Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 133 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Een op de zes paramedici verwacht praktijk te moeten sluiten

De NZa blikt met de Monitor Paramedische zorg terug op een aantal roerige jaren. Zorgaanbieders zijn niet te spreken over de tarieven waar zorgverzekeraars mee werken. 15 procent van de paramedici verwacht om die reden binnen vijf jaar de praktijk te moeten sluiten. De verzekeraars op hun beurt vinden dat de kwaliteit niet te beoordelen is vanwege gebrekkige transparantie.
zorgvastgoed

Integratie zorg en behandeling in Wlz heeft grote gevolgen

Moet er nou wel of niet een integraal pakket aan zorg en behandeling voor alle cliënten in de Wet langdurige zorg (Wlz) komen? Het Zorginstituut en brancheorganisaties zijn voorstander, omdat daarmee een einde wordt gemaakt aan het onderscheid tussen verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling. Onderzoeksbureau Significant waarschuwt dat dit grote gevolgen zou hebben voor de uitvoeringspraktijk.
Leefstijlgeneeskunde

Belemmeringen bij leefstijlinterventie voor psychiatrische patiënten

Jeroen Deenik promoveert aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar beweging en leefstijl bij mensen met een ernstig psychiatrisch aandoening. Organisatorische en persoonlijke factoren vormen belemmeringen voor de implementatie van de leefstijlinterventie, zo blijkt uit zijn onderzoek.

Vier jaar pionierswerk voor jongeren met chronische aandoening: de lessen

Een op de vier kinderen en jongeren heeft een chronische aandoening. Onder de noemer Zorg én Perspectief zijn de afgelopen jaren ruim vijftig projecten uitgevoerd om deze jongeren zo volwaardig mogelijk te laten participeren. Nivel evalueerde ze allemaal. Dat levert interessante inzichten en lessen op voor zorgaanbieders. Die zijn des te waardevoller aangezien het programma in 2020 een doorstart maakt.
verzorgenden, verpleegkundigen. thuiszorg

‘Autonomie in de thuiszorg essentieel in strijd tegen personeelstekorten’

Meer werkplezier en minder uitstroom. Autonomie op de werkvloer is geliefd bij verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Dat blijkt uit het Nivel-onderzoek van Erica Maurits.
GGZindeWijk

‘GGZ in de wijk’ in Amsterdam is pioniersfase voorbij

Sinds 2015 werken GGZ inGeest, welzijnsinstellingen en gemeente intensief samen aan een ggz-vriendelijke wijk. De aanpak werkt zo goed dat er nu een handboek is zodat de rest van het land kan leren van het pionierswerk in de hoofdstad.

VWS: woningaanpassingen en hulpmiddelen moeten sneller

Onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. Daar hebben mensen met een beperking of chronische ziekte mee te maken als ze een aanvraag doen voor woningaanpassingen en hulpmiddelen. Deze knelpunten spelen niet alleen in de Wmo, maar ook binnen de Zvw en de Wlz. VWS deed daarom domeinoverstijgend onderzoek. De uitkomsten zijn naar de Tweede Kamer gestuurd.
Zorgkosten

Grondige screening maakt geriatrisch patiënt minder kwetsbaar

Het onderzoek van Van Seben bestaat uit drie delen. Het laatste deel heeft als doel meer inzicht te krijgen in het beloop van geriatrische syndromen van ziekenhuisopname tot in de eerste maanden na ontslag, en hoe geriatrische syndromen mogelijk herstel in de weg staan. Inzicht hierin is van groot belang voor het ontwikkelen van toekomstige […]
Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, overhandigt het plan 'Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio' aan minister Bruins van Medische zorg

Umc’s ambiëren actievere rol in de regio

De universitair medische centra (umc’s) willen de verbindende schakel worden in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. ‘Vanwege onze kennis- en zorgfunctie hebben we als umc’s een unieke rol die we steeds meer ook regionaal inzetten,’ zegt Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Niet-professionals ingezet bij zorg kwetsbare jongeren

Op 25 maart is het rapport ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ gepubliceerd. Het betreft een gezamenlijk plan van Jeugdzorg NL, GGZ NL, VOBC en VGN, OZJ, IGJ, het Nederlands Jeugd Instituut, beroepsorganisaties NIP, NVvP, NVO, BPSW, en VWS. Een van de actiepunten behelst de inzet van niet-professionals om zo professionele hulpverleners te ondersteunen.

Verfijn de zoekresultaten