Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties28

Eerste Kamer verwerpt voorstel wijziging artikel 13

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag het wetsvoorstel over de wijziging van vrije artsenkeuze verworpen.
Eerste Kamer verwerpt artikel 13

Voor stemden 33 senatoren, tegen stemden 38. Vier Eerste Kamerleden waren niet aanwezig.

Drie PvdA-Kamerleden stemden tegen: Guusje ter Horst, Adri Duivesteijn en Marijke Linthorst. De SP, PVV, Seniorenpartij, Partij voor de Dieren, 50 Plus, Groen Links en het CDA stemden tegen. De VVD, D66, ChristenUnie en grotendeels PvdA,  stemden voor.

Tumult

Het debat verliep tumultueus. Direct bij aanvang om 14.10 uur vroeg PvdA-fractievoorzitter Marleen Barth de stemming te verzetten naar dinsdagnacht. Haar fractie zou nog enkele ’technische vragen’ hebben aan minister Schippers. Barth wilde niet precies uitleggen welke vragen dit waren. Hier vielen vervolgens alle partijen overheen. Men vroeg zich af of het inderdaad slechts technische vragen waren of dat het hier toch een politiek issue betrof. Het verzoek om uitstel was pijnlijk, omdat de ernstig zieke SGP-senator Holdijk speciaal op dit tijdstip voor de stemming naar de Kamer was gekomen. Daarbij waren de senatoren niet blij met het uitstel vanwege de toch al overvolle agenda. De klemgezette Barth dreigde uiteindelijk met een derde termijn, maar die werd direct afgeschoten door de rest van de Kamer. Uiteindelijk sprak de Eerste Kamer af dat de PvdA-fractie met spoed de minister zou vragen om antwoorden.

PvdA

Toen de stemming om 15.45 uur verder ging, bleek de hele PvdA-fractie vertrouwelijk overleg te hebben gehad met maar liefst drie bewindslieden. Opnieuw leidde dit tot opschudding, temeer daar de fractie niet exact wilde uitleggen waar het onderhoud over was gegaan. Dit in tegenspraak met de eerder door Barth gedane belofte. Uiteindelijk vonden alle partijen het belangrijk een stemverklaring te geven, hetgeen werd gehonoreerd door de voorzitter.

Artikel 13

Met de wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet was de vrije artsenkeuze op de tocht komen te staan. Nu moeten zorgverzekeraars nog een redelijk deel, zo’n tachtig procent, vergoeden van de nota van een niet gecontracteerde zorgaanbieder. In het nieuwe voorstel had de zorgverzekeraar helemaal niets hoeven vergoeden. Het zou de zorgverzekeraars meer sturingsinstrumenten hebben gegeven. Voor ons als verzekerden zou de vrije artsenkeuze ermee zijn ingeperkt, op zijn minst op financiële gronden.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland laat weten teleurgesteld te zijn: ‘Hierdoor wordt zorgverzekeraars een belangrijk instrument onthouden om de komende jaren goed te kunnen sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Zij hadden over deze aanpassing met de minister en met vertegenwoordigers van patiënten en  zorgaanbieders afspraken gemaakt in het kader van de zorgakkoorden. Zij beraden zich op de nu ontstane situatie en de consequenties daarvan voor hun steun aan de zorgakkoorden en de daarin vastgelegde kostenbeheersing.’

Wat vindt u?

Wat zijn volgens u de gevolgen voor ons zorgstelsel? Of misschien wel voor onze regering? Reageer hier.

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.

28 REACTIES

 1. Geachte lezer,
  Volgens de berichten waren 4 senatoren afwezig.Waren zij misschien ook tegenstemmers.
  De zorg moet slim,efficient en effectief georganiseerd worden.De kosten zijn op de lange termijn niet meer op te brengen.Er gaat ongeveer 85 miljard euro om in de zorg.
  Het gaat in dit wetsvoorstel om de medische specialisten en ook het pgb.Het voorstel zou kunnen worden gewijzigd in twee nieuwe voorstellen: een voor de pgb en tenslotte de budgetpolis biedt onder voorwaarden de kans bij acute en complexe zaken om een ander ziekenhuis en/of specialist te kiezen.
  Daarmee is de problematiek enigszins opgelost.
  Vriendelijke groet

 2. Lees alle reacties
 3. Dat de verzekeraars vragen om het schrappen van een grondrecht, vrijheid van artsen keuze, geeft aan dat ze incompetent voor een regie rol in de zorg. De regels rond verantwoorde zorg bieden onbeperkte mogelijkheden om de ‘fantasietherapeuten’ uit de zorg te gooien. Blijkbaar begrijpen ze de regels rondom verantwoorde zorg niet.
  Trouwens, merkwaardige coalitie rondom deze wet. De verzekeraars hebben hun eigen lobby goed op orde bij de politiek en bieden goede carrière kansen blijkbaar. D66, van boxtel, Menzis. VVD, Wiegel, ZN. Christen unie, Rouvoet, ZN. Je moet een beetje voor je pensioen na je politieke carrière zorgen en bij de verzekeraars geen Balkenende-norm.

