Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties19

Stopwatchmethode Osira zorgt voor chaos

De invoering van de zogenoemde ‘stopwatchmethode’, die de OsiraGroep vier miljoen euro heeft gekost, veroorzaakt enorm veel onrust. Dat blijkt uit een conceptherstelplan van OsiraGroep in handen van Zorgvisie.
Stopwatchmethode Osira zorgt voor chaos

De invoering van de veel bekritiseerde zorgroutes in 2010 door adviesbureau Accezz bij de huizen van OsiraGroep heeft geleid tot ontslagen, planningsproblemen en emotionele verstoring bij medewerkers. Dat blijkt uit een herstelplan uit augustus 2010 over het Osira-cluster ‘Regio West 2’. De evaluatie is geschreven door een interim-clusterdirecteur die inmiddels niet meer voor de organisatie werkt. ‘Regio West-2’ omvat de locaties De Drie Hoven, De Bogt Westerbeer en Jatopa.

Overtollig verkaard

In het rapport wordt de situatie geclassificeerd als ‘zwaar weer’ en ‘een negatieve spiraal’. De directeur schrijft over locatie De Drie Hoven: “Op dit moment is de situatie in deze locatie instabiel te noemen. Er is sprake van een relatief hoog verzuim, elf medewerkers zijn inmiddels vertrokken, tijdelijke contracten zijn opgezegd en het verloop onder medewerkers neemt toe. Daarnaast zijn er op basis van het gelopen Accezz-traject 11 fte overtollig verklaard.”

Zwak management

De invoering van de zorgroutes, waarbij voor elke handeling een aantal minuten staat, heeft de situatie sterk verslechterd volgens de directeur. De werkwijze behelsde de invoering van een nieuw rooster en dat viel samen met een vakantieplanning waarbij te veel vaste mensen tegelijk op vakantie waren en het management op de locatie zwak was. Bovendien werd de onrust onder het personeel alleen maar aangewakkerd door de ontslagen die horen bij de invoering. “Het heeft negatief doorgewerkt op het planningsprobleem en daarnaast heeft het sommige zorgmedewerkers ook emotioneel verstoord”, zo staat in de analyse.

Verwachte besparing

De invoering pakte voor het cluster daarbij financieel negatief uit. Tot en met het eerste halfjaar van 2010 bedraagt het resultaat voor het cluster 529.000 euro negatief. De interim-directeur rekent in zijn rapport ook de verwachte besparing uit van de Accezz-methode: “De veronderstelde besparingen van Accezz moeten geïncasseerd worden door de nu nog vaste 8-uurscontracten te laten ‘uitsterven’ en de 24-uurs en 32-uurs contracten optimaal in te zetten over de nieuwe werktijden conform de zorgroutes. Zodra alle 36-uurs contracten zijn vervangen door contracten die een meervoud van vijf of zes werkuren per dag inhouden, kan de voorgestelde besparing volledig worden gerealiseerd; namelijk een taakstelling van 1 miljoen euro per jaar.” Om deze besparingen te halen moet volgens de analyse wel eerst: ‘een teveel aan inzet van flexmedewerkers worden geëlimineerd.’

Geen melk

De situatie is nu nog steeds niet genormaliseerd, zo schrijft de locatieraad van De Drie Hoven in een brief van 19 januari aan de directie van de zorgonderneming: “Er bestaat bij bewoners het gevoel weer terug bij af te zijn, het niveau van zomer 2010.” Hierbij wijst de cliëntenraad op situaties waarbij “regelmatig geen melk is en onvoldoende broodbeleg”. Bovendien “staan deuren van het toilet blijvend open en staan alle mogelijke karren met vuilnis en gebruikt incontinentiemateriaal te lang op de afdeling.” De OsiraGroep wilde niet reageren op dit bericht. (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

SP: ‘OsiraGroep betaalde vier miljoen voor stopwatchzorg’

