Dag van de Preventie

Van sickcare naar healthcare!
Preventie Titel

Een rookvrije generatie. Minder obesitas en minder overgewicht. Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik. Dat zijn de ambities van het Nationaal Preventieakkoord. Inzet op preventie is ook een speerpunt in de hoofdlijnenakkoorden. Zodat mensen gezonder leven, met meer kwaliteit van leven. En om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op de lange termijn te borgen. Maar wat betekent dit concreet voor zorgaanbieders?  

Tijdens het congres zetten we uiteen wat de noodzaak is van preventie, hoe je het financiert én leggen een link naar de praktijk d.m.v. de diverse succesvolle projecten in de kennissessies. Ontdek in één dag de noodzaak van preventie, financiële consequenties en hoe preventie in de praktijk werkt.

Bekijk hier het programma met o.a. Staatssecretaris Paul Blokhuis, Marian Kaljouw | Nederlandse Zorgautoriteit, Ruud Veltenaar | Inspirator en filosoof, Reint Jan Renes | Hogeschool Utrecht en Carina Hilders | Reinier de Graaf Hospital Delft >>

Accreditatie
De Dag van de Preventie is is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 6 punten.

Op de Dag van de Preventie ontdekt u:

 • De tips & trucs van succesvolle voorbeelden uit de praktijk
 • Cijfermatig inzicht in de effectiviteit van preventie
 • Hoe zorginkoop samengaat met preventie
 • Tips voor het opzetten van eigen samenwerkingen
 • Inzicht in de aanpak en de achterliggende principes van succesvolle projecten
 • Informatie over de wet- en regelgeving vanuit de NZa rondom preventie

Programma Dag van de Preventie

09:00 uur
Ontvangst
09:15 uur
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter

Interactieve opening van de dag door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

09:30 uur
Lees meer Sluiten
Financiële- en gezondheidswinst door preventie

Kwaliteit van leven neemt toe door een goede gezondheid en de afwezigheid van ziekten. Preventie levert gezondheidswinst op, zowel fysiek als mentaal. Daarom zet de Nederlandse Zorgautoriteit actief in op preventie. Door zorgaanbieders en zorgverzekeraars te informeren over bestaande mogelijkheden en door experts uit diverse domeinen te raadplegen om nieuwe opties te verkennen. Ook heeft de NZa gepeild wat de ervaringen zijn in het veld: Op zoek naar succesverhalen en naar belemmeringen waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars tegen aan lopen.

Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit en Kirsten de Brouwer, projectleider preventie nemen de deelnemers hier in mee en lichten een tipje van de sluier op over preventie activiteiten de komende tijd.

10:00 uur
Lees meer Sluiten
De juiste beweging is ingezet

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is ‘gepast trots’ op het preventieakkoord. ‘Er valt nog een wereld te winnen, maar de juiste beweging is ingezet. Ik ben hoopvol en optimistisch over de toekomst.’ Op de Dag van de Preventie spreekt Blokhuis over het belang om overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik terug te dringen.

10:25 uur
Lees meer Sluiten
Leefstijlgeneeskunde en preventie; de wetenschappelijke onderbouwing

Dat leefstijlinterventies gezondheidsklachten kunnen voorkomen is bekend, maar leefstijlinterventies hebben ook curatief potentieel. In Nederlands groeit het draagvlak voor leefstijl als onderdeel van de behandeling van verschillende chronische aandoeningen. We zien interventies met veelbelovende resultaten zoals KeerDiabetes2Om, Nationale Diabetes Challenge en Herstelcirkel in de Wijk. Ook zijn er GLI-programma’s voor mensen met obesitas of overgewicht. Maar om de zorgkosten fundamenteel terug te dringen is meer nodig en moet leefstijlgeneeskunde een volwassen plaats krijgen in onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs.

Ontdek:

 • Wat leefstijlgeneeskunde is en welk bewijs er is
 • Welke ontwikkelingen er nu gaande zijn in praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs
 • Welke ontwikkelingen zijn nog meer nodig om leefstijlgeneeskunde een volwassen plaats te geven in de gezondheidszorg

10:55 uur
Netwerkpauze
11:15 uur
Lees meer Sluiten
Zorginkoop en Preventie

Door meerjarenafspraken met zorgaanbieders af te sluiten, kan er meer nadruk gelegd worden op de preventieve aspecten. De aandacht verbreedt zich van het herstel/de behandeling van een ziekte of aandoening naar ook alles wat tussen ‘gezond en ziek’ ligt. Hoe vroeger een interventie plaatsvindt, hoe beter we in staat zijn om zwaardere zorgbehoefte te voorkomen of uit te stellen. Het is dus niet enkel een kwestie van de juiste zorg op de juiste plek, maar ook op het juiste moment.

