Aanbieders zeer negatief over inkoopproces jeugdhulp

Bijna 40 procent van de zorgaanbieders is zeer ontevreden over de inkoop van zorg in het sociaal domein. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
brandbrief jeugdzorg
Foto: AdobeStock
RAPPORT

Een grote tijdsinzet, lage tarieven

Premium

Wilt u dit artikel lezen?

U heeft helaas geen geldig abonnement op dit account. Neem een proefabonnement of sluit een abonnement af om dit artikel te kunnen lezen.


  • Onbeperkt alle premium artikelen en rapporten lezen
  • Online de artikelen uit het magazine lezen

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Onderzoek inkoop zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking
Sector:
Gehandicaptenzorg
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Auteur:
Andersson Elffers Felix (AEF)
Aantal pagina’s :
37
Verschijningsdatum:
7 mei 2019
Samenvatting:

In het rapport ‘Inkoop zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking’ zijn de relevante knelpunten van het inkoopproces 2019 in kaart gebracht. Er is gekeken naar aanbieders die zorg en ondersteuning leveren in de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het rapport gaat in op de verschillende domeinen, de verschillen met het inkoopproces 2018 en de verschillen tussen de zorgkantoren. De gegevens zijn verzameld aan de hand van een digitale enquête en een werksessie.

Inkoop sociaal domein

Het onderzoek laat zien dat er een grote mate van ontevredenheid bestaat onder aanbieders over de inkoop door gemeenten. Wat betreft de jeugdhulp en Wmo-ondersteuning zijn de respondenten dan ook opvallend minder tevreden dan over het inkoopproces Wlz.

Een meerderheid van de aanbieders is niet positief over de gevoerde gesprekken tijdens het inkoopproces. Bij jeugdhulp is een kleine minderheid van 21 procent tevreden over de mogelijkheid om relevante onderwerpen te bespreken, in 75 procent tot 100 procent van de gemeenten waarmee zij afspraken hebben. De Wmo doet het iets beter met 28 procent. Over het algemeen zijn de respondenten van mening dat er niet genoeg ruimte is om voor hen relevante onderwerpen te bespreken. Daardoor hebben ze het gevoel weinig invloed te hebben op wat er in de inkoopgesprekken wordt besproken.

Administratieve standaarden

De tevredenheid over de tijdsinzet van het inkoopproces in verhouding tot het resultaat van de afspraken scoort ook niet hoog. Wat betreft jeugdhulp is 32 procent tevreden, voor de wmo is dat met 53 procent iets hoger. Een extra frustratie is dat gemeenten niet altijd administratieve standaarden hanteren. Daardoor kost het alleen maar meer tijd om aan de verschillende eisen en voorwaarden te voldoen. Hierdoor zijn met name de middelgrote en grote aanbieders negatiever dan de kleine, omdat zij immers met meer gemeenten te maken hebben. Van de kleine aanbieders is 57 procent ontevreden, van de middelgrote 85 procent en van de grote aanbieders 75 procent.

Tarieven

Over de afgesproken tarieven binnen de jeugdhulp is ruim de helft van de aanbieders ontevreden, 57 procent. Voor de wmo geldt dat met 49 procent ook voor bijna de helft van de respondenten. In verdere toelichting geven aanbieders aan dat zij voor sommige bedragen geen jeugdhulp en wmo ondersteuning kunnen bieden. Daarom besloten zij met sommige gemeenten geen contracten meer af te sluiten. Opvallend is dat vooral de grote aanbieders erg negatief zijn, maar liefst 75 procent van hen is negatief over de afgesproken tarieven met gemeenten over jeugdhulp.

Innovatie, vernieuwing en kwaliteit

Slechts 28 procent van de aanbieders is tevreden over afspraken over innovatie en vernieuwing voor jeugdhulp, als het gaat over 75 tot 100 procent van de gemeenten waarmee zij afspraken hebben. Opvallend is dat de wmo hier juist slechter scoort, met slechts 16 procent van de aanbieders dat positief staat tegenover afspraken met gemeenten over innovatie en vernieuwing. Afspraken over kwaliteit scoren zowel bij de wmo en jeugdhulp weer wat beter (respectievelijk 60 en 58 procent is positief).

Inkoop Wlz

Aanbieders zijn in hoge mate tevreden over de inkoop voor de Wlz door de zorgkantoren. Menzis Zorgkantoor springt er op verschillende punten negatief uit. Meer dan gemiddeld zijn respondenten ontevreden over de gemaakte afspraken met Menzis over tarieven (32 procent). Gemiddeld ligt dit percentage op 16 procent. Waar de tevredenheid over gemaakte afspraken gemiddeld over alle zorgkantoren toenam met 18 procent, ten opzichte van 2018, nam dit bij Menzis niet toe.

Als het gaat over de administratieve lasten komt Menzis wederom niet goed naar voren. Slechts een krappe meerderheid van de respondenten (55 procent) is hierover tevreden. Ook dit is veel lager dan het gemiddelde (79 procent).

VGZ scoort opvallend hoog als het gaat over de tevredenheid onder aanbieders wat betreft afspraken over tarieven. Slechts 4 procent is ontevreden, ten opzichte van het gemiddelde van 16 procent.

Afspraken vervoer

Over het algemeen geldt dat aanbieders van mening zijn dat dat de inkoopafspraken in de Wlz leiden tot passende zorg voor de cliënt. Een grote meerderheid van de respondenten is echter ontevreden over de vervoersafspraken. Een vijfde van de respondenten is niet positief. Toch is de tevredenheid op dit thema het meest gestegen ten opzichte van vorig jaar. In extra toelichting door aanbieders kwam naar voren dat de vervoersafspraken de afgelopen jaar zijn verbeterd, maar nog steeds erg hoog zijn. Dat komt vooral doordat alle cliënten moeten worden gecategoriseerd en regelmatig veranderen van dagbestedinglocatie.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.