Home Tags Acute zorg

acute zorg

Ziekenhuiszorg

Regionale samenwerking in de Achterhoek

De doorstoom van patiënten binnen de keten van de acute zorg loopt vast, de populatie op de eerste hulp verandert en personeelstekorten lopen op. Toch hoeven er geen SEH's gesloten te worden, zegt Bertine Lahuis, voorzitter van de Acute Zorgregio Oost.
Ziekenhuiszorg
Ernst Kuipers

Kuipers: ‘Een SEH-stop is een teken van goed functionerende afspraken’

Er is al langere tijd een toename te zien in het aantal SEH-stops. Een ‘reflectie op de toenemende drukte in de spoedzorg’, zegt minister Ernst Kuipers in een video-interview. Toch hoeft een SEH-stop volgens hem niet altijd een slecht teken te zijn.
Eerstelijnszorg
Rvs Acute Zorg

Radicale vernieuwing van de acute zorg in regio IJmond

In de regio IJmond gaat de Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) passende acute zorg bieden voor de patiënt. Huisartsen, de acute wijkverpleging, de acute ggz en het Rode Kruis Ziekenhuis werken binnen deze nieuwe organisatievormen samen op dezelfde locatie.
Ziekenhuiszorg
Han Noten AZN

AZN-voorzitter Noten: ‘Alleen budgetbekostiging maakt zorgcoördinatiecentra levensvatbaar’

Maak de fragiele samenwerking rond zorgcoördinatiecentra (zcc’s) niet afhankelijk van de financiële belangen van betrokken veldpartijen. Alleen budgetbekostiging is daarom een serieuze mogelijkheid, vindt Han Noten, voorzitter van Ambulancezorg Nederland (AZN).
Kwaliteit

Met ‘Gedeelde Zorg’ is samenwerking acute zorg niet meer vrijblijvend

“Als er werkgroepen nodig zijn om elkaar te vertellen wat er bij verschillende overlegtafels wordt besproken, dan is het tijd om te kijken hoe dit beter kan,” zegt Marloes Braber, programmamanager acute zorg bij Gedeelde Zorg op het congres Acute Zorg. In januari 2022 is daarom in de regio Midden-Holland ‘Gedeelde Zorg’ opgericht.
Ziekenhuiszorg

Langenbach: ‘Ziekenhuizen zijn niet transparant over data’

Zilveren Kruis wil graag sturen op data, maar dan moeten ziekenhuizen die wel eerlijk en transparant delen met zorgverzekeraars. ‘Laten we, in het belang van patiënten en de toekomst van de gezondheidszorg, nou eindelijk eens transparant worden met elkaar.’ Die oproep doet Peter Langenbach, directeur zorginkoop Zilveren Kruis, op het acute zorg congres van Zorgvisie op 6 april.
Ziekenhuiszorg
Ambulance Rushing To An Accident At High Speed

Zorginstituut: 90-procentnorm multitraumazorg is in 2025 haalbaar

Vanaf 1 januari 2025 kunnen ziekenhuizen al voldoen aan de norm om 90 procent van de multitraumapatiënten direct naar een level 1 traumacentrum te brengen. Dat schrijft het Zorginstituut Nederland aan minister Ernst Kuipers van VWS. Hij wil snel met de partijen in het integraal zorgakkoord (IZA) afspraken maken om de aanbevelingen te realiseren. Nu belandt nog één op de drie multitraumapatiënten in een verkeerd ziekenhuis.
Ziekenhuiszorg
Bertine Lahuis Foto Paul Tolenaar

Bertine Lahuis: ‘Voorkom dat emotie rond de acute zorg steeds de boventoon voert’

Om de acute zorg nu en in de toekomst goed te houden zijn grote en kleinere ziekenhuizen nodig. ‘Emotie belemmert ons om met elkaar verstandig na te denken over goede oplossingen voor de acute zorg.’ Dat zegt Bertine Lahuis, voorzitter ROAZ Acute Zorgregio Oost en voorzitter van het Radboudumc.
Ziekenhuiszorg
ouderenzorg

Intensieve samenwerkingen tussen SEH en HAP komen van de grond

In Zoetermeer en Midden-Kennemerland zijn vergaande plannen voor nieuwe vormen van spoedzorg. Door de SEH, de huisartsenpost (HAP) en andere zorgverleners samen te laten werken, wordt schaarse mankracht in de nacht en weekenden beter benut. Bovendien kan de expertise van een specialist ouderengeneeskunde sneller ingezet worden voor kwetsbare ouderen die thuis wonen.
Ziekenhuiszorg

Jan den Boon: ‘Concurrentie binnen de acute zorg is waanzin’

Neem voor de inrichting van de acute zorg niet de SEH maar de acute verloskunde als uitgangspunt. Dat stelt voorzitter van ROAZ-Euregio Jan den Boon. ‘Als je acute verloskunde in je ziekenhuis hebt, dan kan je ook een vorm van spoedeisende hulp bieden in de nacht.’