Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 176 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Tech
Prisma-app

Nivel: zo regel je bezwaar tegen de uitwisseling van medische gegevens

'Burgers moeten zelf kunnen beslissen over uitwisseling van hun gegevens. Dat stellen onderzoekers van het Nivel in het rapport 'Zorggegevens gebruiken voor onderzoek: naar een centraal bezwaarsysteem?' Maar hoe pak je dat aan?
Governancecode Zorg moeilijk toe te passen

‘Governancecode Zorg moeilijk toe te passen’

Dat stelt de Innovatie- en Adviescommissie die een inventarisatie heeft gehouden bij alle sectoren in de zorg, op basis van twee jaar governance code. De IAC stelt dat de Governancecode Zorg een krachtig instrument is om als kader te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het terrein van governance. Bredere bekendheid is […]

‘Nederlandse gezondheidszorg van hoge kwaliteit in vergelijking met rest Europa’

Vergeleken met andere Europese landen is de gezondheidszorg in Nederland toegankelijk, zijn de sterftecijfers voor behandelbare aandoeningen laag, en vertoont men beneden gemiddeld risicogedrag. Sterfte ten gevolge van longkanker en chronische longziekten is onder Nederlanders echter relatief hoog, en ons land kampt met lange wachttijden.

Lessen uit MC Slotervaart: nooit meer ongecontroleerd faillissement in zorg

De chaos die vorig jaar direct na het faillissement van het MC Slotervaart is ontstaan, heeft de kwaliteit van de zorg in gevaar gebracht. Dat stelt het IGJ in een rapport over het spraakmakende faillissement. De inspectie geeft aanbevelingen voor zorginstellingen met (naderende) financiële problemen.
verpleeghuiszorg

Meer inzet op huishoudelijke hulp voorkomt gebruik verpleeghuiszorg

Onderzoek laat zien dat, wanneer ‘lichtere hulp’ wegvalt, een groot deel van de hulpbehoevenden aangewezen is op duurdere vormen van zorg.

‘Mentale energie van jonge zorgverleners onder druk’

Zorgverleners zijn ten opzichte van de gemiddelde Nederlander meer bevlogen in hun werk, een factor die leidt tot minder burn-out klachten. Jonge zorgverleners ervaren echter vaker burn-out klachten dan gemiddeld.
Digitaal denken en doen

Actiz wil einde maken aan achterstand digitalisering ouderenzorg

De verpleeghuiszorg en de thuiszorg staan de komende jaren voor grote uitdagingen, die zonder digitalisering niet zijn op te lossen. Brancheorganisatie Actiz zet in het Visiedocument Digitaal denken en doen 2019-2020 uiteen hoe dit probleem aan te pakken.

ZN: ‘Budgethouders zijn tevreden over de geleverde zorg’

Budgethouders hebben voldoende regie over het budget, zijn tevreden over de geleverde zorg, hebben steeds meer passende zorg en een passend budget, en fraude en oneigenlijk gebruik zijn afgenomen, concludeert ZN met haar 'Rapport huisbezoeken pgb-Wlz 2018'.

Onderzoek wijkverpleging: zorg-ict en e-health nog te veel top-down

De wijkverpleging staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen, aldus het rapport. Het gaat hierbij onder meer om een toename van de complexe zorgvraag, een gemiddeld kortere ligduur in het ziekenhuis en het langer thuis wonen van ouderen. Daardoor is coördinatie en afstemming met de wijkverpleging steeds belangrijker. Om de juiste zorg op de […]

Patiënten en zorgverleners zijn positief over slimme zorg thuis

Binnen de cardiologie- en longafdelingen in het OLVG, Slingeland, Franciscus Gasthuis, LUMC en Isala wordt gebruik gemaakt van ten minste één e-health toepassing. Patiënten en zorgverleners zijn er tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Verfijn de zoekresultaten