Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties11

Maasstad waarschuwde RIVM te laat

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.
Het Maasstad Ziekenhuis had eerder hulp moeten zoeken bij het RIVM om de multiresistente Klebsiella Oxa 48-bacterie te bestrijden. Dat bleek tijdens de persconferentie die het ziekenhuis donderdag 21 juli organiseerde. Bestuursvoorzitter Paul Smits werd zelf pas drie weken na de ontdekking van de superbacterie ingelicht.
Maasstad waarschuwde RIVM te laat

Smits: “Ik word daar niet gelukkig van”. Waarom hij niet op tijd is ingelicht, zegt hij niet te weten. Dit wordt uitgezocht.

Afgewacht

In maart begon het ziekenhuis met zoeken naar de oorzaak van een verhoogd aantal besmettingen, naar aanleiding van de overplaatsing van een patiënt naar het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Smits: “Het was beter geweest als wij toen meteen naar het RIVM waren gegaan.” In plaats daarvan probeerde het ziekenhuis met eigen maatregelen de infectie in te dammen. Op 8 mei was de Oxa 48 definitief vastgesteld, eind mei is het RIVM ingeschakeld.

Niet hygiënisch

Op de intensive care kwamen de eerste besmettingen aan het licht. Daarop is de IC gesplitst in een schoon en een besmet deel. Dat hielp, zei hoofd IC A. Grootendorst. De infectie heeft daarna om zich heen kunnen grijpen doordat vervolgens op afdelingen waar de patienten naartoe werden overgeplaatst, de hygiëneregels onvoldoende in acht werden genomen. Smits: “Door niet honderd procent hygiënisch te werken, kan de bacterie overspringen en ontstaan besmettingen.” Volgens Smits gaat om hele simpele handelingen, zoals: handen wassen, geen sieraden dragen en handschoenengebruik.

‘Onder controle’

Het Maasstad Ziekenhuis zegt de bacterie sinds maandag onder controle te hebben. Desalniettemin stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg het ziekenhuis woensdag voor twee maanden onder verscherpt toezicht. Volgens de inspectie hangt een opnamestop ‘nog boven de markt’. Het verwijt van de inspectie dat de bestuurder ‘niet in control is’, herkent Smits niet. Hij vindt juist dat alle maatregelen nu zijn genomen en dat erop wordt toegezien dat iedereen zich aan de hygiëneregels houdt. Tot nu toe zijn er 70 mensen als drager opgespoord en zijn er 25 mensen met de bacterie overleden. Of de besmetting ook de doodsoorzaak was, is nog steeds niet bekend. (Zorgvisie-Carina van Aartsen)

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

Carina van Aartsen is redacteur bij Zorgvisie, Skipr en Qruxx. Ze schrijft over alle sectoren van de zorg, maar vooral over de ouderenzorg en eerste lijn. Omdat daar nu de grootste uitdagingen liggen: voor de zorg zelf maar ook voor de samenleving. Als aandachtsgebieden heeft zij de thema´s: governance, zorgverzekeraars en financiën.

11 REACTIES

 1. Dit weekend had ik het boek “Onder zeil” gelezen. Dit boek beschrijft een soortgelijke uitbraak en hoe daar door de diverse betrokkenen op gereageerd is. Ook met het oog op de toekomst. Misschien een leestip voor de betrokkenen in Maasstad?

