Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 120 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Vier jaar pionierswerk voor jongeren met chronische aandoening: de lessen

Een op de vier kinderen en jongeren heeft een chronische aandoening. Onder de noemer Zorg én Perspectief zijn de afgelopen jaren ruim vijftig projecten uitgevoerd om deze jongeren zo volwaardig mogelijk te laten participeren. Nivel evalueerde ze allemaal. Dat levert interessante inzichten en lessen op voor zorgaanbieders. Die zijn des te waardevoller aangezien het programma in 2020 een doorstart maakt.

Autonomie in de thuiszorg essentieel in strijd tegen personeelstekorten’

verzorgenden, verpleegkundigen. thuiszorg
Meer werkplezier en minder uitstroom. Autonomie op de werkvloer is geliefd bij verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Dat blijkt uit het Nivel-onderzoek van Erica Maurits.

GGZ in de wijk’ in Amsterdam is pioniersfase voorbij

GGZindeWijk
Sinds 2015 werken GGZ inGeest, welzijnsinstellingen en gemeente intensief samen aan een ggz-vriendelijke wijk. De aanpak werkt zo goed dat er nu een handboek is zodat de rest van het land kan leren van het pionierswerk in de hoofdstad.

VWS: woningaanpassingen en hulpmiddelen moeten sneller

Onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. Daar hebben mensen met een beperking of chronische ziekte mee te maken als ze een aanvraag doen voor woningaanpassingen en hulpmiddelen. Deze knelpunten spelen niet alleen in de Wmo, maar ook binnen de Zvw en de Wlz. VWS deed daarom domeinoverstijgend onderzoek. De uitkomsten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.

Grondige screening maakt geriatrisch patiënt minder kwetsbaar

Zorgkosten
Het onderzoek van Van Seben bestaat uit drie delen. Het laatste deel heeft als doel meer inzicht te krijgen in het beloop van geriatrische syndromen van ziekenhuisopname tot in de eerste maanden na ontslag, en hoe geriatrische syndromen mogelijk herstel in de weg staan. Inzicht hierin is van groot belang voor het ontwikkelen van toekomstige […]

Umc’s ambiëren actievere rol in de regio

Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, overhandigt het plan 'Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio' aan minister Bruins van Medische zorg
De universitair medische centra (umc’s) willen de verbindende schakel worden in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. ‘Vanwege onze kennis- en zorgfunctie hebben we als umc’s een unieke rol die we steeds meer ook regionaal inzetten,’ zegt Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Niet-professionals ingezet bij zorg kwetsbare jongeren

Op 25 maart is het rapport ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ gepubliceerd. Het betreft een gezamenlijk plan van Jeugdzorg NL, GGZ NL, VOBC en VGN, OZJ, IGJ, het Nederlands Jeugd Instituut, beroepsorganisaties NIP, NVvP, NVO, BPSW, en VWS. Een van de actiepunten behelst de inzet van niet-professionals om zo professionele hulpverleners te ondersteunen.

Ouderen en e-health: simpelere inlogmethoden is prioriteit

oudere met tablet
Gaby Anne Wildenbos promoveerde op 22 maart op een onderzoek naar de aansluiting tussen e-health en 50-plussers. Verschillende barrières, gerelateerd aan cognitie, motivatie, perceptie en fysiek, bleken de reden dat e-health nog geen succes is onder ouderen.

Capaciteitsplan 2019: meer jonge artsen nodig

Artsen in opleiding
Om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, is het nodig om iets meer medisch specialisten op te leiden dan het Capaciteitsplan meldde in 2016. Het Capaciteitsorgaan adviseert in het rapport ‘Capaciteitsplan 2020-2023 Deelrapport 1’ minister Bruins van VWS om dit jaar 1182 artsen op te leiden.

NZa stelt invoeringsdatum bekostiging wijkverpleging uit

Focus wijkverpleging, NZa
Het nieuwe bekostigingssysteem wijkverpleging laat nog even op zich wachten. Zo’n systeemwijziging is complex en vereist meer wetenschappelijk onderzoek. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de NZa.

Verfijn de zoekresultaten