Een andere kant van de medaille is dan ook het stimuleren van gezond gedrag bij de verzekerden zelf. Werken aan de vitaliteit is een vorm van preventie die ook met een hogere mate van regie over de eigen gezondheid gepaard gaat. Dat wordt bij Menzis  ‘leefkracht’ genoemd. Het sprekersduo laat zien hoe deze aanpak de volksgezondheid kan versterken.

12:00 uur
Lees meer Sluiten
Verandering realiseren? De psychologie van gedragsbeïnvloeding begrijpen en gebruiken.

Wie gedrag wil veranderen, moet beseffen dat het niet zo eenvoudig is. Wanneer u voorbeelden van geslaagde gedragsinterventies langs ziet komen, zoals de bekende vlieg in de wc-pot of de BOB-campagne, dan lijkt het simpel. De werkelijkheid is helaas weerbarstiger. Gedragsveranderende communicatie heeft een grote kans te smoren in onverschilligheid of weerstand. Reint Jan presenteert de belangrijkste pijlers van gedrag, hoe u scherp zicht krijgt op het doel (wat voor gedrag wil u zien?) en de beste wegen om gedragsverandering te bereiken.
Ontdek:

 • De belangrijkste pijlers van gedrag.
 • Inzicht in de psychologische factoren die ervoor zorgen dat we helaas niet gewoon doen wat gezond is.
 • Welke effectieve gedragsveranderende strategieën u toe kan passen

12:30 uur
Lunchpauze
13:30 uur
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde 1: Succesvolle integrale samenwerkingen

1.1 Praktijkcase: Beter worden zonder dokter: samen diabetes te lijf!
1.2 Positieve Gezondheid als vertrekpunt in de huisartsenpraktijk
1.3 Vitale Regio Fryslân: Samen leren in preventie!

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

14:20 uur
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde 2: Succesvolle integrale samenwerkingen

2.1 Zorgprogramma Lijf & Leven
2.2 Verzekeraar en gemeenten verkleinen gezondheidverschillen via de minimapolis
2.3 Samen werken aan een duurzaam lokaal preventiebeleid

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

15:10 uur
Netwerkpauze
15:30 uur

Ziekenhuizen moeten gaan inzetten op het gezond houden van de bevolking in hun werkgebied. Niet verdienen aan ziekte en behandelen, maar aan preventie van ziekte. Carina Hilders vertelt hoe het ziekenhuis in Delft samenwerkt met GGD, zorgverzekeraars, huisartsen en paramedici om dit te realiseren.

16:00 uur

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, dus 1 op de 14 Nederlanders. En onderzoekers van het Erasmus MC berekenden dat 1 op de 3 van de huidige volwassen Nederlanders diabetes type 2 krijgt. Alarmerende aantallen. Sport kan een enorme goede bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze mensen. De grote vraag is: op welke manier kunnen we dit beter inbedden in de reguliere zorg? Bas van de Goor deelt zijn zienswijze en de behaalde resultaten.

16:30 uur
Lees meer Sluiten
Focus op de toekomst is focus op preventie en welzijn

De focus van de zorg ligt bijna geheel op diagnose en behandelen en nauwelijks op preventie. Het roer moet om en de focus moet verschoven worden naar preventie. Wat is hierbij de regulerende rol van de overheid? Hoe kan de zorg en wetenschap bijdragen aan het voorkomen van ziekten en schade voor het welzijn van mensen en onze economie? Deze keynote daagt u uit na te denken over de uitgangspunten van de zorg en plaatst ze daarbij voor fundamentele keuze’s en dilemma’s zoals bijvoorbeeld genetica.

17:15 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Kennissessies Dag van de Preventie

1.1

Diabetes wordt sterk beïnvloed door leefstijl. Met de juiste aanpak kunnen deelnemers hun gedrag aanpassen, gezonder worden en medicatie afbouwen. Herstelcirkel in de wijk staat voor een coöperaties van burgers die samen een omgeving scheppen waardoor nieuw gedrag gemakkelijker eigen gemaakt kan worden. Ze stellen zelf de doelen die ze willen behalen, samen met hun Leefkrachtcoach. Een jaar lang oefenen ze (samen) nieuw gedrag in en krijgen je meer zicht op het keren van hun aandoening. De winst is plezier, meer sturing, energie en een beter gevoel.