 4. @Rob:
  Ik ben het met u eens als stelt dat de hervorming langdurige zorg in vorm en het tempo waarin het is doorgevoerd nooit had mogen worden geaccordeerd door de Eerste Kamer, in ieder geval niet v.w.b. de ouderenzorg. Maar uw reactie komt neer op: omdat u in het verleden verwijtbaar verkeerd heeft gestemd nemen we u voortaan elk stemgedrag kwalijk.
  Een meer constructieve visie vind ik: Blij dat men op dit punt men zich heeft losgemaakt van de fractiediscipline en het eigen geweten heeft gevolgd.

 5. De politieke kant van de zaak is eenvoudig. De dissidenten die eerder op een doodlopend spoor waren gezet, nemen wraak, halen nog even mooie persoonlijke extra’s binnen (maar die zullen we nooit horen) en maken goede sier doordat ze principieel lijken en de minister dwingen enkele verzachtende maatregelen door te voeren. En dat terwijl ze eerder nooit last hadden van principes en zich altijd gewoon netjes aan de fractiediscipline hielden.

 6. De tegenstemmende senatoren hebben gehoor gegeven aan de oproep van veel organisaties van zorgaanbieders tot *uitstel* ervan. Wat een terechte oproep was, want aan de voorwaarden voor een kwalitatief goede art. 13-wijziging was niet voldaan:
  1. Een behoorlijk kwaliteitsassessment waarmee de kwaliteit van zorgaanbieders beoordeeld wordt. De zorgverzekeraars (ZV’s) hebben daar diverse malen een potje van gemaakt de afgelopen tijd. Veel verder dan prijs en volumenormen kwam men niet, waarbij t.a.v. de volumenormen de verschillende ZV’s ook nog verschillende normen hanteerden.
  2. Een behoorlijke regelgeving m.b.t. bereikbaarheid van zorg, oftewel de zorgconcentratie. Ook daar hebben de ZV’s een potje van gemaakt — zie het dossier Spoedzorgconcentratie. Weliswaar heeft het Kwaliteitsinstituut (KI) daar nu naar het lijkt de regie in genomen, met vooralsnog betere resultaten, maar ik vraag me af of de ZV’s zich nog veel van het KI zouden hebben aangetrokken als de art. 13-wijziging zou zijn aangenomen.
  3. Een level playing field t.a.v. de machtsverhoudingen bij de contractonderhandelingen. ‘Tekenen bij het kruisje’ was het credo, zo hoorden we van veel zorgaanbieders. En zelfs de NZa stelt nu impliciet dat die machtsverhoudingen scheef liggen.
  4. Een overgangsregeling: bestaande patiënten zouden bij dezelfde zorgaanbieder moet kunnen blijven. Al weet ik niet zeker of dit punt wel of niet geregeld was in het wetsvoorstel.

 7. #21
  Waar heeft u het over kan ik beter vragen?
  die kosten per maand zijn al voor velen niet meer haalbaar:
  ‘Rouvoet spreekt over de nadelen van het huidige stelsel alsof het kinderziektes zijn waarvoor hij ook niet direct een oplossing heeft. Het stelsel bestaat echter al acht jaar. Ondertussen is er weliswaar voor iedereen dezelfde zorg voor dezelfde premie, maar de nadelen creëren een nieuwe tweedeling. Zorgmijders, wanbetalers en zieken-in-de-knel; hun aantal neemt hard toe. Dat was in het oude ziekenfonds toch ondenkbaar.’

 8. Weg met die verzekeraars. Wat voegt dat toe? Laat patiënten zelf de zorgaanbieder contracteren, en de Belastingdienst corrigeert naar inkomen en vergoedt maximaal een afgesproken basisvoorziening. Simpel. Scheelt miljarden. Heb je ook écht vrije marktwerking. Zou VVD toch als muziek in de oren moeten klinken?

