Home Tags Epd

epd

Tech

UZ Gent en Ziekenhuis ZorgSaam delen netwerk

Internationale uitwisseling van medische data kan lastig zijn, vooral in grensgebieden waar veel patiënten heen en weer reizen. Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen vond een oplossing. 'Het Belgische CoZo is een prima netwerk, in mijn ogen zelfs beter dan veel Nederlandse systemen, omdat de informatie altijd bij de bron blijft.'
Tech

ACM: Vendor lock-in epd-markt bedreigt kwaliteit van zorg

De zogeheten vendor lock-in op de markt voor elektronische patiëntendossiers en zorginformatiesystemen (ZIS/EPD-systemen) vormt een bedreiging voor de kwaliteit van zorg. En er kleven meer risico's aan, aldus de ACM in een update van haar sectoronderzoek.
Ziekenhuiszorg
verbinding

Karen Raateland: ‘Een transfersysteem voor de toekomst’

Gebruik van één transfersysteem vermindert de registratielast voor (transfer)verpleegkundigen en verbetert de communicatie binnen de driehoek ziekenhuis, vvt en huisarts.
Tech

ETZ koppelt ‘slimme pleister’ aan epd

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gaat gegevens die verzameld worden met een ‘slimme pleister’ rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier invoeren. Het ETZ zegt het eerste Nederlandse ziekenhuis dat de slimme pleister direct aan het epd koppelt.
Kwaliteit

Blog: Neem ook bij triage coronapatiënten medische-privacyregels in acht

Komt de privacybescherming in gevaar bij triage van coronapatiënten? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de door VWS bedachte ‘corona-opt-in’ afgewezen en een alternatief voorgesteld. Ook dat roept nog vragen op.

‘E-health moet niet gelikt, maar supermakkelijk zijn voor dokters’

Een chirurg uit het Amsterdam UMC wordt het innovatiebrein van het ministerie van Volksgezondheid. Ze gaat er voor zorgen dat dokters beter worden geholpen met innovaties die op hen toegesneden zijn. Marlies Schijven ziet zichzelf als klankbord en aanjager tegelijk. 
E-health
'Simplify or die', zegt John Mattison, Chief Medical Officer (CMO) van Kaiser Permanente. Links dagvoorzitter Meike de Jong.

Tien succesfactoren van Kaiser Permanente voor Connected Care

De Amerikaanse zorgaanbieder Kaiser Permanente is koploper op het gebied van connected care. John Mattison, Chief Medical Officer, strooit tijdens het Executive Seminar Connected Care, met pakkende oneliners. ‘Simplify or die. Innovations happens in the trenches.’ Tien succesfactoren voor connected care.

‘Kwaliteitsregistratie kost te veel tijd en levert te weinig op’

Het registreren van kwaliteit in de zorg neemt te veel tijd in beslag in verhouding tot de opbrengsten. Dat blijkt uit de 'Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg 2019' van Zorginstituut Nederland. Hierin geeft bijna twee derde van de zorgverleners aan dat de tijd die van hen gevraagd wordt te veel is. De belangrijkste oorzaak is dat het registreren nog veelal handwerk is.

‘Hergebruik zorgdata voor verbetering van beleid en functioneren zorg’

Zorgdata bevatten veel nuttige informatie voor administratieve processen en het zorgproces zelf, maar zeker ook voor beleidsonderzoek en statistiek. Voor die laatste worden de data in de praktijk echter nog maar weinig gebruikt. Dat moet anders volgens het Nivel en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Over vijf jaar zullen er minder ecd-leveranciers zijn’

De jaarlijkse inventarisatie van M&I/Partners naar het gebruik van elektronisch cliëntendossiers (ecd's) in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg laat dit keer weinig verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. Dat wil niet zeggen dat de markt stilstaat.