 2. Lees alle reacties
 3. @Joop
  Indien een bestuurder zijn werk goed doet, dan ontstaat er een open cultuur, waar men niet bang is om zaken aan de orde te stellen die niet goed gaan. De cultuur is dan aanwezig om direct melding te doen van mogelijke gevaren voor patienten en personeel. Het feit dat Smits pas na drie dagen is geinformeerd en dat hij vervolgens aangeeft de ‘beschuldigingen van het niet in control zijn’ niet te herkennen geeft aan wat er in dit ziekenhuis aan de hand is. Of er nu 1, 2 of 25 mensen aan deze bacterie zijn oveleden is niet relevant. Ieder overlijde is er een te veel. Al helemaal als dit te voorkomen is. In het geval van het Maasstad ziekenhuis was dit zeer zeker het geval. Men had hier beter moeten weten. Kennelijk zijn er geen lessen geleerd van het ‘incident’ met de vervulide endoscoop. Dit zegt dus alles over de wijze waarop in dit ziekenhuis met ‘incidenten’ wordt omgegaan. Het schoonvegen van een organisatie moet ‘boven aan de trap’ beginnen, daar wordt de cultuur neergezet. In het geval van deze bestuurder hebben de diverse incidenten ‘bewezen’ dat hij niet competent is.

 4. Dit is typisch de macht van het `old boys network` John Smits is hier een zakkenvullend “slachtoffer” van.
  Het iedere keer opnieuw plaatsen van een mislukkeling en om hem te straffen nog eens extra te honoreren met exorbitante vergoedingen, het doet denken aan een gangster roman ware het niet zo triest.

  Na de blunders bij de foute aangifte van Lucia de B. en de blunders bij KPN kon Paul Smith aan de slag om de puinhoop compleet te maken bij het Maasstad ZKH.

  De zorg is in ons land onbetaalbaar geworden en men probeert dat over de ruggen van de kleintjes terug te halen terwijl er aan de top gewoon over lijken gaan met arrogantie en zonder schuld besef en hun zorg is zichzelf te verrijken.
  De ziekte die hier heerst is vele malen erger dan die Klebsiellabacterie.
  Het is vreselijk te constateren dat Nederland momenteel niet onder doet met vele derde wereld landen.

  Ik ben benieuwd wat voor een gouden handdruk en nieuwe erebaan hij nu gaat krijgen.

 5. Oh, oh, wat een vanuit-de-luie-stoel-geredeneer. Alsof ontslaan in crisistijd helpt. Een bestuurder bestuurt de organisatie en brengt zichzelf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen een organisatie. Als iedereen onder hem zijn mond houdt, terwijl ze meer weten … ontsla die dan. In mijn visie is de organisatie onder deze bestuurder debet aan de verspreiding van de uitbraak. Zij hebben hun mond gehouden en de hygieneregels overtreden. Vat die bij de kraag en zet ze op straat. Trouwens die havikken van een media hebben ook schuld aan deze hetze. 25 doden worden als feit gebracht, maar als goed is geluisterd tijdens de persconferentie zijn er waarschijnlijk 2 hieraan overleden en worden bij de andere gevallen sterk getwijfeld aan de dood direct veroorzaakt door de Klebsiella-bacterie. In mijn ogen wordt er weer te snel, te ongenuanceerd en te makkelijk geoordeeld en veroordeeld. Alleen de feiten en geen verwijten.

