Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op

Verfijn zoekresultaten
Patiëntveiligheid

Cliëntenparticipatie kan leiden tot scheve machtsverhoudingen’

thuiszorg consumentenbond
Cliëntenparticipatie heeft een keerzijde, blijkt uit onderzoek van Het Trimbos-instituut en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zo kan betrokkenheid leiden tot een verschuiving in de machtsverhoudingen. ‘Dit kan schadelijke consequenties hebben’, stelt onderzoeker Sierk Ybema.
Kwaliteitsbeleid

Wachtlijsten casemanagement dementie afgenomen’

zorgverleners
De wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn dit jaar korter dan voorheen. Dat bevestigt onderzoeksbureau HHM. Om de wachtlijsten in de toekomst nog verder terug te dringen, presenteert het HHM een aantal oplossingsrichtingen.
Value based healthcare

Grote overlap tussen ICHOM-sets en Nederlandse informatiestandaarden

vng ondermijnt hoofdlijnenakkoord ggz
De internationale ICHOM-sets kennen een grote inhoudelijke overlap met de Nederlandse informatiestandaarden, blijkt uit een onderzoek van Nictiz. Dit betekent dat ICHOM goed kan worden ingepast in de informatiesystemen van Nederland.
Kwaliteitsbeleid

Buitenlandse second opinion: ‘In ons land te weinig oog voor patiënt’

Patiënten met kanker bezoeken steeds vaker het buitenland voor een second opinion of behandeling. De meeste second opinions elders leiden tot een ander oordeel dan dat van de behandelaar in Nederland, zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC. ‘Bij veel patiënten leefde het idee dat de Nederlandse oncologie volledig vastgeklemd zit in protocollen en statistieken.’
Preventie

WRR wil af van focus op sociaal-economische verschillen

WRR
De WRR stelt in de beleidsbrief 'Van verschil naar potentieel' voor om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven. Niet langer de gezondheidsverschillen centraal stellen, maar het gezondheidspotentieel.
Transitie

Inspectie: ‘Sociaal domein Amsterdam moet makkelijker’

Toegang sociaal domein Amsterdam
Mensen met een licht verstandelijke beperking moeten in Amsterdam zelf veel regelen in een jungle van moeilijk te begrijpen websites, formulieren en brieven. Dat concluderen de inspecties van het Toezicht Sociaal Domein in een onderzoek naar de toegankelijkheid in het sociaal domein.
Regeldruk

Wijziging WGBO leidt tot toename regeldruk

De wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zal leiden tot extra kosten voor de zorgverlener. Tevens leiden de wijzigingen tot een toename van de regeldruk. Dat concludeert SIRA Consulting in een door het ministerie van VWS gepubliceerd rapport.
Innovatie

E-health: belangrijke aanbevelingen voor de toekomst

Om de digitalisering van de zorg ten goede te laten komen in Nederland, moet er meer worden gekeken naar de ervaringen en kennis van andere landen. Dat meldt Nictiz in een rapport over de toekomst van e-health.
Ouderenzorg

Kritiek ziekenhuizen op zorg op juiste plek

Afwentelgedrag gemeenten naar Wlz loont niet, Algemene Rekenkamer
Het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar eerstelijnszorg is ingewikkeld, zeggen bestuurders in reactie op het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’.
Zorginkoop

NZa is tevreden en kritisch over zorgverzekeraars

NZa
Zorgverzekeraars voeren hun wettelijke en maatschappelijke rol goed uit. Maar de aanpak van de wachttijden kan beter, vindt de NZa.

Verfijn de zoekresultaten