Ouderenzorg op de juiste plek

Innovatieve oplossingen om de financiële en organisatorische uitdaging in de ouderenzorg aan te gaan
campagnebeeld ouderenzorg op de juiste plek

Ziekenhuizen worden overspoeld door kwetsbare ouderen. Deze opnames zijn medisch gezien vaak niet nodig en te vermijden als deze ouderen in een eerder stadium ondersteuning krijgen. Met goede ondersteuning en zorg kunnen ze langer thuis blijven wonen en belanden ze minder snel op de acute zorg. Maar hoe organiseren we dit? Op welke manier kunnen we ouderen zorg op de juiste plek bieden?

De juiste ouderenzorg op de juiste plek vereist een soepele samenwerking tussen partijen als de wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Ook gemeenten kunnen hun bijdrage leveren met preventie en gericht beleid in het sociaal domein.

Geslaagde, vernieuwende projecten botsen echter op de gescheiden financieringsstromen van de zorgverzekeringswet: de WLZ en de WMO. De samenwerking is lastig, omdat de diverse partijen werken in hun eigen silo, met hun eigen bekostigingssysteem en binnen hun eigen wettelijke context.

We staan duidelijk voor een financiële en organisatorische uitdaging in de ouderenzorg. Wat is het geheim voor een effectieve samenwerking in de hele keten van de zorg aan ouderen?
Om deze uitdaging aan te gaan hebben we innovatieve oplossingen nodig op het gebied van:

 • Financiering
 • Samenwerkingsvormen
 • Stakeholders

Wilt u ook bijdragen aan het succesvol inrichten van de keten voor acute zorg om zo de ouderen zorg op de juiste plek te bieden?
Kom naar het congres en leer:

 • Welke innovatieve oplossingen de koplopers (zoals Hospital @ Home) hebben gevonden en hoe u obstakels overwint
 • Hoe medisch specialistische zorg in de buurt georganiseerd kan worden (door het AMC en Cordaan)
 • Hoe specialisten ouderengeneeskunde hun expertise beschikbaar stellen aan huisartsen en ouderen in de wijk bezoeken
 • Wat u als ziekenhuis kunt doen om te voorkomen dat ouderen de acute zorg overspoelen
 • Welke rol zorgverzekeraars hebben bij de substitutie van ziekenhuiszorg naar wijkzorg
 • Wat de valkuilen in ons huidige systeem zijn en welke stakeholders u waarvoor nodig heeft
09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
Hospital At Home is samen werken aan samenwerken in de acute zorg voor kwetsbare ouderen

De komende tien jaar zullen vooral 80-plussers een beroep doen op acute zorg. Deze groep ouderen woont niet alleen langer thuis dan al haar voorgangers maar heeft ook meer nagedacht over zijn of haar wensen en doelen.
Ziekenhuiszorg thuis is een kwalitatief goed en veilig antwoord op de acute zorgvraag van kwetsbare ouderen. Deze zorg biedt een alternatief voor ziekenhuisbehandeling waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat.
Naast patiëntrelevante uitkomsten kan het H@H ook een antwoord zijn op een groeiende behoefte aan ziekenhuiszorg door andere chronisch zieke patiënten, zoals mensen met CPD en hartfalen. Hiervoor zijn reeds wetenschappelijke bewijzen.

In deze workshop wordt uitgelegd hoe innoveren in de zorg in de dagelijkse praktijk gaat, welke hindernissen en uitdagingen er kunnen zijn en hoe samenwerken aan samenwerken met ouderen en professionals daadwerkelijk vorm gegeven kan worden. Ook worden de eerste bevindingen met H@H getoond.

10.30
Lees meer Sluiten
Mijn leven, mijn zorg!

Wat willen ouderen zelf? – Patiënt aan het woord

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Innovatie in de ouderenzorg; de Wijkkliniek (voorm. Het Buurtziekenhuis)

Het AMC en Cordaan starten in juni 2018 met de wijkkliniek. Het is een mini-ziekenhuis in de buurt voor ouderen met bijvoorbeeld COPD, hartfalen, of longontsteking. Als zij een acute zorgvraag hebben hoeven ze niet naar een ziekenhuis dat is opgetuigd met kostbare hightech-voorzieningen als een seh, intensive care en operatiekamers.
In de wijkkliniek werken klinisch geriaters uit het AMC samen met specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten van Cordaan. Bianca Buurman geeft een lezing over een vernieuwend project over de grenzen van de silo’s van ZVW, Wlz en Wmo heen. Samenwerken buiten het eigen domein is buitengewoon lastig te organiseren.  Waar lopen samenwerkende zorgorganisaties tegenaan qua bekostiging en organisaties?

door Bianca Buurman

12.15
Lees meer Sluiten
Samenwerkingen over grenzen; specialisten in de wijk

Specialisten ouderengeneeskunde leveren zorg buiten de muren van het verpleeghuis. Ze gaan op huisbezoek bij ouderen en geven consulten aan huisartsen. Maar in de praktijk verloopt de bekostiging moeizaam. Waar lopen initiatiefnemers tegenaan?

door Nienke Nieuwenhuizen

13.00
Pauze
14.00
Verzekeraar aan het woord
14.30
Lees meer Sluiten
Zorg op de juiste plek: papier is geduldig - nu de werkelijkheid!

