Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 190 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Personeel

Flexwerk in de zorg wordt steeds structureler van aard

De stijgende kosten voor zorgpersoneel als gevolg van de inzet van zzp’ers en andere flexwerkers staan geregeld in het nieuws. Het onderwerp leidt tot vragen vanuit de politiek en zo ook tot dit onderzoek van CAOP en Kennisland in opdracht van VWS. Wat drijft medewerkers ertoe om zelfstandige te worden? Waarom kiezen zorginstellingen voor externe inhuur in plaats van loondienst?
Tech

Patiëntveiligheid in het geding bij uitval van ict-systemen

De risico’s van ict-uitval in ziekenhuizen moeten beter in beeld worden gebracht. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’. De Raad doet een aantal aanbevelingen, waaronder het in kaart brengen van de risico's en training van medewerkers.
Preventie
Gemeenten mantelzorgers respijtzorg

‘Gemeenten maken het mantelzorgers expres moeilijk’

Gemeenten houden nauwelijks rekening met de behoeften van mantelzorgers. Veel mantelzorgers weten niet dat ze “het” zijn en dat ze recht hebben op respijtzorg. Uit vrees voor een onbeheersbare hulpvraag, kopen de gemeenten geen respijtzorg in of hanteren zij lange procedures.
Gehandicaptenzorg

‘Kwaliteitskader is middel om tot goede kwaliteit van zorg te komen’

Luister echt naar de cliënt(vertegenwoordiger), biedt medewerkers vertrouwen en ondersteuning en nodig kritische ogen van buiten uit om mee te kijken: een greep uit de leerpunten die het onderzoek ‘Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2018: reflectie vanuit meerdere perspectieven’, opleverde. Daarnaast moet het kwaliteitskader niet als doel op zich worden gezien, maar als een middel om tot goede kwaliteit van zorg en ondersteuning te komen. Dat stellen onderzoekers Wilma van der Scheer en Annemiek Stoopendaal van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
Preventie
Virtueel Ziekenhuis

Zo kun je meer zorg leveren buiten het ziekenhuis

Er zijn grote verschillen tussen de systemen, politiek en financiering tussen de tien bekeken landen. Toch zien de KPMG-analisten veel overeenkomsten. Overal staat het zorgstelsel onder druk en moet er meer zorg buiten de ziekenhuismuren verplaatst worden. Dat biedt gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen, blijkt uit de inventarisatie van succesvolle initiatieven hiertoe. Sterke eerstelijn ‘Goede zorg […]
Gehandicaptenzorg

Zo vergroot je de inspraak en zeggenschap van cliënten met NAH

Inspraak en medezeggenschap in cliëntenraden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen niet altijd meedoen. Dat blijkt uit onderzoek van het NAH-kennisnetwerk vanuit het programma Gewoon Bijzonder.
gezonde ouderen

35 aanbevelingen van commissie-Bos voor het nieuwe stelsel

Geen revolutie, maar een evolutie naar een vernieuwd zorgstelsel. Zorgvisie zet de 35 aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen op een rij.
verenso, kleinschalige woonzorg, ouderenzorg,

Onderzoek bevestigt effectiviteit programma Eén tegen Eenzaamheid

Het programma Eén tegen Eenzaamheid is effectief. Dat blijkt uit het kwalitatieve evaluatieonderzoek door onderzoeksbureau HHM, in opdracht van het ministerie VWS.
Tech
Prisma-app

Kosten ict ziekenhuizen stijgen door epd en patiëntportalen

In het boekjaar 2018 gaven de Nederlandse ziekenhuizen voor het vijfde jaar op rij meer uit aan ict. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van adviesbureau M&I/Partners. De stijging heeft vooral te maken met nieuwe toepassingen van het epd en het toegankelijk maken van informatie voor patiënten.

IGJ: veilige zorg in Lelystad dankzij zorgverleners en managers

Het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen leverde risico’s op voor de patiëntveiligheid. Dankzij de toewijding van zorgverleners en managers konden patiënten toch rekenen op veilige zorg. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Verfijn de zoekresultaten