Cliëntendeskundigheid in de raad van toezicht

Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. De rubriek 'Wijze raad' in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

Al sinds het begin van dit millennium klinkt de roep om de cliënt centraal te stellen in de zorg. Jellie Tiemersma, een ervaren toezichthouder met vier commissariaten, vindt het opmerkelijk dat we dit steeds weer moeten roepen. Dat het perspectief van de cliënt leidend moet zijn in de organisatie van de zorg en dus ook verankerd moet zijn in de governance van een zorginstelling is voor haar vanzelfsprekend. Sinds 2010 is ze lid van de raad van toezicht van Bartiméus, organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan mensen die blind of slechtziend zijn. Bartiméus heeft sinds jaar en dag een

0
30

Wilt u onbeperkt toegang tot de Zorgvisie magazine artikelen?

De Zorgvisie magazine artikelen zijn exclusief voor onze Zorgvisie Professional abonnees. Deze abonnees ontvangen 12x per jaar een print exemplaar van Zorgvisie magazine en hebben volledig en onbeperkt toegang tot de gehele website, inclusief het digitale archief van de printexemplaren van Zorgvisie magazine.

Hebt u een Zorgvisie Compact abonnement en wilt u ook alle magazine artikelen lezen? Dat kan, sluit dan uw abonnement over naar een Zorgvisie Professional abonnement.

Heeft u al een Zorgvisie Professional abonnement? Log dan hier in