Zorgvisie magazine nr. 7, 2020

  In dit magazine weer veel verhalen over de coronacrisis. In het interview prijst Federatie-voorzitter Peter Paul van Benthem de medisch specialisten. Zij hebben volgens hem groot medisch leiderschap getoond. Duidelijk is dat de zorgverleners het zwaar gehad hebben. Mentale nazorg is dan ook belangrijk. Andere onderwerpen in dit nummer: wel of niet sleutelen aan het zorgstelsel, de nieuwe Wet verplichte ggz, en de schaarse vastgoedprojecten in de ouderenzorg.

  Aan den lijve: Een leven lang ervaring

  Door zijn broer met Downsyndroom heeft Pieterbas Lalleman altijd nabijheid gehad en gevoeld met de verstandelijk gehandicaptenzorg. Sinds enkele maanden is hij lid raad van toezicht van Elver.

  Column: Medische coronaclaims

  Tijdens de lockdownfase van de covid-19-crisis zijn bij de regionale tuchtcolleges minder klachten ingediend dan in dezelfde periode in de jaren daarvoor. Na de crisis zullen er ongetwijfeld meer klachten binnenkomen. 

  Column: Samen tegen de ‘pyjamadagen’

  Column van Jacqueline Joppe, bestuurder Zorggroep Elde Maasduinen.

  preventie en gezonde leefstijl

  Coronacrisis legt zwaktes preventiebeleid bloot: ‘Normen geven de minister urgentie’

  De inzet op preventie is te vrijblijvend en te versnipperd. Er moeten gezondheidstargets komen voor de minister van VWS en wethouders zorg.

  De agenda van Gijs Coppens: ‘Ik wil de ggz toegankelijker en klantgerichter maken’

  Gijs Coppens, GZ-psycholoog en directeur iPractice en OpenUp, zou wat meer ruimte in zijn agenda willen om te reflecteren.

  Jeroen van den Oever, directeur van Fundis en bestuurslid ActiZ

  Fundis verkent met overname randen van de arbeidsmarkt

  Met duizenden uittreders per jaar kent de Nederlandse zorg een groot verborgen potentieel van medewerkers. Zorgaanbieder Fundis denkt met de overname van PrivaZorg een sterke troef in handen te hebben om dit potentieel aan te boren. Bestuursvoorzitter Jeroen van den Oever: ‘De werkwijze van PrivaZorg vormt een mooie aanvullende oplossing om ook de randen van de arbeidsmarkt te ontginnen.’

  Inbreng in het bestuur voor verpleegkundigen

  Twee verpleegkundigen hebben een positie gekregen in de bestuursraad van het Martini Ziekenhuis. Hun rol in de besluitvorming is hiermee gelijkwaardig geworden aan die van de medisch specialisten.

  Onvrede over Wvggz: onwerkbaar maar niet onbruikbaar

  De Wet verplichte ggz, inmiddels een half jaar in werking, is een bureaucratische ramp, vinden psychiaters. Er is een kans dat ze de wet niet gaan naleven. MIND vindt dat de wet, waaraan tien jaar is geschreven, niet zo snel afgeschreven kan worden.

  Voorzitter Federatie: ‘De specialisten hebben groot medisch leiderschap getoond’

  Op vrijdag 16 oktober is Zorgvisie magazine nr. 7 verschenen, met daarin een interview met Peter Paul van Benthem. Zorgvisie sprak met hem op 9 september. Ofschoon het aantal besmettingen toen wel opliep, was nog niet duidelijk of de tweede coronagolf al was begonnen. Het interview bestaat dan ook uit een terugblik op de eerste golf, de belangrijkste lessen en een blik op de toekomst.

  ‘Raden van toezicht zien NZa nog vaak als Big Brother’

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil in een kritische dialoog het intern toezicht in de zorg verbeteren. Toezichthouders zitten echter niet altijd op dit gesprek te wachten en zien de NZa nog vaak als ‘een club waar je beter bij uit de buurt kunt blijven’, constateert Hans Piersma, partner van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton.

  Redactioneel Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2020

  ‘Productieprikkel blijft twistpunt’

  In het hoofdredactioneel commentaar voor Zorgvisie magazine nr. 7 gaat Simon Broersma in op het huidige zorgstelsel en de discussie daarover.

  Sleutelen aan het zorgstelsel

  De coronacrisis toont aan dat er qua samenwerking veel kan in het huidige zorgstelsel. Het ministerie van VWS lijkt klaar voor een meer sturende rol in het zorgstelsel. Juist om een ingrijpende stelselwijziging te voorkomen.

  Tijdelijk uit balans: mentale nazorg na ‘de eerste golf’

  De coronacrisis heeft de mentale gezondheid van het zorgpersoneel een stevige knauw gegeven. Zij maakten heftige situaties mee en hadden amper tijd om het te verwerken. Hoe veer je terug na zo'n periode?

  dementie, crisis

  Vvt en ggz verzorgen samen crisisopvang bij dementie

  Bij een afdeling van vvt-instelling Aafje worden sinds juni mensen met dementie of een vermoeden van dementie opgenomen als thuis een crisissituatie is ontstaan. Ggz-instelling Antes helpt daarbij.

  Wonen met zorg: geld is niet het punt

  De vraag naar woonzorgvormen voor ouderen explodeert en het aanbod blijft sterk achter. Dus staan banken, beleggers en in beperktere mate ook woningbouwcorporaties klaar om te investeren. Geld is er genoeg. Toch blijft een versnelling uit.

  Zorgvisie magazine nr. 7 is verschenen

  In het coververhaal prijst Federatie-voorzitter Peter Paul van Benthem de medisch specialisten. Zij hebben volgens hem groot medisch leiderschap getoond tijdens de eerste coronagolf. Andere onderwerpen in dit nummer: wel of niet sleutelen aan het zorgstelsel, de nieuwe Wet verplichte ggz, en de schaarse vastgoedprojecten in de ouderenzorg.