Ambulantisering ggz komt moeilijk van de grond

In de ggz lijkt een zeer lichte verschuiving plaats te vinden waarin intensieve ambulante zorg toeneemt en klinische zorg afneemt. Er zijn echter nog steeds veel zorgen over de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen.
Schakelteam: beleid moet sneller
Foto: Fotalia

Dat blijkt uit het vierde rapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige ggz. Belangrijke vraag is of de lichte trends in het aanbod doorzetten en of het gaat lukken om de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met aanhoudende psychische problematiek te verbeteren.

Daling klinische plaatsen

Voorheen leken er geen middelen voor ambulantisering vrij te komen, omdat de klinische capaciteit weliswaar daalde maar in intensiteit toenam. Enkele van deze minder gewenste trends lijken in het laatste monitorjaar omgebogen te zijn. In de eerste drie rapportages zette de afbouw van de klinische plaatsen in totaal gestaag voort,

0
252

Wilt u onbeperkt toegang tot de Zorgvisie Rapporten?

De Zorgvisie rapporten zijn exclusief voor onze Zorgvisie Compleet abonnees. Wilt u ook alle rapporten kunnen lezen? Meld u aan voor een Zorgvisie Compleet abonnement.

Heeft u al een Zorgvisie Compleet abonnement? Log dan hier in

Rapport informatie

Rapport naam:
Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018
Sector:
GGZ
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
Trimbos Instituut
Auteur:
Hans Kroon, Harry Michon, Aafje Knispel, Lex Hulsbosch, Aniek de Lange, Jenny Boumans, Matthijs Oud
Aantal pagina’s:
182
Verschijningsdatum:
4 december 2018
Samenvatting:

Aan de vierde uitvraag van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) bij de GGZ-aanbieders namen 47 aanbieders deel. De verkregen dataset bestaat uit registratiegegevens en ondanks checks kunnen administratieve fouten niet uitgesloten worden. Dit gezegd hebbende laten de data van de deelnemende instellingen zien dat het aantal klinische plaatsen in 2017 opnieuw gedaald is.

Waar tot aan 2015 tegelijkertijd met de afname van het totaal aantal klinische plaatsen het aantal plaatsen (voor het eerste opnamejaar) met een intensievere verzorgingsgraad toenam, was er tussen 2015 en 2016 sprake van een stabilisatie van het aantal plaatsen met een intensievere verzorgingsgraad. Tussen 2016 en 2017 nam het aantal intensievere plaatsen, afgaande op de data van de deelnemende aanbieders, af. Het aantal unieke personen dat opgenomen werd, was tot 2016 relatief stabiel. In 2017 lieten de cijfers hier echter een lichte daling te zien. Het aantal opnameperioden daalde tussen 2013 en 2017 aanzienlijk, met tussen 2015 en 2016 een tot dusverre eenmalige stijging. Het aandeel van de kortdurende opnamen daalde enigszins in 2017 ten opzichte van de jaren ervoor. Bij elkaar genomen impliceren deze trendcijfers dat de afname van het aantal klinische plaatsen niet zozeer is gerealiseerd door middel van een verkorting van de opnameduur per opname (in 2017 stijgt het aandeel van opnames met een langere verblijfsduur zelfs), maar door een vermindering van het aantal opnamen en in 2017 ook een vermindering van het aantal unieke opgenomen personen.

Naast de afname van het aantal klinische plaatsen wijzen de resultaten uit dat het aantal cliënten met een ambulante behandeling bij de deelnemende instellingen de laatste jaren afnam, ook in 2017. Er werden wederom wel meer mensen behandeld in de generalistische ggz, maar dit groeiende aantal compenseerde het dalend aantal cliënten met een ambulante behandeling in de specialistische ggz niet. Het aantal gesloten ambulante dbc’s daalde, met enige grilligheid, tussen 2012 en 2017. Daalde het aantal gesloten intensieve ambulante dbc’s (dbc’s met 3.000 minuten of meer) nog tussen 2012 en 2015, tussen 2015 en 2017 is sprake van groei, met daarbij wel een wisselende ontwikkeling van jaar tot jaar.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.