Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 176 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Gehandicaptenzorg

Deze maatregelen leiden tot betere zorg voor ernstig verstandelijke en meervoudig beperkte kinderen

Bundel de kennis en expertise over ZEVMB zodat deze toegankelijker wordt, realiseer een ‘ZEVMB-paspoort’, borg de Copiloot-functie en maak de toegang tot hulpmiddelen, vervoer en woningen eenvoudiger. Dat is onder meer nodig om de zorg voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) te verbeteren, stellen de auteurs van het rapport ‘Onderweg van overleven naar leven’.
Toezicht
Spoedzorgtarieven eerstelijns verblijf en Wlz

Spoedzorgtarieven zijn voor eerstelijnsverblijf en Wlz te laag

De tarieven voor spoedopnames op eerstelijns verblijfafdelingen en in de Wlz bieden onvoldoende ruimte voor diagnostiek. Dat stelt de NZ na onderzoek.
Ziekenhuiszorg
IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. Foto: ANP ROBIN UTRECHT

Faillissement twee ziekenhuizen had niet zo abrupt gehoeven

De Commissie Van Manen, bestaande uit Jaap van Manen, Pauline Meurs en Mark van Twist, boog zich sinds de faillissementen in het najaar van 2018 over het proces dat leidde tot de ondergang van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. Hoewel de suggestie vaak is gewekt dat de commissie op zoek was naar wie […]
Gehandicaptenzorg

‘Betere zorg voor chronisch zieken vereist goede samenwerking tussen professionals’

Goede samenwerking tussen professionals blijft essentieel om de zorg voor mensen met een chronische aandoening structureel te verbeteren. Dat stelt Hennie Boeije, programmaleider Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen binnen het Nivel, op basis van het onlangs gepubliceerde jaaroverzicht van de monitor 'Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking'.

AMvB en cao VVT laten Wmo-tarieven stijgen

De Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo in 2015 moest een einde maken aan de race-to-the-bottom van de tarieven in de Wmo. Met name de Wmo-tarieven voor huishoudelijke zorg stijgen fors, maar of het genoeg is? Daarop geeft de tweede meetronde van het meerjarige evaluatieonderzoek van adviesbureau Berenschot geen antwoord.

De paradox van het Nederlandse poortwachterssysteem

In landen met een poortwachterssysteem, zoals Nederland, zijn artsen minder snel geneigd om samen met patiënten te beslissen. Toch wordt er in Nederland veel belang gehecht aan shared decision making. Deze paradox blijkt uit het proefschrift van Alexandru Rotar.
Personeel

Flexwerk in de zorg wordt steeds structureler van aard

De stijgende kosten voor zorgpersoneel als gevolg van de inzet van zzp’ers en andere flexwerkers staan geregeld in het nieuws. Het onderwerp leidt tot vragen vanuit de politiek en zo ook tot dit onderzoek van CAOP en Kennisland in opdracht van VWS. Wat drijft medewerkers ertoe om zelfstandige te worden? Waarom kiezen zorginstellingen voor externe inhuur in plaats van loondienst?
Tech

Patiëntveiligheid in het geding bij uitval van ict-systemen

De risico’s van ict-uitval in ziekenhuizen moeten beter in beeld worden gebracht. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’. De Raad doet een aantal aanbevelingen, waaronder het in kaart brengen van de risico's en training van medewerkers.
Preventie
Gemeenten mantelzorgers respijtzorg

‘Gemeenten maken het mantelzorgers expres moeilijk’

Gemeenten houden nauwelijks rekening met de behoeften van mantelzorgers. Veel mantelzorgers weten niet dat ze “het” zijn en dat ze recht hebben op respijtzorg. Uit vrees voor een onbeheersbare hulpvraag, kopen de gemeenten geen respijtzorg in of hanteren zij lange procedures.
Gehandicaptenzorg

‘Kwaliteitskader is middel om tot goede kwaliteit van zorg te komen’

Luister echt naar de cliënt(vertegenwoordiger), biedt medewerkers vertrouwen en ondersteuning en nodig kritische ogen van buiten uit om mee te kijken: een greep uit de leerpunten die het onderzoek ‘Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2018: reflectie vanuit meerdere perspectieven’, opleverde. Daarnaast moet het kwaliteitskader niet als doel op zich worden gezien, maar als een middel om tot goede kwaliteit van zorg en ondersteuning te komen. Dat stellen onderzoekers Wilma van der Scheer en Annemiek Stoopendaal van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Verfijn de zoekresultaten