Ontdek in deze sessie:

 • Inhoud en uitkomsten van het programma Herstelcirkel in de Wijk
 • Lessen uit de eerste groepen over het organiseren van zelfsturing, zo ver mogelijk weg bij de zorg
 • Nieuwe kijk op zelfsturing bij gedragsverandering: beter worden zonder dokter
 • Duurzame verankering van de methode in een wijk: waar externe ondersteuning stopt gaan de groepen verder

1.2
Lees meer Sluiten
Positieve Gezondheid als vertrekpunt in de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Afferden werkt sinds 2015 vanuit het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij werd de praktijkgrootte teruggebracht van 2350 patiënten per fte naar 1800, waardoor er meer tijd voor de patiënt was. Actief is de samenwerking met het sociaal domein (gemeente) gezocht om te zoeken naar mogelijkheden om zaken die niet medisch van aard zijn niet in het medisch domein op te lossen. Dit leidde tot een stabiele afname van het aantal verwijzingen met 25%.

U leert:

 • Meer tijd voor de patiënt zonder een ander gesprek verandert de zorg niet
 • Positieve Gezondheid is een goed instrument om dat andere gesprek te krijgen
 • Samenwerking zorg en sociaal domein/gemeenschap is hierbij essentieel

1.3

Sinds 2016 werken Friese gemeenten,  De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân  binnen het programma Vitale Regio Fryslân samen aan preventie. Op wijk- of dorpsniveau komen pilots tot stand “over de schotten” van het stelsel  heen, waarbij gemeenten, De Friesland en de GGD een gezamenlijk eigenaarschap ervaren. Deze pilots worden onderzocht op gezondheidseffect, kosteneffectiviteit en proces. De partners in het programma wisselen ook geregeld kennis en ervaringen uit.

Tijdens deze deelsessie krijgt u tips en trucs vanuit de perspectieven van gemeente, zorgverzekeraar en GGD.

 • Waarom en hoe werken Friese gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân samen aan preventie?
 • De samenwerking bekeken vanuit de verschillende perspectieven en ieders tips en trucs
 • Relatie met het Preventieakkoord

2.1

Het Zorgprogramma Lijf & Leven is gericht op patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoeningen hebben. Op dit moment richt het zorgprogramma zich op psychiatrische patiënten die obesitas, diabetes en/of (een hoog risico hebben op) hart- en vaatziekten. Na een intake en grondig onderzoek wordt het zorgprogramma voor iedere patiënt ingericht rond drie pijlers:

Ontdek:

 • Optimaliseren van het medicatie beleid en ondersteuning daarbij
 • Leefstijlaanpassingen en ondersteuning daarbij
 • Onderzoek naar familiaire factoren

2.2

Sociaal kwetsbare groepen met de minste vooruitzichten op een lang en gezond leven, hebben vaak ook problemen op andere gebieden (financiën, werk, wonen, relaties). Soms krijgen die problemen prioriteit boven lange termijn zaken zoals een goede gezondheid. Verzekeraar Menzis en de gemeente Arnhem – waarmee zij een minimapolis hebben afgesloten – delen de zorgen voor deze kwetsbare groep. Met een integrale aanpak met  gezondheidsprogramma’s, inzet van sociaal domein en schuldenaanpak verbetert de participatiegraad en gezondheid van deze groep. Als voorbeeld de gecombineerde leefstijl voor de minima in Arnhem, gecombineerd met een sportaanbod vanuit de gemeente.

Ontdek tijdens deze kennissessie:

 • Aanpak van gezondheidsverschillen met een gecombineerde leefstijlinterventie, schuldenaanpak en structurele afspraken met gemeenten over inzet van sociaal domein
 • Lessen uit de samenwerking tussen Menzis en gemeenten
 • Concrete voorbeelden van de samenwerking en de resultaten voor de inwoners van Arnhem

2.3

Wat is preventie, hoe kan ik preventie in mijn gemeente vormgeven en hoe kan ik er op sturen? Dat zijn vragen waarmee we in de workshop aan de slag gaan. Een landelijke werkgroep ontwikkelde hiervoor o.a. de preventiematrix. De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in je gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven.  Naast een toelichting op het gebruik van de matrix vertelt de gemeente Leiden hoe zijn met de matrix aan de slag zijn gegaan.

In deze kennissessie gaat u interactief aan de slag rond de volgende vragen:

 • Wat is preventie en hoe kan ik preventie vorm geven in mijn gemeente?
 • Hoe kan ik de preventiematrix toepassen in de praktijk?
 • Wat kan ik leren van gemeenten die de preventiematrix hebben gebruikt?

* Kennissessies onder voorbehoud van wijzigingen.

Sprekers Dag van de Preventie

Praktische informatie Dag van de Preventie 2019

Datum
Woensdag 17 april 2019

Locatie
Van der Valk Hotel Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
399,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief*

*Primaire doelgroep

Accreditatie
De Dag van de Preventie is is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor 6 punten.

Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, consultants, informatiespecialisten, juristen, controllers en toezichtshouders in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Yvette de Jager
T: 030 -638 37 05
E: yvette.dejager@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.