 6. Laat de mensen aangifte doen zoals John Kleijn voorstelde.
  Niet zo zeer vanwege dit ene ziekenhuis, maar vanwege het belang in de vraag om verandering in gang te zetten. Want ook dit is een fenomeen wat haar bestaan heeft te danken aan het (scheef gegroeide) medisch beroepsgeheim.
  Het medisch beroepsgeheim is dringend aan herziening toe, ook in het belang van modern eerzaam arts. En onder de druk van publieke opinie en de media zal men hier toch een keer politiek over moeten gaan buigen…
  Mw. mr. Charlotte Nortier schreef in 2006 ‘Het medisch Beroepsgeheim’, http://192.87.209.9/pdf/43128.pdf . Hierin geeft zij een goede uitleg over de problematiek en de huidige voorwaarden van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. Ook benoemt zij het conflict van belangen voor de medicus met een zwijgplicht enerzijds en het maatschappelijk belang anderzijds om met name in maatschappelijke/strafrechtelijke zin deze te doorbreken. Die schietpartij in Alphen a/d Rijn had voorkomen kunnen worden, zo ook de problematiek van een besmettingshaard, en diverse andere prangende dreigingen, als die zwijgplicht doorbroken was, ja…
  Maar die ene medicus moet in een specifiek geval solitair een besluit maken, en dat besluit mag niet eens (slechts) rusten op morele gronden, maar moet bovendien vanwege een acuute existentieele dreiging zijn, en dan nog kan diegene op zijn doorbreken van de zwijgplicht tuchtrechtelijk afgerekend worden. U begrijpt dat artsen er dan eerder voor zullen kiezen hun mond te houden.
  Ofschoon de zwijgplicht en het bijbehorende verschoningsrecht wettelijk zijn vastgelegd in respectievelijk het strafrecht en de strafvordering, zijn deze overgenomen van de voorwaarden die de beroepsgroep zelf eerder al formuleerde uit een geheel andere (verleden) tijd.
  Het medisch beroepsgeheim wordt voorgesteld om een onbevreesde gang naar de geneeskundige te garanderen, maar op de eerste plaats is deze er voor de medici zelve: Zelfs als doorbreking in het belang van de patient is, dan nog mag de arts er voor kiezen zich te blijven beroepen op zelfs het verschoningsrecht. Enkel als de openheid geen onaangename reactie zal geven op het vertrouwen in de medische stand (!), met name als de zaak al breed bekend is via de media, dan mag hij onder publieke opiniedruk de zwijgplicht doorbreken.

  Het wrange is dat niet het doorbreken van de zwijgplicht de negatieve smet op de sector werpt, maar juist het blijven ver-zwijgen!
  Mw. Nortier pleit daarom voor een toetsingsorgaan waar artsen hun intentie tot melding in een zekere anonimiteit kunnen toetsen alvorens over te gaan tot formele melding, en zij benoemt het meldingsrecht. Zij stelt dat meldingen op morele gronden uit den boze blijven. Zo werd een psychotherapeute berecht die een bekende moord meldde, maar ernstige misdrijven uit het verleden behoren m.i. ook gemeld te worden, want dat is de reden dat Dr Janssen Steur ook jaren door kon gaan. ‘Iedereen houdt zijn bek dicht over misdrijven binnen de zorg’
  Het moge duidelijk zijn dat niet de patient centraal staat als reden van de zwijgplicht/-cultus. Onder publieke verontwaardiging veranderen wetten sneller. Het beroepsgeheim moet per definitie herzien worden. Er is een verschuiving gaande van het individueel client-belang tot geheimhouding (onder het mom van onbevreesde gang naar de beroepsbeoefenaar) naar dat van het maatschappelijke belang, zeker als het gaat om het (niet-) verzwijgen van ernstige misdrijven. Maar zwijgplicht mag nu alleen doorbroken onder strenge -ja- zelfs voor de ‘sprekende’ beroepsbeoefenaar belastende voorwaarden, en daar moet verandereing in komen. Hiermee zal de eerzaam arts in functie gerespecteerd gaan worden en kunnen zaken die behandeling behoeven effectiever aangepakt worden.

 7. Nu lees ik ook nog eens dat deze man het meeste verdient van alle ziekenhuis bestuurders https://www.zorgvisie.nl/Financien/Politiek-hekelt-hoge-beloningen-zorgbestuurders.htm Hoe is dit in hemelnaam mogelijk. Was hij het ook niet die de heksenjacht op Lucia de B. – de vermeende ‘engel des doods’ – als verdachte van minimaal 7 moorden op touw heeft gezet? En hij is ‘in control’? Ja, van zijn portomenee. Schande, meneer Smits, u moet zich schamen! Nogmaals, weg met deze man en hem verbieden om ooit nog in de zorg werkzaam te zijn (dus ook niet als dure consultant). Komen er nog aangiften voor ‘dood door schuld’? Ik hoop dat er nabestaande zijn die dit gaan doen (of de Raad van Commissarissen), ter bescherming van mogelijk andere potentiele slachtoffers van deze man. RvC van Maasstad ziekenhuis: doe hier iets aan, neem je verantwoordelijkheid en zet deze man op non-actief!

