Vraag naar PA’s en VS’en neemt toe ondanks belemmeringen

In sommige sectoren zijn de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) nog vrij onbekend, in andere worden ze weinig ingehuurd vanwege de bekostiging. Desondanks zal de vraag naar PA’s en VS’en de komende jaren flink toenemen. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau HHM in opdracht van het Capaciteitsorgaan.
Foto: Fotolia
RAPPORT

Een physician assistant is een

Premium

Wilt u dit rapport lezen?

Onze rapportendatabank is alleen beschikbaar voor Zorgvisie compleet-abonnees. Met een Zorgvisie compact (online) of een proefabonnement is de databank niet beschikbaar. Bij uw compleet abonnement krijgt u:


  • Toegang tot alle artikelen
  • Elke maand een Zorgvisie of Zorgvisie tech magazine
  • Toegang tot de 100+ rapporten uit de rapportendatabank

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
Hoeveel PA’s en VS’en hebben we nodig?
Sector:
Overig
Soort:
Beleid
Afkomst:
Capaciteitsorgaan
Auteur:
Onderzoeksbureau HHM
Verschijningsdatum:
8 oktober 2019
Samenvatting:

Onderzoeksbureau HHM voerde onderzoek uit naar redenen voor het al dan niet opleiden en aannemen van physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten algemene gezondheidszorg (VS’en).

Uit de resultaten blijkt, dat het management/directie/bestuur een belangrijke rol vervult in het nemen van het besluit om PA’s en VS’en aan te nemen of op te leiden. De resultaten maken ook duidelijk dat diverse andere partijen eveneens een belangrijke rol vervullen in het besluitvormingsproces, zoals medisch specialisten, huisartsen, de VS’en en PA’s zelf, ondersteunende professionals, SO’s, AVG’s en praktijkmanagers. HRM-afdelingen en onderwijsinstellingen worden in dit besluitvormingsproces relatief weinig genoemd als partij die hierin een rol hebben.

Als stimulerende factoren worden de verbetering van zorg, arbeidsmarktproblematiek en veranderde zorgvraag genoemd. De bekostiging wordt met name genoemd als remmende factor. Daarbij blijkt overigens dat relatief veel respondenten aangeven niet te weten welke factoren remmend werken. Beleid wordt relatief weiniggenoemd, noch als stimulerende, noch als remmende factor. Naar de toekomst toe verwacht een groot deel van de respondenten dat het aantal PA’s en VS’en (sterk) zal toenemen.

De resultaten van het onderzoek kunnen voor een deel gekleurd zijn door het grote aantal respondenten dat is geworven via de netwerken van hogescholen en verenigingen NAPA en V&VN VS (zij vormen ongeveer een derde van de respondenten die de eerste vragenlijst hebben ingevuld). Dit zijn dus vaak respondenten die al bekend zijn met de beroepsgroep. Uit de telefonische interviews kwam namelijk het beeld naar voren, dat als men ervaring heeft opgedaan met PA’s of VS’en, men veelal (zeer) positief is over de rol diezij kunnen vervullen. Tegelijkertijd is twee derde van de respondenten via andere branches benaderd, dus eventuele andere ‘geluiden’ zijn ook vertegenwoordigd.

Daarnaast blijken de bevindingen van de digitale uitvraag in lijn met de bevindingen uit de interviews. De digitale uitvraag heeft geen nieuwe aspecten naar voren gebracht, maar wel verdiepende inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld in de mate waarin verschillende partijen betrokken zijn bij de besluitvorming en de mate waarin factoren een stimulerende of remmende werking hebben. Tevens hebben de leden van de werkgroep PA/VS van het Capaciteitsorgaan (met vertegenwoordigers van de beroepsgroep, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars) aangegeven zich te herkennen in de resultaten van dit onderzoek. Hiermee concluderen we dat de resultaten van dit onderzoek een consistent beeld geven van de factoren die een rol spelen bij de besluitvorming over het aannemen en/of opleiden
van PA’s/VS’en.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.