Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 162 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Tech

Kosten ict ziekenhuizen stijgen door epd en patiëntportalen

In het boekjaar 2018 gaven de Nederlandse ziekenhuizen voor het vijfde jaar op rij meer uit aan ict. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van adviesbureau M&I/Partners. De stijging heeft vooral te maken met nieuwe toepassingen van het epd en het toegankelijk maken van informatie voor patiënten.
Patiëntveiligheid

IGJ: veilige zorg in Lelystad dankzij zorgverleners en managers

Het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen leverde risico’s op voor de patiëntveiligheid. Dankzij de toewijding van zorgverleners en managers konden patiënten toch rekenen op veilige zorg. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Kwaliteitsbeleid in de zorg

‘Tekort aan antibiotica belemmert goed gebruik’

Er is een wereldwijd tekort aan antibiotica en dat probleem is maar ten dele nationaal op te vangen. Dat schrijft minister Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer, op basis van een RIVM-rapport. Daaruit blijkt dat patiënten door het tekort soms een antibioticum krijgen dat tegen meer bacteriën werkt dan noodzakelijk is.
Zorginkoop

‘Zorgverzekeraars hebben meer inzicht gekregen in wachtlijstproblematiek ggz’

Zorgverzekeraars hebben meer inzicht gekregen in de wachtlijstproblematiek in de ggz dan voorgaande jaren. Dat komt door kwalitatief betere data, meer geprofessionaliseerde interne processen en aangepaste eisen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit.
Patiëntveiligheid
slotervaart

Patiëntveiligheid was ondergeschikt bij faillissement MC-ziekenhuizen

De patiëntveiligheid was ondergeschikt bij het chaotische faillissement van de MC-ziekenhuizen. Partijen lieten zich leiden door eigenbelang en vertoonden strategisch gedrag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseert om de zorgplicht en het faillissementsrecht aan te passen.
Personeel

Deze competenties zijn belangrijk voor kwaliteit en veiligheid in de zorg

Communiceren met cliënten via elektronische kanalen, en het gebruik van wetenschappelijke onderzoeksbevindingen zijn volgens zorgverleners irrelevante competenties in de werkcontext. Daarnaast hebben zorgverleners die de kwaliteit en veiligheid van zorg matig of slecht vinden vaker behoefte aan bij- en nascholing.
Tech
bezwaarsysteem

Nivel: zo regel je bezwaar tegen de uitwisseling van medische gegevens

'Burgers moeten zelf kunnen beslissen over uitwisseling van hun gegevens. Dat stellen onderzoekers van het Nivel in het rapport 'Zorggegevens gebruiken voor onderzoek: naar een centraal bezwaarsysteem?' Maar hoe pak je dat aan?
Governance
Governancecode Zorg moeilijk toe te passen

‘Governancecode Zorg moeilijk toe te passen’

Dat stelt de Innovatie- en Adviescommissie die een inventarisatie heeft gehouden bij alle sectoren in de zorg, op basis van twee jaar governance code. De IAC stelt dat de Governancecode Zorg een krachtig instrument is om als kader te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het terrein van governance. Bredere bekendheid is […]

‘Nederlandse gezondheidszorg van hoge kwaliteit in vergelijking met rest Europa’

Vergeleken met andere Europese landen is de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk, zijn de sterftecijfers voor behandelbare aandoeningen laag, en vertoont men beneden gemiddeld risicogedrag. Sterfte ten gevolge van longkanker en chronische longziekten is onder Nederlanders echter relatief hoog, en ons land kampt met lange wachttijden.
Financieel management

Lessen uit MC Slotervaart: nooit meer ongecontroleerd faillissement in zorg

De chaos die vorig jaar direct na het faillissement van het MC Slotervaart is ontstaan, heeft de kwaliteit van de zorg in gevaar gebracht. Dat stelt het IGJ in een rapport over het spraakmakende faillissement. De inspectie geeft aanbevelingen voor zorginstellingen met (naderende) financiële problemen.

Verfijn de zoekresultaten