Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 213 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Kwaliteit

Succesvol samen beslissen binnen zorgorganisaties

Samen beslissen is het proces waarbij de patiënt en zorgverlener samen beslissen over diagnostiek of behandeling. Patiënten worden zo actief betrokken bij hun eigen zorg. Ze krijgen de ruimte om te reflecteren op wat belangrijk is in hun leven om zo hun keuzes daarop af te stemmen. In de praktijk loopt dit proces echter niet […]
Ziekenhuiszorg

Zo leert u ‘ziekenhuisoverstijgend’ van calamiteiten

Een samenwerkingsverband van Nivel en Amsterdam Public Health research institute van Amsterdam UMC onderzocht de aard en ontstaanswijze van calamiteiten in de ziekenhuiszorg en biedt aanknopingspunten om de patiëntveiligheid verder te verbeteren. De studie heeft als doel om te leren van wat eerder is fout gegaan, benadrukken de auteurs van het rapport, en dient niet […]
Tech

53 ziekenhuizen halen alle voorgenomen VIPP-doelstellingen

Op 1 januari ging de VIPP-regeling voor algemene ziekenhuizen van start. VWS koos voor een andere opzet dan bij andere stimuleringsmaatregelen. Meer resultaatgericht, met voor iedereen dezelfde doelstellingen en een beloning voor de instelling voor geleverde inspanning. Die aanpak levert blijkens de eindrapportage VIPP 1 en 2 haar vruchten af. De opzet is inmiddels breed […]
Financiën

‘Verzekerden met budgetpolis onvoldoende op de hoogte van de consequenties’

In Nederland kiest driekwart van de verzekerden voor een budgetpolis met beperkende voorwaarden. Velen zijn echter niet goed op de hoogte van de consequenties van een dergelijke polis, blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Verpleging en verzorging

Verpleeghuizen voorbereid op een nieuwe golf aan coronabesmettingen

Verpleeghuizen zijn voorbereid op een nieuwe ‘coronagolf’. Wat betreft het beschikken over beschermende middelen dan. Want als het aankomt op testcapaciteit, valt er nog een verbeteringsslag te maken, blijkt uit onderzoek van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg.
Gehandicaptenzorg

NZa: zo kan de contractering van de zintuigelijke gehandicaptenzorg beter verlopen

Hoewel zorgaanbieders en zorgverzekeraars merendeels positief waren over de sfeer van de gesprekken, is het contracteren van zintuigelijke gehandicaptenzorg voor 2020 moeizaam verlopen. Dat blijkt uit een quickscan van de NZa. Hoe kan dit volgend jaar beter? De zorgautoriteit geeft enkele adviezen.
Ziekenhuiszorg

Wrang: de zorg was voor de tweede coronagolf net weer op peil

Terwijl de zorgsector zich in stelling brengt tegen een tweede golf van het coronavirus, analyseert de NZa de effecten van de eerste golf. Wat blijkt? De reguliere zorg was in augustus grotendeels weer op peil. Of de zorg een tweede klap te boven kan komen, moet de komende maanden blijken.
Tech
e-health, technologie

Onderzoek Philips: deze e-health-inzichten leverde de pandemie jonge artsen op

De pandemie heeft jonge artsen bewuster gemaakt van het belang van zorgtechnologie. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Philips onder 500 artsen.
Financiën
Rapportage signalen zorgfraude 2017

Onderzoek VNG: zo wordt er zorgfraude gepleegd binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet

Om de zorgfraude die wordt gepleegd binnen de jeugdhulp en Wmo-zorg aan te pakken, moeten bestuurders zorgen voor heldere normen en eisen over de aard en kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er voldoende capaciteit voor rechtsmatigsheidstoezicht is. Dat stellen onderzoekers van LokaleZaken op basis van het onderzoek naar fraude binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet in opdracht van VNG.
Kwaliteit
Foto: AdobeStock.

Gezondheidsraad: 45-minutennorm spoedzorg mist wetenschappelijke basis

De Nederlandse norm van 45 minuten voor aanrijtijden in de spoedzorg is geen basis voor de spreiding van SEH’s en mist wetenschappelijke basis. De benodigde tijd hangt van de patiënt en de situatie af en de ‘driekwartiersnorm’ moet dus in bredere context worden gezien dan alleen als prestatienorm. De Gezondheidsraad geeft een aantal adviezen.

Verfijn de zoekresultaten