Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 164 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

‘Nederlandse gezondheidszorg van hoge kwaliteit in vergelijking met rest Europa’

Vergeleken met andere Europese landen is de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk, zijn de sterftecijfers voor behandelbare aandoeningen laag, en vertoont men beneden gemiddeld risicogedrag. Sterfte ten gevolge van longkanker en chronische longziekten is onder Nederlanders echter relatief hoog, en ons land kampt met lange wachttijden.
Financieel management

Lessen uit MC Slotervaart: nooit meer ongecontroleerd faillissement in zorg

De chaos die vorig jaar direct na het faillissement van het MC Slotervaart is ontstaan, heeft de kwaliteit van de zorg in gevaar gebracht. Dat stelt het IGJ in een rapport over het spraakmakende faillissement. De inspectie geeft aanbevelingen voor zorginstellingen met (naderende) financiële problemen.
Verpleeghuiszorg
verpleeghuiszorg

Meer inzet op huishoudelijke hulp voorkomt gebruik verpleeghuiszorg

Onderzoek laat zien dat, wanneer ‘lichtere hulp’ wegvalt, een groot deel van de hulpbehoevenden aangewezen is op duurdere vormen van zorg.

‘Mentale energie van jonge zorgverleners onder druk’

Zorgverleners zijn ten opzichte van de gemiddelde Nederlander meer bevlogen in hun werk, een factor die leidt tot minder burn-out klachten. Jonge zorgverleners ervaren echter vaker burn-out klachten dan gemiddeld.
Digitaal denken en doen

Actiz wil einde maken aan achterstand digitalisering ouderenzorg

De verpleeghuiszorg en de thuiszorg staan de komende jaren voor grote uitdagingen, die zonder digitalisering niet zijn op te lossen. Brancheorganisatie Actiz zet in het Visiedocument Digitaal denken en doen 2019-2020 uiteen hoe dit probleem aan te pakken.

ZN: ‘Budgethouders zijn tevreden over de geleverde zorg’

Budgethouders hebben voldoende regie over het budget, zijn tevreden over de geleverde zorg, hebben steeds meer passende zorg en een passend budget, en fraude en oneigenlijk gebruik zijn afgenomen, concludeert ZN met haar 'Rapport huisbezoeken pgb-Wlz 2018'.
Wijkverpleging

Onderzoek wijkverpleging: zorg-ict en e-health nog te veel top-down

De wijkverpleging staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen, aldus het rapport. Het gaat hierbij onder meer om een toename van de complexe zorgvraag, een gemiddeld kortere ligduur in het ziekenhuis en het langer thuis wonen van ouderen. Daardoor is coördinatie en afstemming met de wijkverpleging steeds belangrijker. Om de juiste zorg op de […]

Patiënten en zorgverleners zijn positief over slimme zorg thuis

Binnen de cardiologie- en longafdelingen in het OLVG, Slingeland, Franciscus Gasthuis, LUMC en Isala wordt gebruik gemaakt van ten minste één e-health toepassing. Patiënten en zorgverleners zijn er tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

SCP: ‘In 2040 neemt het aantal oudere mantelzorgers fors toe’

In de periode 2014-2018 zal het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder verhoudingsgewijs flink toenemen. Het aantal mantelzorgers per thuiswonende oudere zal echter juist afnemen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van het recente onderzoek ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’.
data

Zo kan autorisatie tot persoonsgegevens in de zorg worden verbeterd

Er moet meer duidelijkheid komen over wettelijke verplichtingen, meer ruimte voor context binnen uitwisseltechnieken, en meer transparantie bij de uitvoering van controletaken. Dat zijn voorwaarden om het proces van autorisatie te verbeteren, stelt Zorginstituut Nederland.

Verfijn de zoekresultaten