Home Tags Coronavirus

coronavirus

Zorgvisie biedt al het nieuws over het coronavirus gratis aan.

We werken er hard aan om onze lezers zo goed mogelijk te informeren en vinden dat berichtgeving over de ontwikkelingen vrij toegankelijk moet zijn.

Heeft u corananieuws dat u met ons wilt delen, stuur het dan naar carina.vanaartsen@bsl.nl.

Ggz

‘Coronacrisis geeft ook ggz een lesje in bescheidenheid’

Het is onduidelijk welk effect de coronacrisis gaat hebben op de ggz. Maar volgens Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ UMC Utrecht, gaat de snelle opschaling van digitale zorg op afstand in ieder geval niet leiden tot een grootse transformatie van de sector.
Kwaliteit

Blog: Gemeenschapskracht in tijden van crisis

Jan Smelik en Jan Kremer, leden van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland, zien dat de coronacrisis samenwerking binnen ons zorgstelsel opeens vanzelfsprekend maakt en dat er in de samenleving een 'enorme bereidheid' is om naar elkaar om te zien. 'Laten we alle mooie initiatieven van burgers verankeren in ons zorgstelsel.'
Tech

Nederlands algoritme klaar om wereldwijd naar coronavirus te speuren

Een Nederlands algoritme dat middels röntgenfoto’s coronabesmettingen identificeert, staat in de startblokken om de wereld over te gaan. ‘Eind deze week gaan zeker honderd ziekenhuizen het gebruiken’, zegt Guido Geerts, CEO van Delft Imaging en Thirona. Zorginstellingen kunnen de tool gratis gebruiken. Volgende week volgt een vergelijkbaar systeem voor analyse van CT-scans.
Tech

Zo werkt de Oostenrijkse contact-app Stopp Corona

Apps die anoniem contacten van mensen bijhouden om het coronavirus te stoppen, staan vol in de aandacht. In Europa loopt Oostenrijk voorop. De app Stopp Corona is daar al twee weken in gebruik en wordt vrijdag uitgebreid met extra functies. ‘We zijn kampioen gegevensbescherming’, zegt Stefan Muller van het Rode Kruis, de organisatie achter de app.

Bank ziet naast vragen over vangnet ‘goed toekomstperspectief’

In een ongekende blijk van eensgezindheid hebben overheid, zorgverzekeraars en banken de afgelopen weken maatregelen genomen die de continuïteit van zorg moeten waarborgen. Of het genoeg is om alle beroepsbeoefenaren op de been te houden, moet blijken. Maar voor de sector als geheel ziet Sector Banker Healthcare Anja van Balen van ABN AMRO ‘een goed perspectief voor de toekomst’.
Ggz

Ggz maakt zich klaar voor nieuwe fase in coronacrisis

De coronacrisis begon voor de ggz met een acute fase waarin vooral het hoognodige in stand werd gehouden. Volgens Marc Blom, psychiater en bestuurder van Parnassia Groep, breekt nu een fase aan waarin elke keer de afweging gemaakt moet worden wat een groter risico is: de afwezigheid van zorg en ondersteuning of besmetting met het coronavirus.
Preventie

Blog: Ruimte voor zorgvuldige herstart planbare (para)medische eerste- en tweedelijnszorg

De publieke discussie over maatschappelijke wenselijkheid van het groeiende stuwmeer aan planbare (para)medische zorg en behandelingen neemt vanuit verschillende kanten toe. Juridisch gezien laten de huidige coronamaatregelen evenwel ruimte om dat stuwmeer stapsgewijs te laten leeglopen via bijvoorbeeld zelfstandige behandelcentra.
Personeel
Radboudumc: geen griepprik dan mondneuskapje

‘Zorgverlener mag coronazorg weigeren bij gebrek aan beschermingsmiddelen’

Als zorgverleners hun werk niet veilig en met bescherming van hun gezondheid kunnen doen, mag een werknemer zeggen: “Op deze manier kan ik de gevraagde zorg niet verlenen en dat mag je als werkgever ook niet van mij vragen”.
Personeel
Beschermend pak

‘Zorgplicht mag alleen wijken bij gewichtige redenen’

Hulpverleners mogen een behandeling niet zomaar stop zetten als een patiënt corona heeft. Als er gewichtige redenen zijn, kan het soms wel. In eerste instantie zal iedereen, vooral ook de overheid, zich maximaal moeten inspannen om voor voldoende beschermingsmiddelen te zorgen.

Video: ‘Het is vitaal om een strategisch perspectief te houden in een crisis’

Hoogleraar Bestuurskunde Paul 't Hart reflecteert op interviews die Erasmus Centrum voor Zorgbestuur deed met bestuurders Julianne Meijers (Siza) en Bianka Mennema (Bravis Ziekenhuis). Hij ziet dat ze hun klassieke zorgwaarden gebruiken als kompas en dat ze een strategisch perspectief houden, ondanks de grote druk op in het nu.