Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 219 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Kwaliteit

Informatiesysteem Palliatieve Zorg: wie krijgt welke governancerol?

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland, beroepsorganisaties van zorgprofessionals, en patiëntvertegenwoordigers, zouden een centrale rol moeten krijgen in de governancestructuur van het nieuwe Informatiesysteem Palliatieve Zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Palliatieve Zorg en het Nivel.
Tech

Chronisch zieken geven voorkeur aan combi digitaal en fysiek contact

Onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder mensen met een chronische aandoening laat zien dat veel reguliere zorg tijdelijk werd uitgesteld tijdens de eerste coronagolf. Tegelijkertijd nam zorg op afstand een grote vlucht, aldus de auteurs van het rapport. Desondanks heeft fysieke zorg de voorkeur.
Tech

ING: drie manieren waarop thuisgeleverde ziekenhuiszorg aan terrein kan winnen

Betere relaties tussen medtech-bedrijven en ziekenhuizen, sturing op het belonen van kwaliteit en kosteneffectivteit, en een sector-overstijgend inkoopmodel met de juiste financiële prikkel kunnen onder andere leiden tot structureel meer ziekenhuis op afstand, stelt de ING in een recent verschenen rapport.
Sociaal domein
mantelzorg

SCP: Ondersteuning van mantelzorgers blijft aandachtspunt

Een goede ondersteuning van mantelzorgers blijft een aandachtspunt voor beleidsmakers en bestuurders, stellen de onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral de ondersteuning van zwaar belaste mantelzorgers is afgelopen vijf jaar niet verbeterd.
Kwaliteit
Fysiotherapeuten demonstreren tegen lastendruk, KNGF

Paramedische zorg behandelt minder dan voor lockdown

Het aantal consulten binnen de paramedische zorg is nog niet terug op het niveau van voor de lockdown. Waarom dat zo is, is nog niet duidelijk, aldus onderzoekers van het Nivel. Mogelijk kunnen er minder patiënten tegelijk in de praktijk aanwezig zijn vanwege corona, of is er meer tijd per patiënt nodig als gevolg van de hygiënemaatregelen.
Personeel

Onderzoek: Taakherschikking moet geen doel op zich zijn

De problemen op de zorgarbeidsmarkt vragen om een visie op taakherschikking. Aan VWS om deze te vormen. Taakherschikking moet echter geen doel op zich zijn. Het overdragen van taken van de ene beroepsgroep naar de andere moet een middel zijn om knelpunten op te lossen. Taakherschikking moet daarom snel en flexibel kunnen worden ingezet én bovendien omkeerbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van VWS.
Kwaliteit

Succesvol samen beslissen binnen zorgorganisaties

Samen beslissen is het proces waarbij de patiënt en zorgverlener samen beslissen over diagnostiek of behandeling. Patiënten worden zo actief betrokken bij hun eigen zorg. Ze krijgen de ruimte om te reflecteren op wat belangrijk is in hun leven om zo hun keuzes daarop af te stemmen. In de praktijk loopt dit proces echter niet […]
Ziekenhuiszorg

Zo leert u ‘ziekenhuisoverstijgend’ van calamiteiten

Een samenwerkingsverband van Nivel en Amsterdam Public Health research institute van Amsterdam UMC onderzocht de aard en ontstaanswijze van calamiteiten in de ziekenhuiszorg en biedt aanknopingspunten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren. De studie heeft als doel om te leren van wat eerder is fout gegaan, benadrukken de auteurs van het rapport, en dient niet […]
Tech

53 ziekenhuizen halen alle voorgenomen VIPP-doelstellingen

Op 1 januari ging de VIPP-regeling voor algemene ziekenhuizen van start. VWS koos voor een andere opzet dan bij andere stimuleringsmaatregelen. Meer resultaatgericht, met voor iedereen dezelfde doelstellingen en een beloning voor de instelling voor geleverde inspanning. Die aanpak levert blijkens de eindrapportage VIPP 1 en 2 haar vruchten af. De opzet is inmiddels breed […]
Financiën

‘Verzekerden met budgetpolis onvoldoende op de hoogte van de consequenties’

In Nederland kiest driekwart van de verzekerden voor een budgetpolis met beperkende voorwaarden. Velen zijn echter niet goed op de hoogte van de consequenties van een dergelijke polis, blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Verfijn de zoekresultaten