Dag van de Preventie 2020

Preventie in de praktijk

De toename van chronische aandoeningen en leefstijlgerelateerde ziekten vraagt om een verschuiving van behandeling naar preventie. Zodat mensen gezonder leven, met meer kwaliteit van leven. En om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op de lange termijn te borgen.

Maar wat betekent dit concreet voor uw zorgorganisatie? Waarom zijn er ziekenhuizen die de ambitie hebben om te transformeren naar ‘gezondheidsorganisaties’? Waarom zetten zorginstellingen in op samenwerkingen met gemeenten en zorgverzekeraars?  Wat levert preventie op?

Tijdens het congres de Dag van de Preventie zetten we uiteen wat de noodzaak van preventie is, hoe u het financiert én leggen een link naar de praktijk d.m.v. de diverse succesvolle projecten in de kennissessies. Ontdek in één dag de noodzaak van preventie, financiële consequenties en hoe preventie in de praktijk werkt.

Topsprekers en experts
U krijgt de unieke kans om te leren van topsprekers en experts op het gebied van Preventie:

Hanneke Molema
Senior Consultant Innovations for health at TNO, expert Leefstijlgeneeskunde
Edo Richard
neuroloog en onderzoeker Radboudmc
Ruben Wenselaar
voorzitter raad van bestuur Menzis
Jochen Mierau
wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health

Accreditatie
De Dag van de preventie op 2 september is geaccrediteerd voor 5 punten door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor de categorie Algemene scholing cluster 1, 2 en 3.

Op de Dag van de Preventie ontdekt u:

 • De tips & trucs van succesvolle voorbeelden uit de praktijk
 • Cijfermatig inzicht in de effectiviteit van preventie
 • Hoe zorginkoop samengaat met preventie
 • Tips voor het opzetten van eigen samenwerkingen
 • Inzicht in de aanpak en de achterliggende principes van succesvolle projecten

Programma Dag van de Preventie

09.00
Ontvangst
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

Welkom en uitleg van de dag door de dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

09.40
Lees meer Sluiten
Leefstijlgeneeskunde en preventie; de nieuwste wetenschappelijke onderbouwing

Hanneke Molema is binnen TNO verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, een initiatief van TNO en LUMC. Zij geeft tijdens deze bijdrage de wetenschappelijke bewijzen voor het curatief potentieel van leefstijlgeneeskunde bij diverse aandoeningen.

Tijdens deze bijdrage krijgt u:

 • Cijfermatig inzicht in het nut en de noodzaak van leefstijlgeneeskunde en preventie;
 • De laatste ontwikkelingen, de feiten en cijfers uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs
 • Te horen welke ontwikkelingen er nog meer nodig zijn om leefstijlgeneeskunde een volwassen plaats te geven in de gezondheidszorg

10.20
Lees meer Sluiten
Preventie van dementie

In de media verschijnen regelmatig enorm positieve berichten over de preventie van dementie. Maar wat zijn nu eigenlijk de feiten en cijfers? Edo Richard, klinisch neuroloog en onderzoeker deelt de uitkomsten van recente onderzoeken. Welke observaties zijn er en wat is de effectiviteit van interventies bij risicofactoren? Is dementie te voorkomen?

11.00
Netwerkpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Preventie in een financieel model

In Nederland gaat, afhankelijk van de rekenwijze, tussen de € 80 en 100 miljard naar de curatieve zorg. Naar preventie gaan slechts tientallen miljoenen euro’s. Dat kan en anders, volgens Menzis. Preventie kan zichzelf terugverdienen. Het is alleen niet altijd gemakkelijk en vergt omdenken en lef. Ruben Wenselaar deelt zijn tips & trucs voor preventie in een financieel model.

12.10
Lees meer Sluiten
Zinnige Buurtzorg

Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar VGZ hebben een driejarig contract gesloten over ‘zinnige buurtzorg’. Een van de drie inhoudelijke thema’s is preventie. De oplossing wordt gezocht in pro-actief contact met cliënten en mantelzorgers. Jos de Blok vertelt zijn visie en deelt waar zijn inspiratie vandaan komt.

12.50
Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken
13.50
Lees meer Sluiten
Sessieronde Preventie in de praktijk

1. 3 Praktische lessen rondom ‘Samen Fit’ met Ipse de Bruggen; GEANNULEERD
2. De meerwaarde van preventie in de GGZ
3. 8 tips voor inzet van online platformen bij preventie
4. Twentse preventiecoalitie: Vitaal Twente

Bekijk hier de inhoud van de sessies Preventie in de praktijk >>

14.45
Korte pauze en wisseling van de zalen
15.10
Lees meer Sluiten
Anders organiseren, financieren en meten met het kavelmodel

In deze sessie neemt Carl u mee op reis om te ontdekken hoe we het huidige stelsel voor gezondheidszorg zodanig kunnen transformeren dat gezondheid voorop komt naast de goede zorg die we in Nederland bieden. Deze reis wordt gemaakt aan de hand van het Kavelmodel. Het Kavelmodel is een duurzaam model waarmee het mogelijk wordt om in een bepaald gebied (de kavel), samen met de betrokken partijen, gezondheid anders te organiseren, te financieren en te monitoren.

