Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties9

‘Kopers Thuiszorg Groningen buitenspel gezet’

Mark van Dorresteijn
“Nog voor het faillissement van het vroegere Meavita is er door een consortium van vier kleinere zorgaanbieders een overnamebod gedaan op de extramurale poot van Thuiszorg Groningen.” Dit meldt Hans Neijhoft, die tot juni dit jaar de leiding had over dat deel van de stichting.
‘Kopers Thuiszorg Groningen buitenspel gezet’

Volgens Neijhoft zijn de vier organisaties nog voor het faillissement van Meavita Nederland naar de bank gegaan om te zien of zij de volgens hem benodigde drie miljoen euro konden neerleggen voor het extramurale deel. Toen bleek dat ze het geld bij elkaar konden krijgen, heeft het viertal hun aanbod voor de overname gedaan bij Anneke Mossou, die indertijd directeur was het Groningse deel van Meavita. Dit aanbod van het consortium werd afgewezen.

Model Buurtzorg

“Ik kan geen sluitende verklaring geven voor de afwijzende reactie op dit aanbod”, zegt Neijhoft. “Volgens mij was toen al bekend dat ze in Groningen in aanmerking kwamen voor innovatiegeld van de overheid. Deze financiering zou worden vrijgemaakt als de organisatie werd ingericht naar het model van Buurtzorg. Als de extramurale tak zou worden verkocht, kwam deze financiering te vervallen.” Wim Entzinger, curator van het in maart failliet verklaarde Groningse deel, bevestigt dat er partijen waren met “enige interesse”. Dat ging volgens de curator echter niet om hele serieuze plannen.

Aanbod na faillissement

Na het faillissement is hetzelfde aanbod gedaan en ook hier werd niet op ingegaan. Volgens Neijhoft zouden 150 thuishulpen dan weer aan het werk zijn bij een andere organisatie. Toch wilde het bestuur niet akkoord gaan met de overname van het extramurale deel van de toen door de overheid doorgestarte stichting Thuiszorg Groningen. Ook in dit geval is het voor Neijhoft lastig om een verklaring te geven voor de afwijzing. “Dit is niet volledig hard te maken, maar de lijnen zijn erg kort. Een staatssecretaris van de PvdA stelt een PvdA-bestuurder aan bij de stichtingen die de continuïteit van zorg moeten waarborgen. En deze bestuurder was adviseur bij de NZa, die de huidige steunaanvraag beoordeelt.”

‘Zegt mij niets’

De bestuurder in kwestie is Gerrit Jan van Otterloo, die aangeeft nooit van een dergelijk voorstel te hebben gehoord. “Dit zegt mij niets.” Volgens Van Otterloo zou er ook veel meer geld nodig zijn voor de overname van het extramurale deel. “Drie miljoen is veel te weinig voor alle schulden en de roerende goederen van Thuiszorg Groningen. Het meeste geld is nodig voor bestaand personeel, vooral aan wachtgeld. Het gaat hier om 401 voltijd functies. Tachtig procent van de steunaanvraag is bedoeld voor deze kosten en voor juridische bijstand.” Van Otterloo voegt toe dat er bij mogelijke overnamekandidaten ook vooral moet worden bekeken of zij de continuïteit van zorg kunnen garanderen.

Mobiliteitscentrum Meavita

In juni wordt Neijhoft gedwongen zijn functie neer te leggen bij Thuiszorg Groningen, na meerdere verschillen van inzicht over het te voeren beleid. Hij is een eigen bedrijf begonnen dat vooral thuiszorg levert aan chronische zieken. Neijhoft wil graag personeel overnemen van Thuiszorg Groningen, maar zegt daarbij geen enkele hulp te krijgen van het mobiliteitscentrum. “Juist het centrum dat is bedoeld om deze mensen aan het werk te houden. Dat moet haast wel met rancune te maken hebben over mijn werk voor het extramurale deel van Groningen. Het lijkt wel een soap.”

