Home Tags Governance

governance

Eerstelijnszorg
Foto Mirella Minkman Nov 2021

Met IZA op pad: risico’s en resultaten in de regio

Als je oratie ‘Verlangen naar integraliteit’ heet, kun je natuurlijk niet anders dan in eerste instantie positief kijken naar een Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat er een akkoord ligt dat niet gericht is op een sector, maar poogt de zorgbrede (nog beter zou zijn: de maatschappelijke) vraagstukken aan te pakken, is een doorbraak an sich!
Governance
rubriek over intern toezicht en medezeggenschap

Governance in de zorg: dit brengt het najaar

Wordt er iets gedaan aan hoge winsten in de jeugdzorg? Hoe wordt het zwakke toezicht op de Wmo verstevigd? Kunnen de mazen in de Wnt worden gedicht? Op deze en andere vragen moet dit najaar een antwoord komen. Dat blijkt uit de antwoorden van VWS op een reeks Kamervragen over het bestuur en toezicht in de zorg.
Tech
Zo verwerkt de NZa persoonlijke gegevens in de ggz

Zo verwerkt de NZa de gegevens van ggz-patiënten

Met een nieuw bekostigingsmodel in de ggz wil de NZa de wachtlijsten aanpakken, met name voor mensen met complexe problematiek. Daarvoor is wel nodig dat behandelaars hun patiëntengegevens naar de NZa sturen.
Tech
NZa mag patiëntengegevens opvragen, data, ggz

De NZa mag wel patiëntengegevens opvragen bij ggz-behandelaars

De NZa heeft een publieke taak op het terrein van de gezondheidszorg en mag daarom gezondheidsgegevens verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Het moet dan wel gaan om een minimale hoeveelheid gegevens en de NZa is verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van patiënten.
Governance
Hoogleraar Pauline Meurs

Pauline Meurs: Passende Zorg lijkt vooral instrument om zorg niet te vergoeden

Na 52 jaar in de wetenschappelijke en bestuurlijke arena, sprak Pauline Meurs vrijdag haar afscheidsrede aan de Erasmus Universiteit uit. Met het thema Zorgen over Grenzen waarschuwt ze voor een verkeerd begrip van grenzen aan en in de zorg.
Governance

NZa past zorgspecifieke fusietoets aan: waarom afschaffen beter én nodig is voor de zorg

De NZa gaat per 1 juli 2022 anders om met de invulling van de zorgspecifieke fusietoets. Dit vooruitlopend op de beoogde overheveling van de toets naar de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”). In deze bijdrage bespreken advocaten Diederik Schrijvershof en Paul Breithaupt de wijzigingen die de NZa doorvoert. Ook lichten zij toe waarom de toets beter kan worden afgeschaft.
Governance
Samenwerken tussen zorgorganisaties

Bestuur en toezicht ten aanzien van gedeelde doelen

Samenwerken tussen zorgaanbieders is en blijft nodig om de hoge kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg te behouden. Er zal en moet zelfs nog meer samengewerkt worden. Dat brengt governance-uitdagingen met zich mee.
Leiderschap
Boss Holding A Red Umbrella And Defending His Team With A Gesture Of Protection. Life Insurance. Customer Care, Care For Employees. Security And Safety In A Business Team. Selective Focus

Onderzoek: Coronacrisis leidt tot verlangen naar andere besturingsfilosofie

Voor zorgbestuurders wordt de coronacrisis meer en meer een crisis die gaat over personeel. Zij pleiten voor blijvende aandacht voor mentale ondersteuning van zorgprofessionals, werkplezier en ruimte voor ontwikkeling.
Kwaliteit
Yvonne Van Kemenade

Raden van toezicht willen beter zicht op kwaliteit

Er zijn steeds meer instrumenten om de kwaliteit van zorg te meten en te duiden: registraties, keurmerken, certificaten. Toch is het voor toezichthouders nog lastig om zicht te krijgen op de kwaliteit.
Governance
Afstemmen

Wijze raad: Hoe rvt beter zicht krijgt op de kwaliteit

Er zijn steeds meer instrumenten om de kwaliteit van zorg te meten en te duiden: registraties, keurmerken, certificaten. Toch is het voor toezichthouders nog lastig om zicht te krijgen op de kwaliteit.