Zorgvisie magazine nr. 4, 2022

  Cover Zorgvisie magazine nr. 4

  Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vertrekt per 1 juli naar de MBO Raad. In het coverinterview blikt terug op zes jaar werken in ‘deze prachtige sector’. Verder artikelen over respijtzorg, duurzaamheid, passende zorg en het hoofdpijndossier ‘personeel’.

  logeerhuis het buitenhuis respijtzorg mantelzorgers

  Het Buitenhuis: een logeerhuis dat pioniert met respijtzorg

  Een logeerhuis voor zorgbehoevende ouderen is een prachtig samenwerkingsproject dat alleen kans van slagen heeft met financiering vanuit de verschillende domeinen. En een enorme dosis creativiteit.

  Wilma van der Scheer, NVZD, zorgbestuur, zorgbestuurder, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur,

  Wilma van der Scheer: ‘De huidige zorgbestuurder is vrouw’

  Wie zijn de mensen in de top van het Nederlandse zorgbestuur? Welke weg hebben ze afgelegd en hoe vullen ze hun functie in? Daarop wordt antwoord gegeven in nieuw onderzoek van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

  Ijsbrand Schouten Te Venlo 1648

  Nieuw bloed: ‘Ik breng scherpheid omtrent bedrijfsvoering in de zorg’

  Cijfers en economie gaan hem wonderwel af, dus wil IJsbrand Schouten net als zijn opa accountant worden. Na allerlei functies in het bedrijfsleven komt de zorg op zijn pad en ‘emigreert’ hij daarvoor naar Zuid-Limburg.

  Gitta Gallé

  De agenda van Gita Gallé: ‘We noemen onszelf een onderzoeksziekenhuis’

  Gita Gallé, COO/CFO bij het Prinses Máxima Centrum, heeft begin mei veel overlegmomenten met collega’s, onder andere over de Oekraïense kinderen met kanker die behandeld worden in het kinderziekenhuis. Verder stonden de realisatie van de nationale kankeragenda en de ondertekening van een bouwcontract op het programma.

  Innovatie B

  Acceptatie zorgtechnologie dankzij slimme fotolijst

  ‘Ik heb geen alarmknop of camera nodig’, vond de vader van Hans-Elias de Bree. Toch wilde De Bree dat er op zijn oude vader werd gelet.

  Therapie

  Specialistische ggz in de knel

  Ggz-instellingen sluiten hun deuren of halveren hun aanbod. Wat is er aan de hand? En wie doet wat om het tij te keren? Een overzicht.

  Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

  Help uw personeel met hun schulden

  Weet u hoeveel medewerkers in uw organisatie schulden of loonbeslag hebben? Ik ken voorbeelden van organisaties waar 15 tot 20 procent van de medewerkers loonbeslag heeft. Dat is zeer veel en ernstig, maar de werkgever die dit weet, kan ook iets doen. Hij of zij kan zijn medewerkers ondersteunen bij schuldhulpverlening en hopelijk loonbeslag, ziekteverzuim en verlies van arbeidsproductiviteit, voorkomen.

  Duurzaamheid Prullenbak

  Kijken door een groene bril

  Zowel de operatiekamers in de ziekenhuizen als de farmacie drukken een enorme stempel op de ecologische voetafdruk in ons land. Jaarlijks belandt alleen al voor 100 miljoen euro aan ongebruikte geneesmiddelen in de prullenbak. Dat moet anders. Daarom zijn het Landelijk netwerk de Groene OK en de Duurzame Coalitie Farmacie in het leven geroepen.

  Tom Van Helmond Zv

  Terecht: Onderschat de ontschotting niet

  De Zorgvisie-nieuwsbrief noemt het een 'doorbraak', de eerste landelijke domeinoverstijgende betaaltitel. Domeinoverstijgende zorg is zeer toe te juichen, schrijft advocaat Tom van Helmond in de rubriek Terecht: "Het zet namelijk de zorgvraag van de cliënt centraal en niet het geldpotje waaruit zijn zorg wordt vergoed."

  Jeugdzorg

  Jeugdzorgplus nieuwe stijl: kleinschalig, flexibel en eenvoudig

  De jeugdzorg kent problemen op alle niveaus. Verkeerde zorg, hoge kosten, veel bureaucratie en een zwalkend politiek beleid. Om het allemaal weer behapbaar te maken, zoeken zorgaanbieders de oplossing in kleinschaligheid, samenwerking en preventie.

  Gehandicaptenzorg Pluisproducties

  Naar minder gebruik van de aloude zorg

  Mensen met een verstandelijke beperking kloppen voor steeds meer dingen bij de gehandicaptenzorg aan. De sector gaat hier creatief mee om, maar beraadt zich ook op zijn rol in de samenleving.

  Peter Paul van Benthem

  Peter Paul van Benthem: ‘Specialisten willen geen passende zorgpolitie’

  Bestuurders bij toezichthouders, zorgverzekeraars en VWS-ambtenaren zijn de 'helpers' die de 'doeners' moeten faciliteren om passende zorg te leveren. FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem vraagt om ruimte voor en vertrouwen in de intrinsieke motivatie van specialisten.

  Statushouders

  Nut en noodzaak van een internationaal personeelsbestand

  Nu de tekorten op de arbeidsmarkt nijpend worden, komen ook 'anderstaligen' weer in het vizier van zorgbestuurders. De inzet van personeel 'van verre' vraagt extra inspanning, maar heeft meerdere voordelen. Guus Bannenberg en Audrey van Schaik delen hun ervaringen.

  Frank Bluiminck

  ‘Zichtbaarheid in Den Haag is een dubbelzijdig genoegen’

  Meer zichtbaarheid voor de gehandicaptenzorg, maar geen ongewenste bemoeienis. Dat was de opdracht voor Frank Bluiminck toen hij aantrad als directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Bij zijn afscheid kijkt hij terug op dit balansspel, zijn wapenfeiten en taaie dossiers.

  Samenwerken tussen zorgorganisaties

  Bestuur en toezicht ten aanzien van gedeelde doelen

  Samenwerken tussen zorgaanbieders is en blijft nodig om de hoge kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg te behouden. Er zal en moet zelfs nog meer samengewerkt worden. Dat brengt governance-uitdagingen met zich mee.