Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 156 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

SCP: ‘In 2040 neemt het aantal oudere mantelzorgers fors toe’

In de periode 2014-2018 zal het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder verhoudingsgewijs flink toenemen. Het aantal mantelzorgers per thuiswonende oudere zal echter juist afnemen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van het recente onderzoek ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’.
data

Zo kan autorisatie tot persoonsgegevens in de zorg worden verbeterd

Er moet meer duidelijkheid komen over wettelijke verplichtingen, meer ruimte voor context binnen uitwisseltechnieken, en meer transparantie bij de uitvoering van controletaken. Dat zijn voorwaarden om het proces van autorisatie te verbeteren, stelt Zorginstituut Nederland.

Adviezen RVS onvoldoende opgepakt

Met de adviezen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wordt niet genoeg gedaan. De raad moet daarom harder werken om haar adviezen geaccepteerd en uitgevoerd te krijgen. Dat stelt de onafhankelijke commissie die het functioneren van de RVS evalueerde.

Vraag naar PA’s en VS’en neemt toe ondanks belemmeringen

In sommige sectoren zijn de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) nog vrij onbekend, in andere worden ze weinig ingehuurd vanwege de bekostiging. Desondanks zal de vraag naar PA’s en VS’en de komende jaren flink toenemen. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau HHM in opdracht van het Capaciteitsorgaan.
ActiZ

Rapport: ActiZ bezorgd over uitgaven ouderenzorg: 9 miljard extra

De ouderenzorg moet veranderen, vindt ActiZ. Een economisch onderzoek dat de brancheorganisatie liet uitvoeren door strategisch adviesbureau SiRM bevestigt dat. ‘We verwachten ruim 9 miljard euro aan extra uitgaven aan ouderenzorg in 2030’, staat geschreven in het ‘Sectorbeeld ouderenzorg naar 2030-2040’.

Hoe je cliënten gezond en inzetbaar houdt binnen het arbeidsproces

Cliënten zijn vaak op zoek naar manieren om zichzelf gezond en inzetbaar te houden binnen het arbeidsproces. Wat we echter nog niet weten, is hoe ze dat precies doen. Deze manieren, binnen dit onderzoek samengevat als ‘zelfonderzoek’, zijn een uiting van de bredere ontwikkeling van Citizen Science. Hiermee wordt de bijdrage die burgers leven aan […]
Kaljouw

NZa-bestuurder Kaljouw: ‘We moeten misschien opnieuw naar de bekostiging kijken’

‘Op papier is de wil van alle partijen groot om de zorg te veranderen, maar de praktijk is weerbarstig.’ Dat schrijft Marian Kaljouw, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in het rapport Stand van de zorg 2019. Daarom scherpt de NZa haar beleid aan in alle sectoren.

‘Professionals herkennen onvoldoende of cliënten een LVB hebben’

(Zorg)professionals herkennen onvoldoende of hun cliënten een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Ook schatten zij dit te vaak verkeerd in, en weten ze niet hoe er in het geval van een LVB effectief gecommuniceerd en gehandeld moet worden. Dat blijkt uit het interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’, onlangs gepubliceerd door het ministerie van Financiën.
Administratieve belasting

Berenschot: regeldruk in de langdurige zorg stijgt fors

Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden gemiddeld 35 procent aan administratieve taken. Dit betekent een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar, en zelfs tien procent meer dan in 2016-2017. Bovenstaande blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot.

De Jonge wil met ‘blanco bedden’ tekort eerstelijnsverblijf oplossen

Veel ziekenhuisbedden worden bezet gehouden door ouderen die wachten op een plek in het verzorgingshuis. Minister Hugo de Jonge van VWS denkt een oplossing te vinden in het makkelijker maken van de financiering voor ongelabelde bedden in het eerstelijnsverblijf, een kortdurend verblijf in een zorginstelling. Dat laat hij weten in een debat over het actieprogramma Langer Thuis.

Verfijn de zoekresultaten