Zorgvisie Zorg en Vastgoedcongres 2020

Nieuwe tijd, flexibel vastgoed

Het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres van 29 oktober 2020 is verplaatst naar 17 maart 2021. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Meer informatie over het congres op 17 maart vindt u hier.

Zor 0389 Header Zorgvastgoed2020 700x350 V2

Trends en oplossingen op het gebied van flexibel vastgoed, duurzaamheid, nieuwe technologieën en samenwerking.

Flexibiliteit lijkt het woord van 2020 als het gaat om de combinatie van zorg en vastgoed. Waren er eerder uitdagingen als de CO2 uitstoot, de leegstand, de zorgverplaatsing naar thuis en de veranderende behoeften van de eindgebruikers. De corona-crisis zorgt voor een kentering. Ineens is flexibiliteit noodzaak. Afdelingen worden omgebouwd, leegstaand vastgoed wordt in gebruik genomen en er zijn tenten ingezet.

Ook de andere uitdagingen blijven en daarom hoort u tijdens tijdens deze editie van het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres trends en oplossingen voor de care en de cure op het gebied van:

  • Financieringsstrategie
  • Flexibel vastgoed
  • Verduurzaming
  • Samenwerkingen in vernieuwende woon- en zorgconcepten
  • Integratie van technologische ontwikkelingen en architectuur

Kennissessies en netwerkmogelijkheden
Het congres is dé uitgelezen plek om collega’s uit de sector te ontmoeten. Zo gaat u tijdens ronde tafelsessies met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. In de middag stelt u uw eigen sessie programma samen: uw kiest zelf de thema’s uit waarop u verdieping zoekt. Bekijk de sessies hier.

Doe in één dag kennis op over de laatste inzichten en trends rondom vastgoed in de zorg! Kom samen met uw collega en ontvang korting!

Programma Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres 29 oktober 2020

09.15
Ontvangst en gelegenheid tot netwerken
09.45
Opening door de dagvoorzitter
09.50
Lees meer Sluiten
‘Nieuwe tijd, flexibel vastgoed’

Het vastgoed van zorgorganisaties heeft te kampen met veel uitdagingen: leegstand, veroudering, andere behoeften van de cliënten/patiënten, de tendens om de zorg naar thuis te verplaatsen. Nieuwbouwplannen worden gemaakt en weer aangepast. En dan ineens de coronacrisis. Dat zet de zorgwereld op zijn kop en is flexibiliteit noodzaak. Afdelingen worden omgebouwd en er worden triagetenten geplaatst. Hoe gaat een grote zorgorganisatie hiermee om? Welke strategie hebben zij en wat kunt u daarvan leren?

10.25
Lees meer Sluiten
Samen werken aan de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid

De Taskforce Wonen en Zorg is een gezamenlijk initiatief van VNG, Aedes, Actiz en de ministeries van VWS en BZK. Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen te faciliteren in hun woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Daarom is de inzet van de Taskforce erop gericht dat alle gemeenten, samen met ten minste woningcorporaties en zorgorganisaties, een analyse maken van de woonzorgopgaven, deze doorvertalen in een woonzorgvisie en hierover bindende prestatieafspraken maken. Hoe ver zijn de partners hiermee? Welke inspirerende voorbeelden zien we? Wat staat succesvolle samenwerking en doelbereik nog in de weg?
Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg, wethouder Wonen, gemeente Nieuwegein

11.00
Netwerkpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Financieringsstrategie: vijf tips voor uw vastgoedplannen

Al jaren op rij is zorgvastgoed enorm populair in de beleggingsmarkt. In 2019 is er voor het eerst meer dan één miljard euro geïnvesteerd. Dit komt mede doordat tweedelijns klinieken, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg goede investeringen blijken te zijn. Dit biedt kansen. Welke? Dat hoort u in deze bijdrage.
Jan Willem Spijkman MHA, Sector Banker ING Public Sector & Healthcare

12.15
Ronde tafelsessies
13.00
Lunch met gelegenheid tot netwerken
11.30
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde I

1.1 Samenwerkingen in vernieuwende woon- en zorgconcepten
1.2 Integratie technologie en architectuur; het model om de behoefte van de eindgebruiker te achterhalen
1.3 Verduurzaming: Investeren in gasloos vastgoed levert geld op

Bekijk de sessieomschrijvingen >

15.00
Korte pauze
15.15
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde II

2.1 Technologische innovaties; een slimme wijk in plaats van een verpleeghuis
2.2 Financieringsstrategie: Handvatten om interessant te blijven voor financiers
2.3 Flexibel vastgoed: Compact en toekomstgericht bouwen

Bekijk de sessieomschrijvingen >

16.15
Lees meer Sluiten
Duurzaamheid: Voorbereiden op de toekomst van een circulaire bouweconomie

Nederland wil 100% circulair zijn in 2050. Daarom is er een transitieagenda geschreven en inmiddels ook een routekaart. Wat houdt deze in? Waar moet u rekening mee houden?
Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability en Academic Coördinator of the PDEng program bij de Technische Universiteit Eindhoven

16.45
Afsluiting en netwerkborrel

Kennissessies ronde 1

1.1
Lees meer Sluiten
Vernieuwde samenwerking in woon- en zorgconcepten

Zorgorganisatie Triade bouwt een nieuw woon-zorgcomplex in Almere. Daarmee  faciliteren ze woon- en werkplekken voor mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Welke innovatieve samenwerking zijn ze hiervoor aangegaan wat betreft de realisatie en wat onderscheid dit project van andere?
Erik Berends, manager vastgoed, facilitair, inkoop en ict Triade Vitree

1.2
Lees meer Sluiten
Invloed van technologie verandert vastgoed; het model om de behoefte van de eindgebruiker te achterhalen

Veel van de (noodzakelijke) vernieuwing van de zorg moet komen van nieuwe technologie  (domotica, ehealth, zorg op afstand, smart building, smart care, personalized medicine, etc.) en de mate waarin dat doorzet heeft invloed op het benodigde vastgoed. Wat is het huidige beeld van de impact van technologie, wat zijn de verwachtingen en de problemen? En welke invloed heeft de coronacrisis op o.a. de invoer van zorg op afstand.