 9. De zorg moet betaalbaar blijven. De verzekeraars hebben een handreiking gedaan met een lagere premie, waar natuurlijk iets tegenover staat. Wil je zelf je keuze mede bepalen dan is dit nog steeds mogelijk, maar wordt de premie per maand nog geen twee pakjes sigaretten duurder en wil je het helemaal zelf bepalen dan koste dit per maand 2,5 pakjes sigaretten.Waar hebben we het over!!!!!

 10. Tekenen bij het kruisje is nu al een feit; enige onderhandelingspositie heb je niet. Krijg nog steeds te horen, ‘u hoeft niet te tekenen’! Volgens mij is kwaliteit ook leven en laten leven zodat je ook kan investeren in kwaliteit zonder te kijken hoe je de eindjes aan elkaar kan knopen als zorgaanbieder.

 11. Dit is een zegen voor de kwaliteit van de zorg. Zorgverzekeraars sturen allang op beperking van schadelast zonder daarbij te kijken naar de gevolgen van kwaliteit. Elke inkoper bij een zorgverzekeraar wordt afgerekend op z’n eigen doelstellingen qua besparing, dit zonder te kijken welke gevolgen dit heeft bij z’n collega’s intern. Laat ze daar eerst eens mee beginnen, voordat ze gaan morrelen aan artikel 13.

 12. Handhaven vrijeartsenkeuze biedt ruimte aan zorginnovatieve nieuwe spelers met lage overhead buiten de gevestigde en politiek bevriende orde. Het zal concentratie marktmacht ZV’s beperken: tekenen bij het kruisje hoeft niet meer. Gotspe van ‘kwaliteit bewaken’ komt ten einde. Verplichting verantwoorde zorg door betrokken autonome professionals blijft leidend. Managers krijgen niet de afdwingende macht in instellingen. En solidariteit blijft overeind.

 13. Ik ben niet principieel tegen inperking van de keuzevrijheid, mits er voldoende vrijheid overblijft en je als patient niet aan 1 ziekenhuis vast zit. Voorwaarde is wel dat dit aantoonbaar tot een kostenbesparing leidt met behoud van kwaliteit, dat dit transparant wordt gemaakt, en dat dit helder aan het publiek wordt uitgelegd. Ik ben wel tegen een alsmaar groter wordende macht van de verzekeraars. Om die reden ondersteun ik de tegenstemmers. Ik hoop dat het ‘de politiek’ tot nadenken stemt, dwingt om helderder te communiceren, en dwingt naar oplossingen te zoeken met een betere balans tussen betaalbaarheid, kwaliteit en keuzevrijheid.

 14. Artikel 13 , tja, wat wil je je. Eindelijk mensen die zien dat ze zorgverzekeraars veel te veel macht krijgen. Nu maar hopen dat op ander gebieden dit ook gezien gaat worden. Ik begrijp heel goed dat er bezuinigd moet worden, maar niet ten koste van de zorg aan de cliënt en de macht, wat en hoe een behandelaar zijn werk moet doen. Nu al bepalen zijn welke diagnsoe wel en niet vergoed worden worden (lees gesteld mogen worden). Nu ook nog bij wie wel en wie niet ?

 15. Groot goed om de vrije artsenkeuze te behouden. Zorgverzekeraars zouden dat uit oogpunt van kwaliteit van zorg zelf ook moeten willen!
  Zij verzekeren toch de zorg(vraag) van de burger/patiënt? Prima dat de Eerste Kamer in meerderheid oog heeft voor funderende principes van een zorgstelsel. Financieringsvraagstukken mogen die niet frustreren.
  Het motto blijft: ‘je kunt gewoon je eigen behandelaar kiezen’…
  In de praktijk van alle dag blijken burgers daarbij vaak voor zorg dichtbij te kiezen als het kan en zorg verder af als het moet. Laten we daarom ernaar streven ook de zorg dichtbij kwalitatief hoogwaardig te houden. Extra inzet in perifere gebieden (zie discussie in Zeeuws-Vlaanderen) is daarbij soms hard nodig.
  Peter Brakman, Middelburg

 16. Behoudt de vrije artsenkeuze! Werk een nieuw en eerlijk beloningssysteem uit voor specialisten en een transparant en redelijk zorginkoop-systeem. De sector is niet onwelwillend, wil meedenken en meewerken aan bezuinigingen. Maar het huidige systeem is ziekmakend, geeft waanzinnige beloningsverschillen en een waanzinnige administratieve last. En als je dan hoort dat er een miljard per jaar was ingeboekt als te behalen bezuiniging: tsja de winst van de verzekeraars zal er niet lager door worden . Dit idee wurgt onze gezondheidszorg, onze solidariteit. Kunnen we nou niks beters bedenken?

