Evaluatie: Hoe staat het er nu voor met de ggz-wachttijden?

De regionale aanpak van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. Een aantal regio’s krijgt het voor elkaar om de wachttijden binnen de Treeknormen te brengen en te houden. Overige plekken hebben er echter nog steeds moeite mee. Waarom lukt het deze regio's niet? En welke vervolgstappen moeten nu gezet worden?
Ggz Emergis slaat alarm

De tussenevaluatie is opgesteld door GGZ Nederland, MIND, MEERGGZ en Zorgverzekeraars Nederland. Met deze evaluatie laten partijen zien welke stappen de afgelopen periode ondernomen zijn en welke acties er in de tweede helft van de looptijd van het Actieplan Vervolgaanpak (januari-juli 2019) nog volgen.

Aantal wachtenden

Naar verwachting ligt het aantal wachtenden in de gespecialiseerde ggz tussen de 47.000 en 56.000 mensen. Het aantal verschilt per regio en per stoornis. Met name voor aandachttekortstoornissen, angststoornissen, pervasieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen zijn de gemiddelde wachttijden lang. Voor eetstoornissen en bipolaire- en overige stemmingsstoornissen zijn de aanmeldwachttijden tevens te lang, maar valt de

0
343

Wilt u onbeperkt toegang tot de Zorgvisie Rapporten?

De Zorgvisie rapporten zijn exclusief voor onze Zorgvisie Compleet abonnees. Wilt u ook alle rapporten kunnen lezen? Meld u aan voor een Zorgvisie Compleet abonnement.

Heeft u al een Zorgvisie Compleet abonnement? Log dan hier in

Rapport informatie

Rapport naam:
Regionale aanpak wachttijden in de GGZ: van analyse naar gerichte actie
Sector:
GGZ
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
GGZ Nederland, MIND, MEERGGZ en Zorgverzekeraars Nederland
Auteur:
Onbekend
Aantal pagina’s:
13
Verschijningsdatum:
13 februari 2019
Samenvatting:

Een deel van de regio’s slaagt er door samenwerking goed in om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden. In de overige 21 regio’s is nog een extra inspanning nodig. Dit constateren GGZ Nederland, MIND, MEERGGZ en Zorgverzekeraars Nederland in de Tussenevaluatie van hun gezamenlijke actieplan om wachttijden in de ggz aan te pakken. De knelpunten per regio zijn te clusteren naar:

  • Signaleringsfunctie en preventie onvoldoende belegd bij huisartsen/POH GGZ, soms onvoldoende capaciteit bij de POH GGZ.
  • Problemen in de verwijzing naar de juiste plek (triage en intake).
  • Problemen in het behandelaanbod en uitstroom

Om de wachttijden nog verder terug te dringen, zullen de 21 regio’s met de langste wachttijden hun plan van aanpak openbaar maken. ‘Op deze manier wordt voor cliënten, verwijzers en andere betrokkenen niet alleen transparant wat de wachttijden zijn, maar ook wat ondernomen wordt om ze terug te dringen’, aldus de landelijke stuurgroep. ‘Bovendien ontstaat zo landelijk inzicht in de voortgang van de aanpak wachttijden en kunnen regio’s elkaar inspireren en van elkaar leren.’ In het plan van aanpak gaan de regio’s in op de belangrijkste uitdagingen: kortere wachttijden voor de geïdentificeerde hoofddiagnosegroepen; snelle, goede triage en korte wachttijd voor het eerste gesprek; en oplossingen bij complexe casuïstiek. ‘Regio’s kiezen zelf hoe zij in hun plan van aanpak verbinding leggen met andere regionale ontwikkelingen en plannen. Het is de verantwoordelijkheid van iedere regio om de urgente wachttijdproblematiek snel aan te pakken en tegelijk de samenhang met andere beleidsontwikkelingen te bewaken. De landelijke stuurgroep gaat de regio’s ondersteunen door hen feedback te geven op de plannen van aanpak en hen te verwijzen naar andere goede voorbeelden en verdiepende projecten.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.