Aan de hand van een nieuw model krijgt u inzicht in de behoeften van uw cliënt.

1.3
Lees meer Sluiten
Verduurzaming: Investeren in gasloos vastgoed levert geld op

Het gasverbruik over 5 locaties in 5 jaar met 50 procent terugbrengen? Er zijn verschillende zorgorganisaties die daarin slagen, ondanks dat de overheid het minder aantrekkelijk heeft gemaakt om voor zorgaanbieders te investeren in vastgoed. De feiten en cijfers worden gedeeld tijdens deze sessie.

Kennissessies ronde 2

2.1
Lees meer Sluiten
Technologische innovaties; een slimme wijk in plaats van een verpleeghuis

Zorginstelling Oktober voor ouderen sorteert voor op de toekomst en ontwikkelt samen met woningcorporatie Wooninc., de TU/e en de gemeente Waalre een slimme wijk voor ouderen. In dit living lab worden technologische innovaties geïntegreerd in de architectuur en directe omgeving zoals sensoren die ouderen volgen, gebruiksgroen rond en aan de flats. Wat is de reden dat Oktober hier op inzet? Op welke manier financieren ze dit project en welke verrassende nieuwe technologische innovaties zullen toegepast worden?
Rob Slegers, manager Services & Vastgoed Oktober en Vivian Poulussen, adviseur Vastgoed en projectleider namens Oktober

2.2
Lees meer Sluiten
Samenwerken aan nieuwe woonzorgconcepten in de praktijk

Samenwerkingen tussen zorginstellingen en (maatschappelijk) beleggers maken vernieuwende woonzorgconcepten mogelijk. In deze workshop krijgt u inzicht in twee vernieuwende woonzorgconcepten in Leeuwarden en Utrecht voor respectievelijk ouderen met dementie en voor jongvolwassenen die wonen met 24-uurs begeleiding. Voor beide projecten wordt het vernieuwende woonzorgconcept gepresenteerd en wordt toegelicht hoe deze projecten tot stand zijn gekomen in samenwerking met respectievelijk een belegger en een woningcorporatie. Beide projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met een risicodragende partij.

Na deze sessie heeft u inzicht in:

  • Een duurzame samenwerking met een woningcorporatie en een belegger
  • De vertaling van een visie op zorg naar een concreet en haalbaar project
  • Het belang van het bewaken van kwaliteit van visie tot realisatie

René Lolkema, Domeinleider Zorg en Wonen HEVO

2.3
Lees meer Sluiten
Flexibel vastgoed: Compact en toekomstgericht bouwen

Het Radboudumc is fors aan het bouwen. Het belangrijkste uitgangspunt was het terugbrengen van aantal benodigde meters vastgoed met zelfde volume aan zorg. Dat lukt door technologische ontwikkelingen in de architectuur te integreren. Op welke manier is het vastgoed nu echt toekomstbestendig?
René Bleeker, directeur Project Bureau Bouwzaken Radboudumc

Op het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres ontmoet u onder meer bestuurders, beslissers en managers uit de volgende organisaties:

Arjo Nederland
AT Osborne
Avoord
Bohn Stafleu van Loghum
Careaz
CuraMare
Cure+Care consultancy
De Wulverhorst
De Zellingen
Dichterbij
Fokus
Gemeente Nieuwegein
GGZ Friesland
HEVO
‘s Heeren Loo
ICS zorg
ING Public Sector & Healthcare
Innoforte
Intermaris Woningcorporatie
Jan Snel
Koninklijke Visio
KwadrantGroep
Laurens
Mediq
Oktober
Radboudumc
Roosdom Tijhuis
Skipr
SMT Bouw & Vastgoed
Stichting Pergamijn
Treant Zorggroep
Triade Vitree
Verpleegservice Verbaandert
Woonzorgconcern IJsselheem
Zorgcentra De Betuwe
Zorggroep Liante
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Zorgvisie
ZuidOostZorg

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Donderdag 29 oktober 2020 Verplaatst naar 17 maart 2021

Locatie
Jaarbeurs
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht (routebeschrijving)

Tarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 31 juli 2020
€ 499,- p.p. (btw vrij) | Standaardtarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Collega tarief vanaf 2 personen
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Abonneetarief

€ 999,- per persoon (btw vrij) | Tarief voor niet-primaire doelgroep

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

Doelgroep
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, die betrokken zijn bij advies en beleid in de zorg. Onder andere functies als directie, raad van bestuur, raad van toezicht, adviseurs, consultants, hoofd en medewerkers financiën, hoofd en medewerkers financiële administratie, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van dit congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Accreditatie
Heeft u suggesties voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail uw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl

Het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

 

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

 

Eventcoördinator (praktische vragen)
Leonie van Helten
M: 06 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

 

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.