 17. Beste Rob slaap verder.Je bent duidelijk niet geinformeerd ( ken je de NZA tarieven??) wel goed geindoctrineerd.Het alternatief: lees het voorstel van SP als je een intellectuele en menselijke visie kunt verdragen. Onleesbare polissen waar iedere Nederlander bij wet verplicht aan deel moet nemen dat is schandalig.

 18. Eindelijk zien een aantal politici in dat verzekeraars dit middel alleen willen hebben om nog meer druk uit te kunnen voeren. ZN blijft zich verschuilen achter kwaliteit en doelmatigheid. Wat zij niet begrijpen is dat kwaliteit verder rijkt dan een eenvoudige excelsheet en doelmatigheid iets anders is goedkoop. Er wordt niet gesporken in termen van zorg maar in termen van schadelast. Inovaties en preventieve zorg zijn niet doelmatig genoeg omdat het soms ingewikkeld is om te zien wat de lange termijn effecten hiervan zijn.
  Wat voor mij nog onduidelijk is, is waar de 1 miljard bezuiniging nu eigenlijk uit opgebouwd was. Ik ga er van uit dat dit hoofdzakelijk tot stand komt door minder zorg te contracteren, dus of de patient betaalt het zelf of de zorgverlener raakt zijn baan kwijt. Als de last van de schade maar omlaag gaat voor de verzekeraar.
  Vandaag is een blije dag voor de consument en de zorg!

 19. Of je een vertrouwensband met een arts hebt doet er niet meer toe. Ook als je met artsen en therapeuten praat merk je gewoon als je gecontracteerd wil worden zal je minder vergoed krijgen dan NZA tarieven. Bij het weghalen van vrije arts keuze betekend dat zorgverzekeraars een nog hardere onderhandelingspositie hebben dan nu. En er wordt niet onderhandeld met individuele zorgverleners verzekeraars geven enkel een take it or leave bod. Accepteer ik dat ik geen keuze kies ik toch een budgetpolis ipv de duurdere keuze (restitutie) polissen.

 20. Als je de kranten leest valt op dat journalisten buiten de politiek en ZN nauwelijks mensen kunnen vinden die het wegstemmen van de aanpassing van art.13 (juist niet het verwerpen van art.13 redactie) een probleem vinden. En dat is het inhoudelijk natuurlijk ook niet.

 21. Rob,
  dat is de frame die steeds herhaald wordt. Zolang zorgverzekeraars via hun aanvullende pakketten onopgeleide aanbieders en kwakzalvers vergoeden vind ik niet dat ze hoog moeten opgeven over die ‘fantasietherapeuten in de GGZ’ waarvoor bovendien geen bewijs is. Van ‘hoge tarieven’ is geen sprake, er zijn vastgestelde NZA tarieven en meer dan dat rekenen kan niet. De korting had daar ook nooit uit kunnen komen daar het gaat om 67 miljoen euro ongecontracteerde zorg. De besparing was zeer waarschijlijk uit de budgetpolis (lees: zelf betalende burgers) gekomen. De burger moet dus zeer blij zijn met het van tafel zijn van deze wijziging. Voorlopig althans.

 22. Goed nieuws voor de zorgaanbieders, minder goed nieuws voor de burger. Artikel 13 beschermt de onderhandelingspositie van zowel fantasietherapeuten in de GGZ als de grootverdieners in de ziekenhuizen. De ingeboekte korting van 1 miljard met behoud van kwaliteit was realistisch. Ben benieuwd welk alternatief er wordt gekozen, en of de schade van dat alternatief niet groter zal zijn voor de patient dan deze maatregel. Hoe dan ook, als zorgaanbieder biedt dit weer even rust. Waar ligt die kurkentrekker?

 23. Teleurstellende reactie van ZN. Kwaliteitscriteria en doelmatigheid bepalen doe je samen en dat kan dus gewoon doorgaan. De afspraken voor de aanpassing stonden niet op zichzelf maar in een context. Zoals die van gelijk speelveld, machtsevenwicht etc. Dat was niet bereikt en tóch de wet wijzigen was wat zoveel weerstand opriep in het veld. Ik mag hopen dat er nu geen machtsblokken tegen elkaar optreden maar dat er constructief – met visie!- kan worden besproken hoe kwaliteit en doelmatigheid ingevuld kan worden.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.