Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 196 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Patiënten zeer positief over zelfstandige klinieken

Patiënten beoordelen zelfstandige klinieken voor het vijfde jaar op een rij erg hoog. Dat blijkt uit een analyse van de Patiëntenfederatie. Van de specialismen wordt oogheelkunde het laagst beoordeeld. De patiënten geven die zorg echter alsnog een 8,5. 
Kwaliteit
IC Radboudumc schrapt honderd kwaliteitsindicatoren

‘Derde van chronisch zieken zag behandeling uitgesteld, afgezegd of aangepast’

Ruim een derde mensen met een chronische ziekte in Nederland kreeg te maken met uitgestelde of afgezegde behandelafspraken als gevolg van de coronacrisis. Deze groep had aanzienlijk meer bezorgde gevoelens en rapporteerde vaker een verslechterde gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Kwaliteit

‘Meer tijd voor patiënt vermindert barrières in communicatie’

Tijd is een belangrijke factor om barrières voor goede communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden weg te nemen, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Daarnaast kunnen bewustwording en scholing over gezondheidsvaardigheden de communicatie met deze groep kunnen verbeteren.
Gehandicaptenzorg

KPMG: ‘Dagbesteding moet anders ingericht kunnen worden’

Door het coronavirus is de vorm van dagbesteding in de gehandicaptenzorg gedwongen veranderd. Waar de activiteiten eerst altijd buiten de deur plaatsvonden, gebeurt dit nu in de meeste gevallen in aangepaste vorm thuis. Uit onderzoek van KPMG is gebleken dat deze nieuwe, aangepaste vorm voor een aantal cliënten beter werkt. Het zou voor meer rust en minder prikkelbaarheid zorgen.
Verpleging en verzorging
Gemeenten mantelzorgers respijtzorg

SCP: ‘Houd rekening met mantelzorgers bij tweede coronagolf’

Bij een mogelijke tweede coronagolf dient er rekening te worden gehouden met mantelzorgers, zo luidt het advies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).Wanneer bijvoorbeeld de dagbesteding of thuiszorg wordt stopgezet, neemt de kans op overbelasting van mantelzorgers toe.
Verpleging en verzorging

Kwetsbare ouderen eenzaam door coronamaatregelen

Veel kwetsbare ouderen leden en lijden nog steeds onder het gebrek aan contact als gevolg van de coronamaatregelen. Sommige ouderen zijn digitaal handiger geworden, maar dat kan fysiek en persoonlijk contact niet vervangen. Dit blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Ben Sajet Centrum.
Ziekenhuiszorg

KPMG: Grote stappen te zetten in zorg na coronapiek

KPMG beschrijft welke lessen er geleerd zijn in de coronacrisis. De zorg kan verder innoveren en beter georganiseerd worden, concluderen de auteurs.
Eerstelijnszorg
huisartsen sluiten bijzonder regiocontract met Zilveren Kruis

Huisartsen na corona: meer samenwerken, verder met zorg op afstand

Om goed te zijn voorbereid op een tweede coronagolf, willen huisartsen onderling meer gaan samenwerken. Ook moeten diverse aanpassingen in de eigen praktijk, waaronder intensivering van zorg op afstand, een definitief karakter krijgen. Dit blijkt uit Nivel-onderzoeken in opdracht van de NZa.
Ggz

Wachttijd bij complexe ggz te lang omdat aanpak te algemeen is

Er worden allerlei maatregelen genomen om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te beperken. Maar bij de meest complexe patiënten werken die 'algemene maatregelen' van de overheid niet voldoende. Daardoor wachten 11.000 patiënten met een complexe zorgvraag veel te lang. Gericht beleid is nodig, concluderen onderzoekers van de Algemene Rekenkamer in het onderzoek 'Geen plek voor grote problemen'.
Sociaal domein

Oproep Aedes: ‘Breng de waakvlamfunctie terug in het zorgsysteem’

Adviesbureau Andersson Elffers voerde gesprekken met organisaties en zette een enquête uit onder woningcorporaties en zorg-en welzijnsorganisaties. Hieruit blijkt dat de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen die kampen met psychische problemen niet toereikend is. Partijen zouden veel beter kunnen samenwerken op wijk- en bestuurlijk niveau. Knelpunten Het onderzoek leverde inzichten op waar het momenteel […]

Verfijn de zoekresultaten