Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 176 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Preventie
Virtueel Ziekenhuis

Zo kun je meer zorg leveren buiten het ziekenhuis

Er zijn grote verschillen tussen de systemen, politiek en financiering tussen de tien bekeken landen. Toch zien de KPMG-analisten veel overeenkomsten. Overal staat het zorgstelsel onder druk en moet er meer zorg buiten de ziekenhuismuren verplaatst worden. Dat biedt gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen, blijkt uit de inventarisatie van succesvolle initiatieven hiertoe. Sterke eerstelijn ‘Goede zorg […]
Gehandicaptenzorg

Zo vergroot je de inspraak en zeggenschap van cliënten met NAH

Inspraak en medezeggenschap in cliëntenraden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen niet altijd meedoen. Dat blijkt uit onderzoek van het NAH-kennisnetwerk vanuit het programma Gewoon Bijzonder.
gezonde ouderen

35 aanbevelingen van commissie-Bos voor het nieuwe stelsel

Geen revolutie, maar een evolutie naar een vernieuwd zorgstelsel. Zorgvisie zet de 35 aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen op een rij.
verenso, kleinschalige woonzorg, ouderenzorg,

Onderzoek bevestigt effectiviteit programma Eén tegen Eenzaamheid

Het programma Eén tegen Eenzaamheid is effectief. Dat blijkt uit het kwalitatieve evaluatieonderzoek door onderzoeksbureau HHM, in opdracht van het ministerie VWS.
Tech
Prisma-app

Kosten ict ziekenhuizen stijgen door epd en patiëntportalen

In het boekjaar 2018 gaven de Nederlandse ziekenhuizen voor het vijfde jaar op rij meer uit aan ict. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van adviesbureau M&I/Partners. De stijging heeft vooral te maken met nieuwe toepassingen van het epd en het toegankelijk maken van informatie voor patiënten.

IGJ: veilige zorg in Lelystad dankzij zorgverleners en managers

Het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen leverde risico’s op voor de patiëntveiligheid. Dankzij de toewijding van zorgverleners en managers konden patiënten toch rekenen op veilige zorg. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

‘Tekort aan antibiotica belemmert goed gebruik’

Er is een wereldwijd tekort aan antibiotica en dat probleem is maar ten dele nationaal op te vangen. Dat schrijft minister Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer, op basis van een RIVM-rapport. Daaruit blijkt dat patiënten door het tekort soms een antibioticum krijgen dat tegen meer bacteriën werkt dan noodzakelijk is.

‘Zorgverzekeraars hebben meer inzicht gekregen in wachtlijstproblematiek ggz’

Zorgverzekeraars hebben meer inzicht gekregen in de wachtlijstproblematiek in de ggz dan voorgaande jaren. Dat komt door kwalitatief betere data, meer geprofessionaliseerde interne processen en aangepaste eisen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit.
slotervaart

Patiëntveiligheid was ondergeschikt bij faillissement MC-ziekenhuizen

De patiëntveiligheid was ondergeschikt bij het chaotische faillissement van de MC-ziekenhuizen. Partijen lieten zich leiden door eigenbelang en vertoonden strategisch gedrag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseert om de zorgplicht en het faillissementsrecht aan te passen.
Personeel

Deze competenties zijn belangrijk voor kwaliteit en veiligheid in de zorg

Communiceren met cliënten via elektronische kanalen, en het gebruik van wetenschappelijke onderzoeksbevindingen zijn volgens zorgverleners irrelevante competenties in de werkcontext. Daarnaast hebben zorgverleners die de kwaliteit en veiligheid van zorg matig of slecht vinden vaker behoefte aan bij- en nascholing.

Verfijn de zoekresultaten