OsiraGroep hekelt SP-onderzoek

Rob van Dam wordt bestuurslid Amstelring/OsiraGroep

Willeke Stadtman verlaat Amstelring OsiraGroep in 2011

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

19 REACTIES

 1. @Bart van Gelder: Ik ga mee in deze gedachtengang. Het blijven keuzes van ons kabinet. Hoe dit te beinvloeden? Let op bij de volgende verkiezingen en denk zelf na wat reeel is in de zorg. Meer (opgeleide, gekwalificeerde) handen a.h. bed zijn er niet voldoende op dit moment. Wil je meer (+betere) zorg, dan gaan we daar met zijn allen ook meer premie voor betalen.
  Daarnaast zou ik niet in dit soort zorgorganisaties willen werken als manager. De visie op zorg en zorgontvanger is voor mij doorslaggevend. Die visie op zorg moet vooral humaniteit en het houden van de regie door de klant uitdragen. Ik zou mijn werknemers never over de clinch jagen. Dus ik begrijp al die managers ook niet die klakkeloos uitvoeren wat hen opgedragen wordt…
  Kom eens in het verweer en kom eens op voor je werknemers en daarmee de zorg voor langere termijn.

 2. Lees alle reacties
 3. staat er iemand stil bij de gedachte achter stopwatchzorg. Bij Osira is het misschien uit de hand gelopen, maar de financiering van de ouderenzorg middels individuele ZZP’s geeft een budget in geld dat om te zetten is in zorg. Omdat het mensenwerk is gaat dat via de veraling van tijd. Iemand met een tillift naar het toilet brengen zal nooit voor 2 minuten in het zorgplan worden opgenomen. Eerder voor 10 minuten. Ik heb het idee dat een aantal mensen nu discussie voeren, die niet van de hoed en de rand weten. Jammer, want er is veel te doen in de zorg. Als wij Nederlanders vinden dat we gemiddeld 15 uur zorg in een verpleeghuis voldoende vinden (wij kiezen de Tweede Kamer, wij vinden 300,= AWBZ premie per maand al veel), dan moeten we niet gek opkijken dat managers en zorgprofessionals er alles aan doen om zoveel mogelijk zorg uit de indicaties te persen. Waardeer en respecteer dat. Voer de constructieve discussie obv feiten en niet obv van zich aanzwellende halve waarheden. Bied je zelf desnoods aan als bestuurder of manager voor een salaris dat je zelf acceptabel vindt. Op de pedalen!

 4. Laten we toch eens ophouden met stopwatch management in de zorg.Laat deze managers bij Albert Heijn gaan werken. Gewoon goede afspraken maken met de zorgverzekeraars en gemeenten. De inwoners van verzorgingsthehuizen hebben recht op goede zorg en een stuk aandacht. Er zijn zoveel mogelijkheden om de zorg menselijk en goedkoop aan te bieden. Maar ja dan moet je wel afspraken met het netwerk rondom de hulpvrager en de subsidieverstrekker. Managers die snel resultaten moeten laten zien aan hun bestuur om een vette bonus te ontvangen grijpen inderdaad snel naar stopwatchzorg. Gewoon de menselijke maat weer terug, weet je niet hoe het moet kom dan hier kijken in de Achterhoek.

 5. Die stopwatchzorg is ook totale onzin en niet werkbaar. Er staat bijvoorbeeld voor toiletbezoek 2.15 minuten.
  Ik zag laatst dat een mevrouw met een tillift op en van het toilet geholpen werd, omdat ik daar toevallig in de buurt was heb ik eens opgelet, het hele gebeuren heeft een kleine 10 minuten geduurd. Denken ze nou echt dat de verzorgster dan na 2.15 minuten, als die mevrouw nog op het toilet zit, sorry mevrouw, de tijd is om, zoekt U het verder zelf maar uit, en dan wegloopt?
  Zouden ze blijkbaar wel willen maar zo gaat dat niet en zo werkt dat niet.
  Accez heeft 4 miljoen ontvangen voor het uitvogelen van die stopwatchzorg, is dus duidelijk weggegooid geld.
  Daar had men beter meer verzorgsters voor in dienst kunnen nemen…

 6. Mijnheer of mevrouw Verandering, u werkt vast op een hoge positie in dat bedrijf, want u denkt en schrijft als lid van het management. Wat is nou de bedoeling: alles op alles zetten om voor deze mensen een veilige en prettige leefomgeving te maken of winstbejag? Waarom gaat u uw eigen activiteiten en topsalarisverdienende collega’s niet eens turven en wegbezuinigen waar dat ook maar enigszins mogelijk is?

