Ouderenzorg op de juiste plek 2

Hoe richten we de hele keten van zorg aan ouderen succesvol in?
Ouderenzorg op de juiste plek 2

Ziekenhuizen worden overspoeld door kwetsbare ouderen. Met goede ondersteuning en zorg belanden deze ouderen minder snel op de acute zorg kunnen ze langer thuis blijven wonen. Maar hoe organiseren we dit? Op welke manier kunnen we ouderen zorg op de juiste plek bieden?

De juiste ouderenzorg op de juiste plek vereist een soepele samenwerking tussen partijen als de wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, gemeenten en medisch specialisten. De samenwerking is echter lastig, omdat de diverse partijen werken in hun eigen silo, met hun eigen bekostigingssysteem en binnen hun eigen wettelijke context.

We staan duidelijk voor een financiële en organisatorische uitdaging in de ouderenzorg. Hoe richten we de hele keten van de zorg aan ouderen succesvol in? En hoe stimuleren we een effectieve samenwerking tussen de stakeholders?

Waarom deelnemen?
Het congres Ouderenzorg op de juiste plek biedt voorbeelden en praktijkcases van innovatieve oplossingen, maar geeft ook inzicht in de rol van de patiënt, mantelzorger, apotheker, verzekeraar en professional.

Wilt u ook bijdragen aan het succesvol inrichten van de keten voor acute zorg om zo de ouderen zorg op de juiste plek te bieden? Kom naar het congres en leer:

 • Welke innovatieve oplossingen koplopers als Hospital @ Home en de WijkKliniek hebben gevonden
 • Hoe de samenwerking kan worden geoptimaliseerd tussen alle betrokken partijen in de ouderenzorg
 • Meer over de rol van mantelzorgers, apotheker, verzekeraar en de professional

Bekijk het programma >>

09.00
Ontvangst
09.30
Opening door de dagvoorzitter
09.40
Lees meer Sluiten
1. Hospital At Home is samen werken aan samenwerken in de acute zorg voor kwetsbare ouderen

De komende tien jaar zullen vooral 80-plussers een beroep doen op acute zorg. Deze groep ouderen woont niet alleen langer thuis dan al haar voorgangers maar heeft ook meer nagedacht over zijn of haar wensen en doelen.
Ziekenhuiszorg thuis is een kwalitatief goed en veilig antwoord op de acute zorgvraag van kwetsbare ouderen. Deze zorg biedt een alternatief voor ziekenhuisbehandeling waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat.
Naast patiëntrelevante uitkomsten kan het H@H ook een antwoord zijn op een groeiende behoefte aan ziekenhuiszorg door andere chronisch zieke patiënten, zoals mensen met CPD en hartfalen. Hiervoor zijn reeds wetenschappelijke bewijzen.

In deze workshop wordt uitgelegd hoe innoveren in de zorg in de dagelijkse praktijk gaat, welke hindernissen en uitdagingen er kunnen zijn en hoe samenwerken aan samenwerken met ouderen en professionals daadwerkelijk vorm gegeven kan worden. Ook worden de eerste bevindingen met H@H getoond.

10.30
Lees meer Sluiten
Patiënt en mantelzorger aan het woord

Mijn leven, mijn zorg! Wat willen ouderen zelf?

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
2. De WijkKliniek: een mini-ziekenhuis in de wijk voor acute ouderenzorg

Wat is goede ziekenhuiszorg volgens ouderen? En wat moet die zorg opleveren? En hoe kunnen we een deel van die zorg meer in de wijk leveren. Die vragen vormden het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de WijkKliniek, waarvan de eerste in juni in Amsterdam Zuidoost geopend is. Het concept is opgebouwd samen met ouderen en het hele netwerk in de wijk. In mijn presentatie zal ik ingaan op de wensen van ouderen zelf, de bekostiging, hoe we kennis uit onderzoek gebruiken en hoe we uitdagingen zoals druk op de SEH proberen aan te pakken.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Wat ouderen belangrijke onderdelen vinden van goede ziekenhuiszorg
 • Hoe informatie uit onderzoek kan bijdragen aan het neerzetten van een innovatie zorgconcept zoals de WijkKliniek
 • Hoe we de financiering van de zorg hebben geregeld

