontwikkelingen uit de jurisprudentie

Bijna wekelijks worden er juridische uitspraken gedaan met betrekking tot de Wet zorg en dwang. Advocaat Ernst de Jong geeft een overzicht van de actuele, meest urgente uitspraken en duidt de gevolgen.
Mr. Ernst de Jong, advocaat KBS Advocaten

12.30
Lees meer Sluiten
Extern toezicht bij de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt, in tegenstelling tot de Wet Bopz, niet alleen binnen instellingen, maar ook daarbuiten zoals in de thuissituatie en op andere plekken waar mensen zorg ontvangen. Dat verandert ook vorm en manier van toezicht houden.

 • Op welke manier houdt de IGJ nu toezicht?
 • Wat is er gewijzigd?
 • Welke ervaringen zijn opgedaan in de eerste helft van 2020?
 • Welke verwachtingen heeft de IGJ van de bestuurders, management en raad van toezicht?
 • Welke nieuwe inzichten zijn verkregen en worden toegepast?

Drs. Korrie Louwes, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg, IGJ

13.15
Lunchpauze
14.15
Lees meer Sluiten
De Wzd in thuissituaties

Een belangrijke wijziging onder de Wzb is dat deze ook geldt voor thuissituaties. Dat heeft behoorlijke consequenties. Hoe gaan koplopers hiermee om? Hoe organiseren zij dit zorgvuldig met de wet in het achterhoofd en welke rol is er weggelegd voor de bestuurders?
Claudia Benning, kwaliteitsmedewerker bij DrieGasthuizenGroep

14.45
Zaalwissel
15.00
Lees meer Sluiten
Casuïstiekbehandeling

A1  Uitdagingen en oplossingen rondom rolverdelingen in de VVT

 • Wie is wanneer zorgverantwoordelijk?
 • Hoe werkt de samenwerking met huisartsen, GGZ en acute zorg?
  Lees meer >

A2  Organisatorische consequenties van onvrijwillige en vrijwillige vrijheidsbeperkingen in de gehandicaptenzorg

 • Wanneer is er sprake van onvrijwillige en vrijwillige zorg?
 • Hoe wordt de kennis binnen de organisatie geïmplementeerd?
 • Op welke manier wordt er intern toezicht gehouden op de toepassing?
  Lees meer >

A3  Het optimaal organiseren van de Wzd in thuissituaties

 • Wat zijn de grootste struikelblokken geweest in toepassing van de wet in thuissituaties?
 • Hoe wordt de veiligheid voor patiënt en personeel gewaarborgd?
  Lees meer >

16.00
Lees meer Sluiten
Kiezen voor veiligheid, vrijheid of vrijheidsbeperking?

Met de Wet zorg en dwang kunnen onvrijwillige zorg en versterking van de rechtspositie van cliënten op de juiste manier worden toegepast. Aan de hand van aansprekende situaties stellen de theatermakers van Ervarea de dilemma’s voor het bestuur en management aan de kaak.
Barbara Oppelaar, trainer en oprichter Ervarea interactief theater

16.30
Afsluiting en netwerkborrel

Casuïstiekbehandeling
Voorafgaand van het congres wordt er een inventarisatie onder de deelnemers gedaan over relevante casuïstiek voor deze intervisierondes. Situaties uit de praktijk worden vertaald naar de consequenties voor de organisatie en voor bestuurders/management.

A1
Lees meer Sluiten
Uitdagingen en oplossingen rondom rolverdelingen in de VVT

 • Wie is wanneer zorgverantwoordelijk?
 • Hoe werkt de samenwerking met huisartsen, GGZ en acute zorg?

A2
Lees meer Sluiten
Organisatorische consequenties van onvrijwillige en vrijwillige vrijheidsbeperkingen in de gehandicaptenzorg

 • Wanneer is er sprake van onvrijwillige en vrijwillige zorg?
 • Hoe wordt de kennis binnen de organisatie geïmplementeerd?
 • Op welke manier wordt er intern toezicht gehouden op de toepassing?

Danielle Immers, senior beleidsmedewerker en projectleider Wet zorg en dwang, ’s Heeren Loo

A3
Lees meer Sluiten
Het optimaal organiseren van de Wzd in thuissituaties

 • Wat zijn de grootste struikelblokken in toepassing van de wet in thuissituaties?
 • Zijn daar al oplossingen voor gevonden? En zo ja, welke?
 • Hoe wordt de veiligheid voor patiënt en personeel gewaarborgd?

Claudia Benning, kwaliteitsmedewerker, DrieGasthuizenGroep

Op het congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang op 25 november 2020 ontmoet u onder meer bestuurders, beslissers en managers uit de volgende organisaties:

Alrijne Zorggroep
Amaris Zorggroep
Amerpoort
Amsterdam UMC
Argos Zorggroep
CLB Integrated Solutions B.V.
Convivio
De Riethorst Stromenland
de Zorgboog
Dimence Groep
DrieGasthuizenGroep
DSW Zorgverzekeraar
Ervarea
FWG Progressional People
Geriant
HaZo Zorg B.V.
Het Parkhuis
’s Heeren Loo
Huisartsenpraktijk Dokters van Nu
Huisartsenpraktijk Molenhoek
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
KBS Advocaten
KNMG
Laurens
Magentazorg
Meandergroep Zuid-Limburg
Novicare
Omring
Ons Tweede Thuis
Oosterlengte
Opella
Pieter van Foreest
Protestantse Zorggroep Crabbehoff
QuaRijn
Rosa Spier Huis
SOVAK
St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Stichting Careyn
Stichting Ons Tweede Thuis
Stichting Pergamijn
SZR
TanteLouise
Threewise Zorgacademie
TMZ
Topaz
Tragel
Triaspect
Triviummeulenbeltzorg
TWB, Thuiszorg met Aandacht
UMCG
Vierstroomzorgthuis
Wzh
ZorgAccent
Zorggroep Alliade
Zorggroep Elde Maasduinen
Zorggroep Groningen

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Woensdag 25 november 2020

Locatie
Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht (routebeschrijving)

Tarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Standaardtarief
€ 349,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 10 april 2020
€ 349,- p.p. (btw vrij) | Collega tarief vanaf drie personen

€ 799,- p.p. (btw vrij) | Tarief voor niet-primaire doelgroep*

Accreditatie
ABAN accreditatie aangevraagd

Heeft u suggesties voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail uw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

*Primaire doelgroep
Het congres is bedoeld voor alle zorgbranches. Deelnemers hebben onder meer de volgende functies: bestuurder, (HR) directeur, manager, lid raad van bestuur, lid raad van toezicht, beleidsmedewerker, beleidsadviseur, locatiemanager, regiomanager, kwaliteitsmedewerker, projectleider, adviseur, consultant, controller, stafmedewerker, communicatieadviseur, inkoper, ambtenaar, jurist, informatiespecialist, medisch specialisten, specialist ouderenzorg, huis-, verpleeghuisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten en overige geïnteresseerden.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

 

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

 

Eventcoördinator (praktische vragen)
Leonie van Helten
M: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

 

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.