Home Tags Governance

governance

Patiëntveiligheid

Zo gaat de nieuwe NEN-norm zorgen voor betere patiëntveiligheid

De Nederlandse Norm (NEN) heeft onlangs de nieuwe norm voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd, de ‘NEN 7524’. Deze zorgnorm moet onder andere leiden tot betere patiëntveiligheid en betere samenwerking tussen aanbieders en afnemers van pseudonimisatiediensten, bijvoorbeeld in de ggz.
Governance

Marcel Canoy: ‘Paarse krokodil zit patiëntgerichte zorg in de weg’

Hoe bereiden we het zorgstelsel zo goed mogelijk voor op een nieuwe recessie? Daar hoopt minister van financiën Wopke Hoekstra na de zomer antwoord op te krijgen. Onlangs deelde Wim Groot zijn visie en ideeën op dit thema. Dit keer is het de beurt aan collega-econoom Marcel Canoy. ‘Zorginitiatieven die wél echt willen uitgaan van de patiëntbehoefte, worden opgezadeld met bureaucratische nachtmerries’.
Governance

Naar een toekomstbestendig zorgstelsel? ‘Kijk eerst naar de Wlz-uitgaven’

Hoe bereiden we de Nederlandse samenleving zo optimaal mogelijk voor op een nieuwe economische crisis? Wat is er nodig om te zorgen dat ons zorgstelsel bestendig is tegen de verdergaande vergrijzing, individualisering en technologische vernieuwing? Na de zomer gaan verschillende werkgroepen aan de slag met dit soort maatschappelijke vraagstukken, liet minister van Financiën Wopke Hoekstra onlangs weten in een Kamerbrief.
Zorgmanager van het Jaar
Juryvoorzitter Andrë Rouvoet feliciteert Zorgmanager van het Jaar 2019 Peter de Visser

Peter de Visser is Zorgmanager van het Jaar 2019

Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio, is gekozen tot Zorgmanager van het Jaar 2019. Hij is de opvolger van Gertrude van den Brink, bestuursvoorzitter van Middin.
Governance

Jeroen van den Oever: ‘Bv’s ten onrechte geframed als ondoorzichtig’

De NVTZ pleit voor specifieke regels voor zorg-bv’s om zo de transparantie te vergroten. Directievoorzitter Jeroen van den Oever van Fundis vindt dat bv’s hiermee onnodig in een kwaad daglicht komen te staan.
Governance
Nieuwbouw Rosa Spier Huis

Rosa Spier Huis vernieuwt om hetzelfde te kunnen blijven

Cliënten zijn 'eigenaar' van hun eigen leven en 'zorgen voor' wordt 'zorgen dat'. Zo formuleert branchevereniging Actiz het in haar visie. In het Rosa Spier Huis in Laren is dit al vijftig jaar de praktijk. En zo blijft het.
Governance
Zorgverzekeraars geven OVA-ruimte niet helemaal door

NZa en IGJ zien winstmarges tot 60 procent in de zorg

Over de volle breedte van de zorg komen zorgorganisaties voor met winstmarges tot 60 procent. ‘Bij excessen willen we handhavend optreden. We willen voorkomen dat zorggeld weglekt’, zeggen Karina Raaijmakers van de NZa en Joke de Vries van de IGJ.
Governance
Leendert Klaassen, Alliade-voorzitter raad van toezicht: ‘Het verscherpte toezicht heeft geen link met de actualiteit’

RvT: Alliade was geen dekmantel voor commercie

Leendert Klaassen, Alliade-voorzitter raad van toezicht, is het niet eens met de suggestie van de Inspectie dat Alliade is opgericht als dekmantel voor commerciële activiteiten.
Juridische zaken in de zorg
Maartje de Jong, AKD advocaten

Blog: NZa te ambitieus in toezicht op goed bestuur

Een mandaat voor de NZa om de Governancecode Zorg te betrekken in het toezicht? De ambitie van de NZa om toezicht te houden op goed bestuur reikt te ver, betoogt advocate Maartje de Jong.
Preventie
Paul Blokhuis Preventieakkoord

Nationaal Preventieakkoord maand uitgesteld

De presentatie van het Nationaal Preventieakkoord is een maand uitgesteld. Dat schrijft staassecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.