Home Tags Dementiezorg

dementiezorg

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Wies Arts: ‘We moeten als samenleving dementievriendelijk worden’

Op dit moment hebben ruim 270.000 mensen in Nederland dementie. In 2040 zullen dat er ruim een half miljoen zijn. Dementie is afgrijselijk voor degenen die ermee te maken krijgen. Gelukkig komen er steeds meer interventies met een positieve benadering die de kwaliteit van leven vergroten. Deel 3 van een serie van 4: hoe dementievriendelijke gemeenschappen kunnen helpen.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Anne-Mei The: ‘Tijdige psychosociale begeleiding maakt dementie draaglijker’

Er komen steeds meer interventies met een positieve benadering die de kwaliteit van leven van mensen met dementie vergroten. In het eerste deel van een serie van vier een interview met Anne-Mei The over de sociale benadering.
Ouderenzorg

‘Onder dementieprofessoren’ biedt totaalbeeld dementie-onderzoek

Het werk, de onderzoeksterreinen, de samenwerkingsverbanden en inzichten van alle Nederlandse dementieprofessoren zijn voor het eerst gebundeld. Voor het boek ‘Onder dementieprofessoren’ interviewde hoogleraar en zorgbestuurder Robbert Huijsman 44 collega-wetenschappers. Hij kwam zo tot een unieke interviewbundel over alle facetten van onderzoek en zorg in het dementieveld.
Ouderenzorg
Dementie

Startschot voor vijf internationale dementie-projecten

Vijf nieuwe internationale projecten over dementie zijn onlangs van start gegaan. Het doel van de projecten is om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren.
Personalia in de zorg

Karlijn Kwint nieuwe programmaleider ‘Dementiezorg voor Elkaar’

Karlijn Kwint (37) volgt Robbert Huijsman op als programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar. Zij is als senior adviseur werkzaam bij Vilans, waar ze ook programmaleider is van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg.
Ouderenzorg

Problemen casemanagement dementie lijken onoplosbaar

Robbert Huijsman vreest dat een oplossing voor de toegankelijkheid van casemanagement dementie uitblijft. Om de toegang te verbeteren, moet de casemanager bij een onafhankelijke organisatie werkzaam zijn, aldus de voormalige projectleider van het Actieplan casemanagement dementie.
Ouderenzorg
seksualiteit intimiteit verpleeghuis

‘Doorbreek taboe op seksualiteit en intimiteit in verpleeghuis’

Seksualiteit in verpleeghuizen komt te snel in de sfeer van probleemgedrag, terwijl het een normale menselijke behoefte is. Psycholoog Tineke Roelofs pleit voor meer openheid en persoonsgerichte zorg.
Ouderenzorg

Vincent van Gogh en Proteion bieden soelaas bij ernstig probleemgedrag

Een ggz-instelling en een ouderenzorgorganisatie hebben samen een oplossing bedacht voor het omgaan met ernstig probleemgedrag. In het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie kunnen ouderen met dementie tijdelijk worden opgenomen en behandeld door een multidisciplinair team.
Verpleeghuiszorg

Het beste van twee werelden

In het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie ontmoeten het verpleeghuis en de ggz-instelling elkaar. Daar varen zowel de patiënt met onbegrepen probleemgedrag als zijn behandelaars wel bij.
Bekostiging
Alliade

Lezers Zorgvisie: mantelzorg bij dementie in het basispakket

Bijna honderd Zorgvisie-lezers reageerden online op de vraag ‘wat zou u beslissen bij Alzheimer?’ Tachtig procent van hen vindt dat mantelzorg bij dementie vergoed moet worden vanuit de basisverzekering.