Zorgvisie magazine nr. 3, 2020

  Zorgvisie magazine nr. 3, 2020

  Het magazine verschijnt ten tijde van de coronacrisis en bevat dan ook twee artikelen over de bestuurlijke kant daarvan. De hele gezondheidszorg staat op scherp: kinderen in gezinnen met multiproblematiek, mensen met een beperking en ouderen zijn nu extra kwetsbaar. Nu wordt zichtbaar waar de zorg in Nederland beter moet. Daarom in dit nummer ook artikelen over hoe het beter kan.

  Anneke Augustinus En Karin Veltstra Zv

  Hoe Vivantes uit het dal klom

  Het ging niet goed met ouderenzorgorganisatie Vivantes. Met hulp van het overheidsprogramma Waardigheid en trots wist bestuurder Karin Veltstra het tij te keren. ‘Eerst moet de basis op orde zijn, dan pas ontstaat er ruimte om andere onderwerpen op te pakken.’

  Netwerk Zv

  Aanpak coronavirus: bestuurlijke drukte of ‘ragfijn samenspel’?

  Een virusuitbraak in combinatie met schaarste aan mensen en middelen, dat waren de hoofdbestanddelen van een rampenoefening die de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) vorig jaar doorliepen. De voornaamste les? ‘Het is een ragfijn samenspel’, aldus ROAZ-voorzitter Ernst Kuipers. Wat vorig jaar een scenariospel was, is met de uitbraak van het coronavirus realiteit geworden.

  Hyper-alertheid en flashback zijn belangrijke triggers voor PTSS.

  Besturen in crisistijd: zichtbaar maar ook inzetbaar blijven

  De coronacrisis brengt ongekende leiderschapsvraagstukken met zich mee. Hoe de continuïteit van bestuur te waarborgen in de strijd tegen een virus dat iedereen kan treffen en bovendien een grote mentale wissel trekt op alle betrokkenen? Moet een bestuurder samen met de troepen in de frontlinie staan of juist het strijdgewoel met bijhorende risico’s mijden en een positie achter de linies kiezen?

  levenstestament

  Column Terecht: Rechter schuift levenstestament opzij

  Met een levenstestament proberen ouderen, vaak op aandringen van hun kinderen, allerlei praktische zaken te regelen. Voor de rechter houdt het echter lang niet altijd stand.

  Redactioneel Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2020

  Redactioneel: Leider in de frontlinie

  Terwijl ik aan het schrijven ben, hoor ik op de televisie de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. De coronamaatregelen worden verlengd tot in ieder geval 28 april en kinderen gaan pas na de meivakantie weer naar school. Er is ook goed nieuws: zorgpersoneel wordt ook buiten de ziekenhuizen getest op corona.

  Eiwerk Eric De Clercq

  Muziekcentrum Eiwerk is een goed bewaard geheim

  In het Amsterdamse Ei-complex maken mensen met psychische kwetsbaarheid samen muziek. De financiering dreigt nu een einde te maken aan deze unieke vorm van dagbesteding.

  Wilco Peul is neurochirurg en leidt het Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland (UNCH), een samenwerking tussen het LUMC, Haaglanden MC en het Haga Ziekenhuis

  Aan den lijve: ‘Ik ken de radeloosheid van pijn’

  Neurochirurg Wilco Peul kreeg zelf twee hernia's. Het is zijn missie om mensen met chronische pijn door verkeerd behandelde hernia's te helpen hun leven te verbeteren.

  huisarts, zorgverzekeraars, IZA

  Meer tijd voor de patiënt in huisartsenpraktijk

  De stuwende kracht achter de beweging om meer tijd voor de patiënt te krijgen is teleurgesteld. De klinkende resultaten ten spijt komt het initiatief moeizaam van de grond. Toch ziet Hans Peter Jung redenen voor hoop dat de pilot in zijn regio - net als in Gorinchem - wordt uitgebreid.

  Zvm03 Philadelphia

  Kwaliteitsuitkomsten leidend bij Philadelphia

  Regelarme zorg betekent ook regelarm verantwoorden. Maar hoe zorgorganisaties administratieve lasten het beste kunnen beperken, is niet altijd duidelijk. De NZa-beleidsregel 'Vernieuwend Verantwoorden' biedt zorgaanbieders en zorgkantoren de ruimte om daarmee te experimenteren.

  Ketenjeugdzorg

  Kwetsbaar gezin beschermen kan alleen samen

  De veiligheid van kwetsbare kinderen ligt in de handen van zorgprofessionals én bestuurders. Het is niet alleen aan jeugdzorg om hen te beschermen. Waarom huiselijk geweld, ook ten tijde van crisis, een multisectorale aanpak vereist.

  Intimiteit Ouderen

  Innovatie: Taboe op intimiteit in verpleeghuis doorbreken

  In het verpleeghuis worstelen zorgverleners met de vraag hoe zij op een goede manier kunnen omgaan met seksuele verlangens van bewoners. Qwiek ontwikkelde een module met erotische content, speciaal bedoeld voor mensen met dementie.

  Ineke Huibregtsen, directeur Prinsenstichting

  De agenda van Ineke Huibregtsen

  Het nieuwe jaar begint voor Ineke Huibregtsen met financiële gesprekken over de jeugdzorg met de gemeente. Er zijn ook meteen successen te vieren.

  Inge Borghuis, bestuurder Amstelring

  ‘We willen onze cliënten en medewerkers beschermen’

  De impact van de coronacrisis is enorm. Bestuurder Inge Borghuis gaf leiding in crisistijd tot ze zelf corona kreeg. 'Ik voel me heel onmachtig.'

  Rienk Goodijk, hoogleraar en adviseur op het gebied van governance en stakeholdermanagement

  Wijze Raad: Wees kritisch op sandwichpositie commissarissen

  Bij een zorgonderneming waar aandeelhouders ook bestuurder zijn, moeten commissarissen persoonlijkheid hebben en zich stevig kunnen opstellen, vindt governanceprofessor Rienk Goodijk.

  Joppe

  Column: meer werkuren voor vrouwen is een win-winsituatie

  Jacqueline Joppe pleit voor emancipatie tegen personeelstekort in de zorg.