‘Haaks op antwoord Bussemaker’

VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg verbaast zich over de interesse van de zorgaanbieders om een deel van de organisatie te kopen. “Ook ik krijg veel van dit soort berichten. Het staat haaks op het antwoord dat ik onlangs heb gekregen van staatssecretaris Bussemaker. Die zei in de Kamer dat er geen interesse was voor de overname van het vroegere Meavita. Volgens mij wil de staatssecretaris dat de organisatie in zijn geheel wordt overgenomen of helemaal niet. Maar het gaat natuurlijk veel te ver als de staat zich met dat soort zaken bemoeit. Bussemaker doet of ze er niets mee te maken heeft, maar ik maak me zorgen over haar bemoeienis bij deze kwestie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de steun voor de IJsselmeerziekenhuizen, valt op hoe transparant dat proces is verlopen, en dat ging om veel minder geld. Dit gaat om 48 miljoen.” (Zorgvisie – Nico van Wijk)

Lees ook:

Reorganisatie Thuiszorg Groningen van start

Gouden handdruk voor managers Thuiszorg Groningen

Steunaanvraag voormalig Meavita is 48 miljoen

Steunaanvraag Meavita ‘in laatste fase’

9 REACTIES

 1. Hier wordt alleen gesproken over geld, van begin tot eind. Niemand praat over de zorg voor mensen die dat nodig hebben. Er is groot vriendjes politiek in de overheid, met overheidsgeld (onze belastingen en onze toekomst) wordt op deze manier gespeeld. Ik vind het jammer voor Gehandicapten, ouderen en andere zorg belanghebbenden. Turkoois Thuiszorg te Den Haag

 2. Lees alle reacties
 3. Dhr. van Otterloo geeft in een van zijn commentaren aan dat een ieder met een BV en een brief denkt een deel van zijn bedrijf over te kunnen nemen. Allereerst: meneer van Otterloo het zou u sieren als u zich eerst beter voorbereid alvorens een antwoord te geven. Ten tweede: uw bedrijf is ooit ontstaan als een samenvoeging van allerlei plaatselijke stichtingen. Marktwerking was toen nog geen issue in de zorg, nu wel. Hier passen BV’s bij! Ik snap de irritatie van het naar buiten komen van deze informatie maar het zou u sieren als u zich wat minder denigrerend over kleine aanbieders uitlaat. Het gecommuniceerde beleid van VWS is immers, terug naar kleine plaatselijke aanbieders. U heeft het voordeel in de politieke lijn te staan van onze huidige staatssecretaris en daarmee op het podium mag staan. Wij als kleine aanbieder hebben dat voordeel niet en bestrijden deze ongelijkheid vanuit BV-tjes zoals u dat aangeeft. Wellicht wordt het tijd dat u met uw universitaire en politieke achtergrond eens van het pluche afkomt en met uw voeten in de modder gaat staan. Wellicht dwingt dat enig respect voor ons soort BV-tjes af en kunt u ervaring opdoen in de echte wereld! Op academisch geleuter zit de zorg niet te wachten, wel op kwalitatief- en continuïteit biedende zorgaanbieders zoals mijn BV-tje is.

 4. Ik heb een aantal jaren met Hans Neijhoft mogen werken. Heb hem altijd als een integer en gedreven persoon ervaren, die zich voor de volle 100% inzette voor TZG. Ook toen het financieel slecht ging. Vergeet niet dat hij samen met dhr.Wellink en Tammeling leiding gaf aan een regio die een prima bedrijfsresultaat neerzette. De andere 2 regio’s schoten daarin tekort, Oost Groningen met name! Vanuit het voormalig Ommelanden zijn vele suggesties gedaan om de zaak weer op de rit te krijgen echter kregen deze geen vervolg. Plannen en suggesties die het behoud van werkgelegenheid konden garanderen.
  Met de komst van de huidige interim managers en bestuurders is het miz er niet beter op geworden. Ontslag is nooit leuk, maar ontslag binnen beroepsgroepen die cruciaal zijn binnen thuiszorg instellingen zijn dom. Op dit moment vallen er ontslagen binnen beroepsgroepen die de drive vormen van iedere thuiszorg instelling. Je kunt je dan afvragen of deze instelling i.p.v. het kiezen voor een kwaliteitsinstelling niet kiest voor het prijsvechtermodel. Ik snap werkelijk niet dat niet al de gefrustreerde medewerkers van TZG niet gewoon overstappen naar een andere aanbieder. Neem je klanten en jezelf mee, daar gaat het per slot om. Als een ieder met klanten vertrekt hoeft de NZA niet uit te keren en bezuinigen wij met z’n alle ruim 18,5 miljoen euro. Jullie werkgelegenheid blijft wel; immers de zorgvraag blijft!
  M.i.z. voorkom je hiermee veel modder gooien en beschadigen van mensen terwijl het om de zorgvrager draait.

