Zorgvisie magazine nr. 1, 2023

  Een nieuw jaar, een nieuwe columnist: Anita Wydoodt beseft dat zorgbestuurders professionals geen andere keuze laten dan parttime werken. Ook nieuw is Anneke Westerlaken als bestuursvoorzitter van Actiz. Zij heeft haar tanden gezet in lastige dossiers en gaat zorgen dat afspraken worden nagekomen.

  Column Anita Wydoodt: Parttimers, onze eigen schuld

  Grotere arbeidscontracten zijn onmogelijk in de zorg want dat willen de zorgprofessionals zelf niet, hoort de bestuurder van etz. Of zijn er ook andere factoren?

  Samira Ahli

  Redactioneel: Samenwerken is de opdracht

  Samenwerking en verplaatsing van zorg moeten onze gezondheidszorg overeind helpen houden ondanks alle tekorten. Goede afstemming is daarbij cruciaal.

  Waar leiderschap om draait

  De accreditatiecommissie van de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) heeft eind 2022 acht nieuwe auditoren benoemd. Met haar accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Zorgvisie sprak met acht van de nieuwe auditoren over het vak, kenmerken van goede bestuurders en de eisen die de huidige tijd aan bestuurders stelt.

  Essay: Plezier maken en blijven leren

  Een goede en eigen sfeer creëren, én gezamenlijk werken aan het steeds verbeteren van de kwaliteit, zijn essentieel om medewerkers aan je te binden. Als het gaat om leren en loyaliteit opbouwen, is jazzmuzikant Art Blakey een uitstekend voorbeeld.

  Hulpmiddel helpt kinderen hun artsen te ‘verstaan’

  Het communicatie-instrument DOK-tool helpt om kinderen een gelijkwaardige positie te geven in het gesprek met de dokter. De implementatie verloopt moeizaam. Designer Marleen van Bergeijk vermoedt dat artsen haar hulpmiddel als indirecte kritiek ervaren.

  Voor het zorgprestatiemodel nadert het uur van de waarheid

  De nieuwe ggz-bekostiging, het zorgprestatiemodel, kan de beloftes nog niet waarmaken. Problemen met software, factureren, forse omzetdalingen en rode cijfers zorgen het eerste jaar voor veel chagrijn. Kan de ggz een audit-alert voorkomen?

  Ongecontracteerde zorg: Keuzevrijheid versus betaalbaarheid

  Het gevecht over de eventuele meerwaarde van ongecontracteerde zorg gaat dit jaar gewoon door. In veel nieuwe zorgpolissen zijn de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg 10 tot 20 procent lager dan vorig jaar. Vijf van de elf restitutiepolissen – die alle zorgkosten vergoeden – zijn opgeheven per 1 januari.

  Anneke Westerlaken ActiZ

  Anneke Westerlaken: ‘Kwaliteitskader kwetsbare ouderen mag geen risicobeheersinstrument zijn’

  De nieuwe bestuursvoorzitter van ActiZ heeft haar tanden gezet in lastige dossiers: de arbeidsmarkt, het salaris van zorgpersoneel, de vergrijzing, het IZA en het integrale kwaliteitskader kwetsbare ouderen. ‘Wij stellen de bezettingsnorm ter discussie.’

  Ouderenzorg leert Wzd implementeren in praktijktuinen

  Terwijl intramurale settingen nog op Bopz-structuren kunnen terugvallen, is de Wet zorg en dwang (Wzd) voor de ambulante ouderenzorg pionieren. Daarom wordt onderzoek gedaan en ervaring opgedaan in zes praktijktuinen.

  Koray Yuruk Acibadem

  De agenda van Koray Yuruk: ‘Als de wachtlijst oploopt naar drie weken, grijpen we in’

  Koray Yuruk is deze week druk met de voorbereidingen voor de uitbreiding van het Acibadem International Medical Center. Met meer bedden kan er meer geopereerd worden, zodat de wachtlijsten niet oplopen. Het OK-team zal dan in twee shifts werken.

  Peter Bennemeer

  Peter Bennemeer: ‘Bekostiging moet zich aanpassen aan passende zorg’

  Als voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie wil Peter Bennemeer zijn Bernhoven-ervaring naar regionaal niveau tillen. In de serie 'Het jaar van ...' vertelt hij over de noodzakelijke radicale mindshift, de Zeeuwse samenwerking rond passende ketenzorg en de behaalde resultaten.

  Aad Koster, NVTZ, toezichthouder zorg, rvt zorg, rvt, governance,

  Trends in rvt-land: van ambassadeur naar hoeder van de dialoog

  Regionale netwerksamenwerking en HR-beleid spelen een steeds grotere rol op de agenda van de raden van toezicht (rvt’s). Dat blijkt uit onderzoek van de toezichthouderverenigingen NVTZ en VTW. Met de thema’s diversiteit in de rvt’s en duurzaamheid mogen raden aan de bak, aldus Aad Koster, NVTZ-voorzitter en toezichthouder bij drie zorgaanbieders.

  Simona Tiems660

  Tien tips voor samenwerkingsovereenkomsten in de zorg

  Hoe maak je goede afspraken over samenwerken teneinde passende zorg te kunnen leveren? Advocaat gezondheidsrecht Simona Tiems geeft tien tips.

  Slotervaart, Centrum voor Zorg: nieuwe huurders in voormalig ziekenhuis

  Vastgoedonderneming Zadelhoff nam de maatschappelijke taak op zich om het oude Slotervaartziekenhuis om te bouwen tot een plek voor zorgverlening van de toekomst. Zorgaanbieders staan in de rij, maar niet alle partijen worden geschikt bevonden.

  Gabriele Kasten, bestuurder van de Pieter Raat Stichting. Foto: Fotostudio Wick Natzijl

  Nieuw bloed: ‘Zorgbesturen is net als bankieren vertrouwen opbouwen en risico’s managen’

  Na de val van de Berlijnse muur onderzoekt Gabriele Kasten economische oplossingsrichtingen voor de hervormingen in Oost-Duitsland. Bij de ING analyseert zij de risico’s van het Nederlandse zorgstelsel. Daar valt haar direct de onhoudbaarheid van het zorgstelsel op. Vele jaren later bundelt zij haar economische en mathematische expertise als zorgbestuurder en lid van ActiZ en de Sociaal Economische Raad (SER).