 7. De grootste hindernis is verandering. Medewerkers wennen heel gauw aan een bepaalde manier van werken en laten dat niet gauw los. Als je medewerkers juist begeleidt en ze laat beseffen waarom er verandering nodig is komt er begrip. En met begrip heb je de 1e stap gezet om de hindernis beter te nemen. Vervolgens zal er een nieuwe manier van werken komen waar medewerkers weer gewend aan raken. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want er zijn altijd mensen die totaal niet willen veranderen.
  Verder wil ik er nog aan toevoegen dat de overheid wel rigoreuse verandering opvoert waar de software in veel gevallen niet klaar voor is. Dan heb ik het over digitale aanleveringen (verantwoording). Wat mensen verder niet moeten vergeten is dat zorginstellingen met aardig wat externen te maken hebben. En die lopen ook wel eens achter.
  De zorg staat nooit stil…

 8. @Hans: Onzin dat dit opgedrongen is door de overheid. Lekker makkelijk om daar de verantwoordelijkheid neer te leggen. Het kan anders daar blijf ik in geloven en er zijn organisaties die een efficiencyslag anders organiseren. Maar dat zijn geen mega gefuseerde organisaties die allemaal veel van het zelfde doen in een gemonopoliseerd gebied. Deze stopwatchzorg heeft te maken met productie leveren en niets meer te maken met het zorgen voor mensen (en zeker niet vraaggericht en zorg op maat). Er is geen gemiddelde mens! Dus de zorg voor hen kan niet in eenheden als minuten geperst worden. En ja de zorg kan efficienter zonder deze stopwatch zorg. Er zijn genoeg best practices voorbeelden in den lande….

 9. Zorgroutes zijn het probleem niet: ook zorgroutes kunnen tot een hoge continuiteit/kwaliteit voor de client/bewoner leiden. Bij implementatie van dergelijke trajecten zal men in de zorg moeten leren dat het vooral om ontwikkelen gaat en niet om een technische blauwdruk uitvoeren. Investeer/Communiceer vooraf in/met je medewerkers zodat zij met de verandering mee kunnen groeien. Helaas: ondanks de inmiddels vele goede voorbeelden blijven we constateren dat er niet voldoende van elkaar geleerd is de afgelopen tien jaren. Vilans: schiet maar op met die kennisoverdracht van In voor Zorg! Daar kunnen we allemaal profijt van hebben.

 10. En wat dan te denken van de vele verzorgenden en helpenden in de grote steden die hun inkomen hard nodig hebben? Ben zelf manager in Amsterdam, het verkleinen van kontrakten van medewerkers naar 5 x 6 uur of 5 x 5 uur per dag in plaats van 36 uur per week is bijna niet haalbaar. Onze medewerkers zijn bijna allemaal kostwinners, vrouwen met een vaak groot gezin dat zij alleen moeten onderhouden. Indien je hier aan kontrakten gaat morrelen dan zullen deze medewerkers meerdere banen nodig hebben. Ik kan jullie allemaal verzekeren dat dit de zorg niet ten goede komt. En dan heb ik het over kwaliteit en bejegening. Onze clienten zijn ook niet gebaat bij minder verzorgenden, alles wat nu de opname nog enigszins prettig kan maken (aandacht!!) daar is dan geen tijd meer voor. Zit nl. niet in de zorgroutes.
  Ik vind werkelijk dat een beschaafd land beschaafde zorg moet leveren.