Het toekomstperspectief  “Zorg op de Juiste Plek” beschrijft een noodzakelijke en door velen gesteunde nieuwe inrichting van de zorg in Nederland; Maar nu het op aanpakken aankomt wordt het lastig. Welke partijen nemen het initiatief, wie werkt tegen en waarom, wat moeten we doen om de doorbraak van de grond te krijgen, wat zijn de kansen en wat gebeurt er als het niet lukt en wat betekent dit voor de marktordening in de zorg?

15.00
Lees meer Sluiten
De visie van een ziekenhuisbestuurder

Het Martini Ziekenhuis in Groningen werkt mee aan Hospital @ Home. Klinisch geriaters draaien mee op de seh, waardoor andere beslissingen worden genomen voor behandeling dan alleen door vakspecialisten.

door Hans Feenstra

15.30
Pauze
16.00
Professionals aan het woord
16.30
Lees meer Sluiten
Gelukkig worden we oud

Gelukkig oud worden gaat om meer dan een lichaam zonder kwalen. Wie gezondheid wil bevorderen moet naar de hele mens kijken.
Als we kijken naar wat veel mensen gelukkig maakt dan is dat juist de verbondenheid met anderen.  De inrichting van de samenleving is daarom van grote invloed op de kans op een gezonde, gelukkige oude dag. In deze lezing verken ik welke beleidsomslagen nodig zijn als we niet het bestrijden van eenzaamheid of bestrijden van kwalen voorop staat, maar het vergroten van de kans op een gelukkige oude dag.

                              

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sophia de Rooij

Sophia de Rooij is internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater. Vanaf 2012 is ze hoogleraar ouderengeneeskunde en geriater. Ze geeft leiding aan het Universitair Medisch Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG (Groningen).
Het UCO houdt zich bezig met:

 • Patiëntenzorg
 • Het opleiden van zorgprofessionals (o.a. internisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en verpleegkundig specialisten)
 • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

De gezamenlijk gedragen visie is dat ouderenzorg uitgaat van de wensen en doelen van de individuele oudere. Het wetenschappelijk onderzoek van Sophia richt zich op verbetering van zorgtrajecten, dementie & delier, besluitvormingsprocessen en e-health (o.a. serious games en apps). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in co-creatie met ouderen, naasten en (zorg)partners.

Pieter Hilhorst

Pieter Hilhorst is politicoloog en publicist. Hij is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en werkt daarnaast als actieonderzoeker.
Pieter is initiatiefnemer van Amargi, een vereniging van mensen die zich willen bevrijden van geldzorgen.
Daarnaast werkt hij als publicist. Voor De Correspondent maakt hij een serie over sociale onzekerheid Naast zijn journalistieke werk schrijft hij ook voor theater.
Voorheen was hij wethouder Onderwijs, Financiën en Jeugdzaken in Amsterdam. Ook is hij lijsttrekker voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam geweest. Daarvoor maakte en presenteerde hij het programma De Ombudsman van de VARA en was columnist van De Volkskrant. Over zijn politieke avontuur schreef hij De Belofte. Over macht, idealisme en politiek. De Belofte is genomineerd voor beste politieke boek van het parlementaire jaar 2015-2016. (www.pieterhilhorst.nl)

Jeroen van den Oever

Jeroen van den Oever (1959) is sinds 1989 op verschillende manieren betrokken geweest bij de dynamische ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hij heeft gedurende 12 jaar  directieverantwoordelijkheid gedragen bij Nederlandse zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Ohra. Sinds 2009 is Van den Oever directeur-bestuurder van Fundis, een netwerkorganisatie van aanbieders van langdurige zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Datum & Locatie
12 oktober 2018

Hotel Utrecht (van der Valk)
Winthontlaan 4 -6
3526KV Utrecht

Tarieven
299,- per persoon (excl. btw) | Vroegboekprijs t/m 23 juni 2018
349,- per persoon (excl. btw) | Reguliere prijs

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Direct aanmelden >>

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor managers, medisch specialisten, huisartsen, teamleiders, coördinatoren in de ouderen- en dementiezorg. Specifieke branches voor wie het congres interessant is zijn huisartsenposten, eerste hulp ambulancezorg, in ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, financiering en gemeenten.

Accreditatie
ABAN accreditatie wordt aangevraagd

Heeft u vragen over:

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eefje Korten (event coördinator)
T: 030 – 638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.