Ontdek:

 • Waarom ons stelsel voor gezondheidszorg ziek is
 • Dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn
 • Hoe je op een duurzame manier Population Health Management kan toepassen

15.30
Lees meer Sluiten
3 tips voor dezelfde gezondheid ongeacht de sociaaleconomische status

De meeste professionals in de zorg zullen ervaren dat mensen met een lage Sociaal Economische Status (SES) gemiddeld een slechtere gezondheid genieten dan mensen met een hogere SES. Die groep heeft dan ook de volle aandacht gekregen van veel beleidsmakers. Maar onderzoek wijst uit dat er binnen de groep met een lagen SES toch velen zijn die gezond gedrag vertonen.

 • Wat is daarvan de reden?
 • Waardoor wordt het verschil veroorzaakt?
 • Hoe kunnen we deze kennis ombuigen naar oplossingen ter verbetering van de vitaliteit van onze bevolking?

16.00
Lees meer Sluiten
Menselijk gedrag – de spil van een gezonde leefstijl

De aandacht voor een gezonde leefstijl is groter dan ooit – de afgelopen jaren verscheen het op steeds meer kennis- en beleidsagenda’s, en toen kwam Covid 19. Overgewicht, obesitas en daarmee gepaard gaande chronische aandoeningen leken de risico’s op complicaties sterk te vergroten. De transitie naar een gezondere leefstijl kan nu in een stroomversnelling komen. Daarbij speelt het veranderen van gedrag een cruciale rol. Er is al veel bekend over menselijk gedrag, maar hoe kunnen we die kennis inzetten om deze transitie naar een gezondere leefstijl te ondersteunen? Hoe kun je als zorgprofessional of –organisatie mensen helpen hun gedrag duurzaam positief te veranderen?

16.30
Einde van het programma, gelegenheid tot netwerken

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Preventie in de praktijk

Houd het programma in de gaten, meerdere kennissessies volgen.

1
Lees meer Sluiten
3 Praktische lessen rondom ‘Samen Fit’ met Ipse de Bruggen - GEANNULEERD

Deze sessie is geannuleerd. Heeft u zich ingeschreven voor deze sessie? Dan ontvangt u een persoonlijk bericht van ons.

2

Mensen met een psychiatrische aandoening leven tot wel 20 jaar korter, grotendeels veroorzaakt door (te voorkomen) lichamelijke aandoeningen. Het ontwikkelen van risicofactoren hiervoor heeft diverse oorzaken, waarin een ongezonde leefstijl een belangrijke rol speelt.  Toenemende mate van erkenning van het probleem en onderzoek hiernaar, heeft gezorgd voor meer onderzoek naar leefstijlinterventies dan ooit tevoren. Het laat overtuigend de meerwaarde van leefstijlinterventies in de GGZ zien voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook dat er nog erg weinig veranderd is in de praktijk als je het afzet tegen al het onderzoek en beleid die pleiten voor zulke interventies. Een multidisciplinaire geïntegreerde aanpak is succesvol gebleken, maar vergt veel inspanning. We zijn daarmee in een nieuwe fase beland: alle kennis over gezondheidswinst is er, maar hoe gaat het en krijgen we het in praktijk?

 • Welke rol spelen we hier zelf in?
 • Welke interventies zijn en worden er in binnen- en buitenland gedaan?
 • Wat zijn daarin de successen en knelpunten en wat kunnen we daarvan leren?

3
Lees meer Sluiten
8 tips voor de inzet van online platformen bij preventie

Burgerinitiatief Stichting Je Leefstijl Als Medicijn heeft de ambitie om binnen 3 jaar het aantal diabetes type 2 patiënten met 100.000 te verminderen. Uitgaande van €6.000 per patiënt betekent dat een besparing van €600 miljoen per jaar. Het gratis online platform heeft inmiddels meer dan 2000 leden en groeit als kool. Initiatiefnemer Wim Tilburg deelt zijn geleerde lessen.

4

Vitaal Twente heeft ten doel via samenwerking initiatieven te ontplooien om daarmee haar missie ‘Twente, de vitaalste regio van Nederland’ te realiseren. Een mooi streven, maar hoe werkt het in de praktijk?

 • Welke projecten zijn er al gestart en wat zijn de behaalde resultaten?
 • Wat zijn de do’s & don’ts bij een samenwerking met zoveel verschillende partijen?
 • Welke tips zijn er voor een opstart van een dergelijk netwerk in andere regio’s?

* Kennissessies onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers Dag van de Preventie

Praktische informatie Dag van de Preventie 2020

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Woensdag 2 september 2020

Locatie
Congrescentrum de Werelt
Lunteren
Routebeschrijving

Accreditatie
De Dag van de preventie op 2 september is geaccrediteerd voor 5 punten door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor de categorie Algemene scholing cluster 1, 2 en 3.

Tarieven
799,-    per persoon (btw vrij*) | Prijs voor niet-primaire doelgroep
399,-    per persoon (btw vrij*) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep**

*CRKBO geregistreerd

**Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, (huis-)artsen en management huisartsenpraktijken, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, informatiespecialisten, juristen, controllers en toezichthouders in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Eefje Korten (eventcoördinator)
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.