Home Tags Dementiezorg

dementiezorg

Verpleging en verzorging

Sociale benadering dementie bespaart op uitgaven Wlz

De sociale benadering van dementie draagt bij aan de kwaliteit van leven en bespaart fors op uitgaven in de Wlz. Ook zijn er gunstige effecten voor de arbeidsmarkt door de inzet van mensen zonder zorgachtergrond. Dat zegt Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de VU.
Ggz
stop

Psychiaters stoppen met crisisopvang patiënten Wzd

De ggz stopt per 1 januari met de crisisopvang van patiënten met een psychogeriatrische aandoening en mensen met een verstandelijke handicap. De gehandicaptenzorg en ouderenzorg, verantwoordelijk voor die crisisopvang, hebben echter geen crisisbedden of specialisten die de beoordeling kunnen doen.
Verpleging en verzorging
dementie, crisis

Vvt en ggz verzorgen samen crisisopvang bij dementie

Bij een afdeling van vvt-instelling Aafje worden sinds juni mensen met dementie of een vermoeden van dementie opgenomen als thuis een crisissituatie is ontstaan. Ggz-instelling Antes helpt daarbij.
Verpleging en verzorging

Innovatie: Taboe op intimiteit in verpleeghuis doorbreken

In het verpleeghuis worstelen zorgverleners met de vraag hoe zij op een goede manier kunnen omgaan met seksuele verlangens van bewoners. Qwiek ontwikkelde een module met erotische content, speciaal bedoeld voor mensen met dementie.

Big data moet diagnostiek Alzheimer verbeteren

Onderzoeksinstituut BReIN creëert een digitale infrastructuur met een enorme rekenkracht voor het bewerken van big data in de gezondheidszorg. Daarmee zoekt het nu naar een betere diagnostiek van Alzheimer. Misschien wijst dat ook de weg naar een werkzaam geneesmiddel.

Viattence bouwt creatief om nieuwbouw betaalbaar te houden

Viattence is bezig met het zesde nieuwbouwproject sinds enkele jaren. Bestuurder Laurent de Vries legt uit waarom Viattence doorbouwt en hoe het betaalbaar blijft.

Wies Arts: ‘We moeten als samenleving dementievriendelijk worden’

Op dit moment hebben ruim 270.000 mensen in Nederland dementie. In 2040 zullen dat er ruim een half miljoen zijn. Dementie is afgrijselijk voor degenen die ermee te maken krijgen. Gelukkig komen er steeds meer interventies met een positieve benadering die de kwaliteit van leven vergroten. Deel 3 van een serie van 4: hoe dementievriendelijke gemeenschappen kunnen helpen.
Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie verbreidt zich als olievlek’

Anne-Mei The: ‘Tijdige psychosociale begeleiding maakt dementie draaglijker’

Er komen steeds meer interventies met een positieve benadering die de kwaliteit van leven van mensen met dementie vergroten. In het eerste deel van een serie van vier een interview met Anne-Mei The over de sociale benadering.

‘Onder dementieprofessoren’ biedt totaalbeeld dementie-onderzoek

Het werk, de onderzoeksterreinen, de samenwerkingsverbanden en inzichten van alle Nederlandse dementieprofessoren zijn voor het eerst gebundeld. Voor het boek ‘Onder dementieprofessoren’ interviewde hoogleraar en zorgbestuurder Robbert Huijsman 44 collega-wetenschappers. Hij kwam zo tot een unieke interviewbundel over alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld.
Dementie

Startschot voor vijf internationale dementie-projecten

Vijf nieuwe internationale projecten over dementie zijn onlangs van start gegaan. Het doel van de projecten is om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren.