Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 189 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Eerstelijnszorg
huisartsen sluiten bijzonder regiocontract met Zilveren Kruis

Huisartsen na corona: meer samenwerken, verder met zorg op afstand

Om goed te zijn voorbereid op een tweede coronagolf, willen huisartsen onderling meer gaan samenwerken. Ook moeten diverse aanpassingen in de eigen praktijk, waaronder intensivering van zorg op afstand, een definitief karakter krijgen. Dit blijkt uit Nivel-onderzoeken in opdracht van de NZa.
Ggz

Wachttijd bij complexe ggz te lang omdat aanpak te algemeen is

Er worden allerlei maatregelen genomen om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te beperken. Maar bij de meest complexe patiënten werken die 'algemene maatregelen' van de overheid niet voldoende. Daardoor wachten 11.000 patiënten met een complexe zorgvraag veel te lang. Gericht beleid is nodig, concluderen onderzoekers van de Algemene Rekenkamer in het onderzoek 'Geen plek voor grote problemen'.
Sociaal domein

Oproep Aedes: ‘Breng de waakvlamfunctie terug in het zorgsysteem’

Adviesbureau Andersson Elffers voerde gesprekken met organisaties en zette een enquête uit onder woningcorporaties en zorg-en welzijnsorganisaties. Hieruit blijkt dat de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen die kampen met psychische problemen niet toereikend is. Partijen zouden veel beter kunnen samenwerken op wijk- en bestuurlijk niveau. Knelpunten Het onderzoek leverde inzichten op waar het momenteel […]
Financiën
Rivas

Rapport: Zo leveren Bernhoven en Beatrixziekenhuis meer doelmatige zorg

Dankzij een nieuwe manieren van werken leveren Bernhoven in Uden en het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem meer doelmatige zorg. Of dit ook structureel goedkoper is, is nog niet zeker. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Planbureau, de NZa en onderzoeksinstituut IQ Healthcare.
Gehandicaptenzorg

‘Houd extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking, óók na de eerste fase in de coronacrisis’

Niet alleen tijdens de eerste fase van de coronacrisis, maar ook nu en bij een eventuele tweede ‘golf’ is het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking extra in het vizier te hebben. Dat stelt het SCP op basis van een onlangs verschenen beleidssignalement.
Tech
huisartsen sluiten bijzonder regiocontract met Zilveren Kruis

Transparantiemonitor: meer aandacht voor behandeling, minder voor beoordeling dokters

Het begrip transparantie is de afgelopen jaren verbreed van een focus op de kwaliteit van zorgaanbieders naar informatie over aandoeningen en behandelingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Transparantiemonitor van het Nivel.
Kwaliteit

‘Productiviteit valt tegen in publieke sector; ziekenhuiszorg is uitzondering’

De onderzoekers analyseerden de productiviteit, de geleverde diensten versus de geleverde kosten, voor vijftien publieke sectoren in de jaren 1980-2018: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, ziekenhuiszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, drinkwater, energie, spoorwegen, politie, rechterlijke macht en ten slotte gevangeniswezen. De studie maakt deel uit van het […]
Gehandicaptenzorg

De twintig belangrijkste kennisvragen binnen de gehandicapten- en ouderenzorg

Wat zijn valide protocollen in de zorg voor cliënten met verstandelijke beperkingen? En hoe kan zo goed mogelijk worden omgegaan met onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie? Dit zijn de twee belangrijkste kennisvragen, waar de gehandicapten- en ouderenzorg graag meer inzicht in willen verkrijgen, blijkt uit een inventarisatie van Vilans.
Eerstelijnszorg

NZa: overhevelen zorg naar eerste lijn succesvol, maar inkoop en contractering kan beter

Er zit schot in het overhevelen van zorg voor kwetsbare ouderen en andere specifieke patiëntgroepen naar de Zorgverzekeringswet. Het gaat daarbij vaak om de inzet van specialisten ouderengeneeskunde of artsen verstandelijk gehandicapten. Maar er is verdere verbetering mogelijk in de inkoop en contractering.
Verpleging en verzorging

Onderzoek Nivel: thuiswonende ouderen tevreden over zorg en ondersteuning

De meeste thuiswonende ouderen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Dat geldt minder voor ouderen met een beperking. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het onderzoek werd uitgevoerd vòòr de uitbraak van het coronavirus.

Verfijn de zoekresultaten