Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

‘Kwaliteitskader is middel om tot goede kwaliteit van zorg te komen’

Avatar
Hester Hinloopen
Luister echt naar de cliënt of diens vertegenwoordiger, biedt medewerkers vertrouwen en ondersteuning en nodig kritische ogen van buiten uit om mee te kijken. Een greep uit de leerpunten die het onderzoek ‘Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2018: reflectie vanuit meerdere perspectieven’, van januari 2020 opleverde. Daarnaast moet het kwaliteitskader niet als doel op zich worden gezien, maar als een middel om tot goede kwaliteit van zorg en ondersteuning te komen. Dat stellen onderzoekers Wilma van der Scheer en Annemiek Stoopendaal van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
De inventarisatie brengt in kaart welke kennisvragen er leven bij zorgmedewerkers in de gehandicapten-en ouderenzorg.
RAPPORT

De bedoeling van het onderzoek

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2018. Reflectie vanuit meerdere perspectieven.
Sector:
Gehandicaptenzorg
Soort:
Zorginhoudelijk
Afkomst:
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Auteur:
Wilma van der Scheer, Annemiek Stoopendaal
Aantal pagina’s :
36
Verschijningsdatum:
28 januari 2020
Samenvatting:

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stimuleert leren door te reflecteren. Om dit proces te stimuleren vinden de partijen die betrokken zijn bij het verbeteren van de gehandicaptenzorg het belangrijk om jaarlijks een kwaliteitsbeleid op te leveren van het lerend vermogen van de sector. Dit kwaliteitsbeeld moet zichtbaar maken hoe organisaties in de gehandicaptensector zich ontwikkelen aan de hand van het kwaliteitskader.

Aanleiding

Uit voorbereidende gesprekken kwam naar voren dat er behoefte is aan meer inzicht in hoe medewerkers en organisaties leren, hoe dit wordt ingebed in de bedrijfscultuur/-structuur en wat dat eigenlijk oplevert voor cliënten.

Onderzoeksdoel

Doel van het Spiegelbeeld is het zichtbaar maken van het leerproces van organisaties – en van de sector als geheel- op het gebied van kwaliteit van leven en zorg in de langdurige gehandicaptenzorg.

Centrale vraag

De centrale vraag van het onderzoek luidt: Hoe helpt het kwaliteitskader zorgaanbieders in de langdurige gehandicaptenzorg om het leren en verbeteren in de organisatie (en daarmee in de sector) te stimuleren?

Methode

Om een meervoudig beeld van de kwaliteit van de zorg te krijgen, vanuit verschillende perspectieven, zijn er verschillende partijen betrokkenen bij het onderzoek: cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders en toezichthouders, en externe partijen zoals vertegenwoordigers van de zorgkantoren en IGJ.

Ter voorbereiding op de conferenties zijn alle genodigden gevraagd om, vanuit hun eigen ervaring, dilemma’s en vragen over het werken met het kwaliteitskader in te brengen. Op grond van deze inbreng zijn is er aan iedere doelgroep een dilemma/vraag opgesteld, met vijf mogelijke handelingsopties/antwoorden. De deelnemers wisselden uit welk antwoord hen het meest aanspraak. Van deze bijeenkomsten zijn audio opnamen gemaakt, die de basis vormden de analyse.

Dilemma’s

De volgende acht dilemma’s’/vraagstukken werden ingebracht door de groep:

1. Op welke manier maakt het kwaliteitskader verschil voor cliënten?
2. Medewerkers hebben het druk, hoe kunnen zij op een ontspannen manier leren en verbeteren?
3. Hoe helpen kwaliteitsmedewerkers mee aan kwaliteitsverbetering?
4. Wanneer wordt er genoeg geleerd in een organisatie?
5. Hoe helpt de Raad van Toezicht om het kwaliteitskader te laten werken?
6. Hoe kan het Zorgkantoor het leren in de organisatie stimuleren?
7. Wat heeft de GJ aan de kwaliteitsrapporten?
8. Hoe maak je het kwaliteitskader begrijpelijk voor iedereen?

Conclusies

Inzichten en meningen verschilden per groep en per persoon, zo bleek uit de bevindingen. Toch was er ook een zekere mate van overeenstemming tussen de doelgroepen te ontdekken. De belangrijkste conclusies over het werken met het kwaliteitskader op een rij:

– Cliënten, hun vertegenwoordigers en verwanten gaven duidelijk aan dat zij nog te weinig gehoord worden en dat daarmee een belangrijke born van informatie onderbenut blijft.
– Zorgmedewerkers willen graag genoeg tijd hebben om goede zorg te leveren. Ze willen het vertrouwen en de ruimte krijgen om zelf noodzakelijk verbeteringen door te kunnen voeren, mede op basis van wat cliënten aangeven.
– Kwaliteitsmedewerkers hebben een rol in het stimuleren van leren en verbeteren en in het afleggen van verantwoording daarover. Dat verantwoorden is vruchtbaar als het weer een stimulans vormt voor leren en verbeteren.
– Voor bestuurders is het belangrijk dat individueel leren en teamleren tot organisatie breed leren leidt. Bestuurders proberen het lerend vermogen van de organisatie zo goed mogelijk te ondersteunen en verantwoordelijkheden op de juist plek te leggen.
– Raden van toezicht moeten bestuurders goed bevragen op hoe het met de kwaliteit van zorg gesteld is. Leden van de raden van toezicht laten zich op verschillende manieren informeren.
– Medewerkers van zorgkantoren komen bij veel verschillende organisaties over de vloer en lezen veel kwaliteitsrapporten. Uit deze kwaliteitsrapporten halen zij nuttige informatie die ze kunnen inzetten om sparringpartner te zijn voor zorgorganisaties.
– De IGJ ziet toe op de kwaliteit van zorg en controleer tof die voldoet aan de veldnormen. De inspecteurs van de IGJ lezen alle kwaliteiten rapporten die voor de organisaties zijn opgesteld. Gecombineerd met andere informatiebronnen levert dat hen een goed inzicht op in hoe de kwaliteit van zorg ervoor staat.

1 REACTIE

  1. Zet altijd het resultaat voor de cliënt centraal. Dit is het doel en het kwaliteitskader en het kwaliteitssysteem een middel, zoals gezegd. Dat de cliënten en hun naasten nog weinig gehoord worden, laat eens te meer zien dat er nog een lange weg te gaan is in het Anders verantwoorden voor goede zorg. Juist ook de cliënten maken kwaliteit van zorg. Luister naar hun verhalen, wensen en behoeften om tot goede kwaliteit van zorg te komen. Voor hén. Onze ervaring is: haal verhalen op en voer een open dialoog uitgaande van waarden, perspectieven, regels en dilemma’s.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.