 8. Criminele gedragingen door top bestuurders van dit horror ziekenhuis. Honderden weerloze patiënten ernstige vermijdbare schade verwijtbaar toegebracht en waarvan tientallen overleden door deze ernstige gewelds delicten.
  Wat hier heeft plaatsgevonden vind zorgelijk plaats een de meeste ziekenhuizen . Dezelfde gedragingen van deze top bestuurders en beroepsgroep die enkel handelen alles uit eigen belangen en dat is GELD! En de patiënt is hier voor nodig maar heeft enkel maar dat belang, voorwerp wat heel veel geld oplevert en waardoor deze zelf verrijkende top graaiers van top bestuurders en beroepsgroep zichzelf en elkaar financieel alles toespelen ten kosten kwaliteit zorg! Met de schokkende gevolgen zoals we hier ook zin en waar alles aan gedaan wordt het te bedekken en de doofpot in te krijgen. De top deskundigen worden hiervoor ingezet en vorstelijk betaald om slachtoffers en nabestaanden bewust te misleiden en nog meer schade toe te brengen die bijdragen om dit allemaal in de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te ontlopen bewust. We gaan nu al zien hoe niet zuivere organisaties schadelijk handelen ten nadelen van de slachtoffers. Het is misdadig wat hier nu al gebeurt en op welke wijze ze zich verantwoorden deze top smeerlappen van bestuurders. Hier zouden top criminelen nog bewijs van spreken kunnen leren als je dat zou moeten willen want wat hier gebeurt is zo erg dat dit door buitenlandse onderzoekers hier hun aandacht voor zouden moeten hebben vanuit Europees hof want er wordt volop gewerkt om bewijs te vernietigen voor slachtoffers die ze later nodig hebben. Allerlei zorgelijke belangen belangenverstrengeling vinden nu plaats. Maar wat duidelijk en helder is helaas dat er ruim 1800 weerloze burgers ernstige medische schade is toegebracht verwijtbaar door deze top bestuurders en medische beroepsgroep in dit ziekenhuis en hiervan zijn inmiddels 21 weerloze burgers dood door schuld! We gaan kijken hoe deze overheids organisaties dit in de doofpot gaan stoppen en hiermee bewust ook de slachtoffers meer schade toebrengen die ze al hebben en vooral de nabestaanden hierin natuurlijk!!!!
  KNMG; Uit de Wet op de lijkbezorging volgt dat een behandelend arts slechts een verklaring van overlijden mag afgeven als hij overtuigd is van een natuurlijke dood….. zo omzeilen deze beroepsgroep deze wetgevingen bewust. ieder jaar overlijden ruim 10.000 patiënten in ziekenhuizen alleen al conform een groot onderzoek van het Nivel door C.Wagner in opdracht van de minister VWS in 2007!

 9. Opmerkelijke man, deze Paul Smits.
  Was het niet zo dat er in 2009 zo’n 800 patienten opgeroepen werden omdat in zijn ziekenhuis een vuile endoscoop werd gebruikt?
  Hij vindt dat hij in control is?
  Opmerkelijk als je pas drie weken na het ontdekken van deze bacterie wordt ingelicht. Op 8 mei werd deze vastgesteld. We zijn inmiddels ruim twee maanden verder, zijn er 25 slachtoffers en toch ‘herkent hij de kritiek van de inspectie niet’. Deze man moet naar Blijdorp bij de struisvogels gaan staan en zijn kop in het zand steken.
  Het is de hoogste tijd dat hij zijn biezen pakt en er een nieuwe frisse wind gaat waaien in dit ziekenhuis. Wel even in de gaten houden dat hij niet wegkomt met een dikke bonus/ontslag vergoeding, dat zal nog al wrang zijn richting de nabestaande van de slachtoffers van dit bewind.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.