 11. Ik ben het deels eens met Ton dat de techneuten van Accez wellicht niet weten dat werken met (zieke) mensen anders is dan met machines. Maar als je als professional een opdracht aanvaardt, dan mag je geacht worden in beginsel de bestaande situatie bij je klant te kunnen beoordelen. Impliciet houdt dit in dat, indien jouw geleverde uitvoeringsplan chaos veroorzaakt, je geen toegevoegde waarde hebt geleverd. Dus is er sprake van wanprestatie zolang je niet in staat bent adequate oplossingen te bieden. Het is m.i. in de Nederlandse cultuur een grote misvatting dat consultants niet aangesproken kunnen worden op duurzaam resultaat. Immers indien het beoogd resultaat niet bereikt is, ligt de bewijslast dat de consultant daar geen schuld aan heeft bij hemzelf.

 12. Het werken met zorgroutes is een in den lande breed geaccepteerde werkmethode, die leidt tot rust op de afdelingen, heldere afspraken met clienten, duidelijke roosters, ook voor zelfsturende teams. Dit geeft stabiliteit op de afdeling en een lager verzuim. Het omschakelen vergt uiteraard enige inspanning en goede begeleiding van zowel bewoners, familieleden, vrijwilligrs als medewerkers. De bereikte efficiency is een logisch antwoord op de voortdurende bezuinigingsdrift van de overheid. We hebben als samenleving niet meer over voor ondersteuning vragende ouderen. De stopwatch is zo opgedrongen en geen uitvinding van “het management”. journalistiek bekt het aardig maar dat een onverantwoorde versimpeling van de werkelijkheid.

 13. De zorg wordt nu al als minder aantrekkelijk werk ervaren, veel mensen in de zorg zijn ”zorgmoe”, willen niet meer op de eerste plaats goed voor hun patienten zorgen maar halen hun motivatie uit het contact met hun collega’s etc. Wees dus zuinig met mensen die echt zorg willen verlenen en ontwikkel als de bliksem allelei snufjes op bewaking en contact efficient en op afstand te creeeren naast de contactzorg blijft communicatie met de patient over de dag heen heel belangrijk en werkt vele malen efficienter dan bovenstaande stopwatchzorg.

 14. op de website van Accez kun je zien dat het gaat om een goed bureau dat op een degelijke en betrouwbare manier te werk gaat. Dat het in een zorgsituatie niet lukt om mensen aan uitgestippelde werkroutes te houden volgens vooraf vastgestelde tijden is niet hun schuld. Deze techneuten kunnen toch niet weten dat werken met (zieke) mensen anders is dan met machines? Ze hebben vast een leuk salaris aan hun vakwerk overgehouden, en de zorg kan van dit soort ervaringen alleen maar beter worden.
  Ik ben wel benieuwd met welke oprotpremie dit vorige directeur is buiten geflikkerd, die zal zich wel kapot lachten.

 15. Het is werkelijk ongelofelijk dat dit soort praktijken gebeuren. Wanneer worden de besturen en directies eens wakker. Het gaat hier om mensen ze besturen geen fabriek. de medewerkers en de bewoners zij het kapitaal van de organisatie. er zijn prachtige voorbeelden in het land hoe het allemaal wel kan. Begrijp werkelijk niet dat de bestuurders aan het stuur van dit soort organisaties blijven zitten. je hoeft geen bedrijfskunde gestudeerd te hebben als je dit soort organisaties wilt runnen. Run zo’n organisatie als of het je eigen tent is. Nu wordt men niet afgerekend op de vreselijk slechte resultaten, nee sterker nog als je een maal in dit circuit zit krijg je zo weer een andere goed betaalde functie aangeboden. Dit zou eens doorbroken moeten worden.

 16. Ik zou zeggen schakel voor deze zorg robotten in…die zijn goedkoper, worden niet ziek, kunnen niet weglopen.
  Een mens die bewust kiest voor het werken in de zorg, vanwege het menselijke aspect, confronteren met stopwatchzorg!
  Dit is de zorgmedewerkers vragen hun gevoel uit te schakelen en zal op korte termijn veel (verborgen) leed bij zowel werknemer als zorgontvanger veroorzaken.
  Hoe kan een bestuurder hiervoor zijn menselijk kapitaal opofferen? Hoe kortzichting en niet sociaal intelligent kun je zijn als bestuurder? Efficiency bereik je niet door deze stopwatchzorg. Er zijn andere manieren!

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.