Home Tags Governance

governance

Kwaliteit

Opinie: Zorgverleners registreren zich dol zonder doel

Jan-Willem Weenink, universitair hoofddocent aan Erasmus School of Health Policy & Management, reageert op het advies van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving ‘Is dit wel verantwoord? Hij doet een oproep aan zorgverleners en ziekenhuizen: wees niet te afwachtend bij het anders verantwoorden van kwaliteit en veiligheid.
Ziekenhuiszorg
Pier Eringa

Gelre Ziekenhuizen ging financieel onderuit: ‘Iedereen stond erbij en keek ernaar’

Hoewel de grote klap voor de Gelre Ziekenhuizen na corona viel, was de financiële situatie al vanaf 2016 penibel. “Iedereen stond erbij en keek ernaar”, reflecteert bestuursvoorzitter Pier Eringa. Tijdens het Zorgvisie-congres Governance in de zorg deelt hij diverse lessen uit de Gelre-casus.
Governance

Feitenonderzoek naar ggz-aanbieder VIGO bevestigt beeld belangenverstrengeling

De raad van bestuur van VIGO handelde rondom het project Platform EcoSysteem (PES) niet in de geest van de Governancecode Zorg. Dat erkent de raad van toezicht van de ggz-organisatie na een onderzoek naar de feiten door bureau IGH. Het onderzoek bevestigt het beeld van belangenverstrengeling rondom het innovatieproject.
Governance

‘Grote veranderingen vragen gedeeld leiderschap en circulair toezichthouden’

De zorg gedijde decennialang op het verdelen van verantwoordelijkheden. De zorgakkoorden en transities vragen echter om gedeeld leiderschap en grenswerkers. Dat stelt bijzonder hoogleraar Wilma van der Scheer. Zij deelt zes kenmerken over de leider van de toekomst.
Governance

Column Terecht: Wat we kunnen leren van de Belgische Ziekenhuiswet

Joris Rijken, advocaat/partner bij AKD, kijkt naar België, waar in 2019 de Ziekenhuiswet is gewijzigd. "De Belgische ziekenhuizen werken sindsdien samen in regionale ‘ziekenhuisnetwerken’. Die samenwerking is niet vrijblijvend, maar verplicht: ziekenhuizen die niet meedoen verliezen hun erkenning."
Governance
Marius Buiting, directeur van de NVTZ

Van ridder naar schurk: handvatten voor toezicht op ethisch ondernemen

De opmars van nieuwe toetreders kan schuren met ethisch ondernemerschap in de zorg. Om de dialoog over intern toezicht van ethische kwesties aan te zwengelen, publiceert de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een whitepaper. “Zelfs als toezichthouders zich geen raad weten, is er geen excuus om te blijven doormodderen”, vertelt NVTZ-directeur Marius Buiting. “Wacht niet te lang met dingen aan de kaak te stellen en hulp in te roepen.”
Leiderschap

Digitalisering in de ouderenzorg: ‘Ga schaamteloos kopiëren’

De laatste jaren is ook in de ouderenzorg de digitalisering op gang gekomen, in het besef dat technologie onmisbaar is als onderdeel van de zorg van de toekomst. Er wordt al druk geëxperimenteerd met allerlei vormen van zorgtechnologie en veel vvt-organisaties nemen digitalisering op in de meerjarenstrategie. Maar om concrete resultaten te bereiken, is ook bestuurlijk leiderschap van belang.
Passende zorg
Op de foto: Nick Zonneveld, Senior Onderzoeker bij Vilans

Tips voor integrale netwerkzorg: ‘Een samenwerking is nooit af’

Door de legio samenwerkingen rond integrale zorg, ict-aanbesteding en personeel is door de bomen het bos niet meer te zien. Dat stelt onderzoeker en adviseur Nick Zonneveld. “Zorgnetwerk-FOMO gooit roet in het eten voor een soepele samenwerking.”
Governance

Uitslag poll: Ziekenhuisbestuurders zitten te kort op hun plek

Van de 35 respondenten, vinden er 33 dat ziekenhuisbestuurders langer in hun functie moeten blijven om verschil te maken. Eén van de respondenten zegt te schrikken van de gemiddelde periode van 2,7 jaar. Volgens de respondent die zich niet in de stelling kan vinden, is er iets anders nodig dan een langere periode op één plek.
Governance

Poll: Ziekenhuisbestuurders moeten langer in hun functie blijven om echt verschil te kunnen maken

Ziekenhuisbesturen hebben gemiddeld 2,7 jaar dezelfde samenstelling, blijkt uit onderzoek. Is dat te kort voor bestuurders om verschil te maken?
Nieuwsbrief Abonneren