 5. Beste Johanna
  Als het zo zou zijn dat dhr.Neijhoft achter de geweldige toekomst plannen zou kunnen staan die de heren van Otterloo en Zwart hebben bedacht voor TZG zou hij er toch nog werken? Ooit gehoord van ingehuurd voor de job, maar niet meer achter het beleid van de nieuwe mensen kunnen staan. Misschien moet jij je eens achter de oren krabben waarom zoveel mensen, dedicated aan TZG, zijn vetrokken. Niet omdat ze het zo leuk vonden om op te stappen, wellicht omdat ze de huidige koers absoluut niet meer zien cq zagen zitten.

 6. Laat die Hans Nijenholt nu maar eens op houden te stoken , wist zelf toendertijd niet eens een goed verhaal te vertellen aan de medewerkers die boventallig waren bij THG, veel vragen kon hij niet beantwoorden, zat met de mond vol tanden en denkt nu het varken te wassen??? kom op zeg!!

 7. Ook ik verbaas me over het gebrek aan transparantie. De grootste steunaanvraag in de geschiedenis van de Nederlandse gezondheidszorg en dan mogen we enkel hopen op het doorzettingsvermogen van journalisten als van Wijk… Staatstsecretaris, NZa, geef ons duidelijkheid!

 8. In uw artikel wordt aangegeven dat dhr.G.J. van Otterlloo er nooit van heeft gehoord dat er 150 hulpen overgenomen zouden kunnen worden. Als oud manager flexbureau van Thuiszorg Groningen heb ik, nog voor het faillissement van Thuiszorg Groningen het voorstel gedaan om het, door Thuiszorg Groningen berekende, boventallige personeel over te nemen met de daarbij behorende klanten. In dit voorstel was opgenomen dat deze klanten voor de duur van hun indicatie in zogenaamd “onderaannemerschap” vanuit mijn bedrijf (CareforAll Zorgdiensten & Dienstverlening) zorg zouden blijven ontvangen. Hierdoor zou TZG niet in een klap een groot aantal klanten en dus dekkingsbijdrage verliezen. Bij afloop van de indicatie zouden deze klanten dan hun keuze kunnen maken voor hun voorkeursaanbieder van zorg.
  M.i.z. een voor beide kanten aantrekkelijk voorstel echter is, naar ik heb begrepen, dit voorstel niet eens besproken en direct doorverwezen naar de prullenbak.
  Ook ben ik van mening dat de kop van het artikel geenszins de lading van de soap dekt!
  De Stichting continuering AWBZ en WMO in Groningen e.o. ontslaat een enorme groep medewerkers. Om deze medewerkers in het kader van hun sociaal onderhandelaarsakkoord van werk naar werk te begeleiden is een mobiliteitscentrum ingericht. Dit mobiliteitscentrum organiseert in dit kader een vacature beurs en heeft, om aan vacatures te komen, diverse organisaties en bedrijven benaderd deel te nemen aan deze beurs. Als een van de mede initiatief nemers van Wijk-Zorg Groningen heb ook ik uiteraard belang om op deze beurs aanwezig te zijn. Wellicht omdat men ons niet serieus neemt, of er persoonlijke rancunes mee spelen of men ons het succes niet gunt zijn onze bedrijven niet welkom op deze beurs, aldus de directie van Thuiszorg Groningen. Thuiszorg Groningen zet hiermee niet alleen kopers buiten spel maar ook kansen voor hun medewerkers en andere organisaties. Arrogant?, wellicht. Onverstandig?, zeer zeker.
  Opvallend is ook dat dhr. Van Otterloo aangeeft dat 80% van de steun aanvraag nodig is om de kosten van de afvloeiing van personeel te bekostigen. Dit betekent dat er een slordige 18,5 miljoen hiervoor nodig is! Nog begin dit jaar heeft de staatssecretaris te kennen gegeven verantwoordelijk te zijn voor de continuïteit van zorg, niet voor de continuïteit ven een organisatie. Ik zie werkelijk niet hoe deze 18,5 miljoen ten gunste komen aan de continuïteit van zorg sterker ik ben van mening dat hiermee een bedrijf overeind wordt gehouden. Omdat dit dan ook erg strijdig is met de woorden van de staatssecretaris wacht ik met spanning de uitspraak van de NZA af en met mij vele binnen thuiszorg land. In een eerder artikel geeft dhr. Van Otterloo aan dat het gevraagde bedrag niet ten koste gaat van de andere thuiszorg aanbieders omdat het direct uit de kas van de AWBZ komt! Dan wordt het toch verhaald over de hoofden van de zorgvragers meneer van Otterlloo? Wellicht is het een idee om Thuiszorg Groningen op te knippen en verantwoord te verdelen over aanbieders in de provincie Groningen. Hiermee is de eerste 18,5 miljoen bespaard.
  Eddy Kortlever

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.