Home Tags Dementiezorg

dementiezorg

Personalia in de zorg

Karlijn Kwint nieuwe programmaleider ‘Dementiezorg voor Elkaar’

Karlijn Kwint (37) volgt Robbert Huijsman op als programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar. Zij is als senior adviseur werkzaam bij Vilans, waar ze ook programmaleider is van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg.
Ouderenzorg

Problemen casemanagement dementie lijken onoplosbaar

Robbert Huijsman vreest dat een oplossing voor de toegankelijkheid van casemanagement dementie uitblijft. Om de toegang te verbeteren, moet de casemanager bij een onafhankelijke organisatie werkzaam zijn, aldus de voormalige projectleider van het Actieplan casemanagement dementie.
Verpleeghuiszorg

Het beste van twee werelden

In het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie ontmoeten het verpleeghuis en de ggz-instelling elkaar. Daar varen zowel de patiënt met onbegrepen probleemgedrag als zijn behandelaars wel bij.
Ouderenzorg

VWS initieert onderzoek naar casemanagement dementie

Het ministerie van VWS laat landelijk en regionaal onderzoek doen naar wachtlijsten, wachttijden en het gebruik van casemanagement dementie. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland hoopt dat de uitkomsten leiden tot gerichte verbetertrajecten in regio’s waar de zorg voor dementie nog niet optimaal functioneert.
Verpleeghuiszorg

Wij zijn ook maar mantelzorgertjes’

Hugo Borst en Carin Gaemers
Na hun manifest over de tekortkomingen in de ouderenzorg zetten Hugo Borst en Carin Gaemers hun strijd voor waardige zorg in verpleeghuizen voort. Hun nieuwste project is een televisieserie over de dagelijkse zorg voor mensen met dementie.
Ouderenzorg

Franse Orpea gaat aan de slag met Nederlandse dementiezorg

dementie
De Franse zorgaanbieder Orpea wil een meerderheidsbelang in de Nederlandse zorgorganisatie Dagelijks Leven verwerven.
Ouderenzorg

Alzheimer Nederland lanceert tienpuntenplan betere dementiezorg

Alzheimer Nederland wil betere dementiezorg
Alzheimer Nederland doet in de Focusbrief dementie 2018 tien voorstellen om de zorg en ondersteuning thuis te verbeteren voor mensen met dementie. De brief is op 13 maart overhandigd aan de Tweede Kamercommissie VWS.
Ouderenzorg

Nieuwe richtlijn voor probleemgedrag bij dementie

dementerenden
De nieuwe richtlijn van Verenso en het NIP moet bijdragen aan een betere levenskwaliteit van patiënten en een effectievere samenwerking tussen diverse disciplines.
Gehandicaptenzorg

VGN en Actiz geven uitleg over Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang
De branchepartijen leggen in een factsheet bijvoorbeeld uit wat de rol van Wzd-arts wordt onder de nieuwe wetgeving.
Personalia in de zorg

Kwaliteit en veiligheid thuis garanderen vraagt anders denken’

Femke-Fleur Lamkamp is sinds 1 januari lid van de raad van bestuur van de zorg- en dienstverleningsorganisatie Thebe. Wat zij hoorde in een radioreportage over Thebe, ziet ze nu voor haar ogen gebeuren.