12.15
Lees meer Sluiten
3. Beter ondersteuning én minder kosten

Anne-Mei The beschreef in haar boek “Leven met dementie” hoe regels de vernieuwing van de zorg in de weg staat. Hoe ouderen met dementie beter geholpen kunnen worden is bekend. Maar om betere zorg te leveren, zijn investeringen nodig, vooral van gemeenten en zorgkantoren. Probleem is dat de opbrengsten van deze investeringen niet bij de gemeenten en zorgkantoren terecht komen, maar bij het rijk. In beleidsjargon: er is geen financiële prikkel om te investeren in betere zorg voor zieke ouderen.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Welke ‘sociale experimenten’ laten zien dat het anders kan
 • Op welke manier de regering dit soort experimenten ondersteunt
 • De resultaten en ervaringen binnen deze sociale experimenten

13.00
Pauze
14.00
Lees meer Sluiten
Apotheker aan het woord

Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal ouderen met een complex geneesmiddelengebruik de komende jaren sterk stijgen. Deze patiënten, die ook langer thuis blijven wonen, hebben gerichte farmaceutische zorg nodig, dichtbij huis. Apothekers zullen de komende jaren dan ook een nog actievere rol spelen als schakel in het lokale zorgnetwerk rondom de patiënt.’

 • Waar ligt de governance bij de forenzende oudere?
 • Wat is de dagelijkse praktijk mbt de ouderen?
 • Wat kan op welke manier verbeterd worden?

14.30
Lees meer Sluiten
4. Zorg op de juiste plek: praktijkcase Vincent van Gogh

Vincent van Gogh heeft reeds 2 jaar een innovatie tussen GGZ en de VVT sector. De zorgkantoren hebben deze vrij snel opgenomen als best practice in hun inkoopvoorwaarden.  En de formule werkt zo goed dat op dit moment een uitbreiding  gerealiseerd wordt van 1 locatie met 1 VVT organisatie naar meerdere locaties met drie verschillende VVT organisaties.

Tijdens deze lezing leert u:

 • Hoe de zorg voor ouderen met dementie en zware gedragsproblematiek en een woonomgeving binnen de vvt-sector bijelkaar gebracht worden middels en nieuwe werkwijze
 • Wat deze werkwijze inhoudt
 • Hoe het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie is opgebouwd.

15.00
Verzekeraar aan het woord
15.30
Pauze
16.00
Professionals aan het woord
16.30
Lees meer Sluiten
5. De zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen; hoe nu verder?

Ouderen kunnen steeds meer zelf, willen ook meer zelf. Ook als er gezondheidsproblemen optreden willen we vaak een zo autonoom mogelijk leven leiden. Onze naasten zijn degene bij wie u aanklopt in geval van nood, maar wie zijn de mensen die hierin niet kunnen meekomen, geen netwerk hebben? Zijn er voor deze groep in de toekomst nog voorzieningen?

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Tijdens de eerste editie van het congres spraken we Sophia de Rooij en Bianca Buurman over hun innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek.
Bekijk hier de video-interviews.

Interview Sophia de Rooij

Interview met Bianca Buurman

Meer horen over innovatieve oplossingen voor ouderenzorg op de juiste plek? Meld u aan voor de volgende editie!

Datum & Locatie
15 maart 2019

Hotel Amsterdam (van der Valk)
Joan Myskenweg 20
1096 CJ Amsterdam

Klik hier voor de routebeschrijving

Openbaar vervoer
Metrostation Overamstel ligt op 500 meter loopafstand. Hier stoppen metro 50 (Gein – Isolatorweg) en metro 51 (Centraal Station – Westwijk)

Populaire bestemmingen – reistijden met openbaar vervoer
Centraal Station – 11 minuten
RAI Amsterdam – 3 minuten
Zuidas – 5 minuten
Amsterdam ArenA – 5 minuten
Ziggo Dome – 5 minuten

Parkeren
Van der Valk Amsterdam-Amstel heeft de beschikking over een eigen beveiligde parkeergarage met 131 parkeerplaatsen.
De parkeertarieven zijn:
– Per uur: €3
– Per dag: €24

Tarieven
499,- per persoon (btw vrij*) | Reguliere prijs

Direct aanmelden >>

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort? Stuur een mail naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

*CRKBO geregistreerd

Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor managers, medisch specialisten, huisartsen, teamleiders, coördinatoren in de ouderen- en dementiezorg. Specifieke branches voor wie het congres interessant is zijn huisartsenposten, eerste hulp ambulancezorg, in ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg, financiering en gemeenten.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd zodra het volledige programma bekend is.

Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting (Er is geen voorbereiding noodzakelijk).

Heeft u vragen over:

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Leonie van Helten (event coördinator)
T: 030 – 638 36 59
M: 06 – 30905752
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.