Home Tags Epd

epd

Kwaliteit

Blog: Neem ook bij triage coronapatiënten medische-privacyregels in acht

Komt de privacybescherming in gevaar bij triage van coronapatiënten? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de door VWS bedachte ‘corona-opt-in’ afgewezen en een alternatief voorgesteld. Ook dat roept nog vragen op.

‘E-health moet niet gelikt, maar supermakkelijk zijn voor dokters’

Een chirurg uit het Amsterdam UMC wordt het innovatiebrein van het ministerie van Volksgezondheid. Ze gaat er voor zorgen dat dokters beter worden geholpen met innovaties die op hen toegesneden zijn. Marlies Schijven ziet zichzelf als klankbord en aanjager tegelijk. 
'Simplify or die', zegt John Mattison, Chief Medical Officer (CMO) van Kaiser Permanente. Links dagvoorzitter Meike de Jong.

Tien succesfactoren van Kaiser Permanente voor Connected Care

De Amerikaanse zorgaanbieder Kaiser Permanente is koploper op het gebied van connected care. John Mattison, Chief Medical Officer, strooit tijdens het Executive Seminar Connected Care, met pakkende oneliners. ‘Simplify or die. Innovations happens in the trenches.’ Tien succesfactoren voor connected care.

‘Kwaliteitsregistratie kost te veel tijd en levert te weinig op’

Het registreren van kwaliteit in de zorg neemt te veel tijd in beslag in verhouding tot de opbrengsten. Dat blijkt uit de 'Monitor ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg 2019' van Zorginstituut Nederland. Hierin geeft bijna twee derde van de zorgverleners aan dat de tijd die van hen gevraagd wordt te veel is. De belangrijkste oorzaak is dat het registreren nog veelal handwerk is.

‘Hergebruik zorgdata voor verbetering van beleid en functioneren zorg’

Zorgdata bevatten veel nuttige informatie voor administratieve processen en het zorgproces zelf, maar zeker ook voor beleidsonderzoek en statistiek. Voor die laatste worden de data in de praktijk echter nog maar weinig gebruikt. Dat moet anders volgens het Nivel en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

‘Over vijf jaar zullen er minder ecd-leveranciers zijn’

De jaarlijkse inventarisatie van M&I/Partners naar het gebruik van elektronisch cliëntendossiers (ecd's) in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg laat dit keer weinig verschillen zien ten opzichte van vorig jaar. Dat wil niet zeggen dat de markt stilstaat.

Arthur Vernooij: ‘Het EPD moet behandelaars faciliteren in hun werk en drijfveren’

EPD-aanbieders voor de ggz en de jeugdzorg moeten bereid zijn om in hun ontwikkeling niet vanuit de ict te denken, maar zich op te stellen als strategisch partner van de zorginstelling. Dat stelt Arthur Vernooij, practice director bij Annalise Market Intelligence, die de afgelopen tijd directies en raden van bestuur in de ggz en de jeugdzorg bevroeg naar hun ervaringen met het EPD.
wijkverplegimg

‘Overdracht informatie na ontslag ziekenhuis gebrekkig’

Bij de overdracht van patiënten van ziekenhuizen naar vvt-instellingen worden medische gegevens nog maar weinig gestructureerd en elektronisch uitgewisseld.
Zo wil CZ het succes van chemotherapie verdubbelen

Zo wil CZ het succes van chemotherapie verdubbelen

Gemiddeld slaat 75 procent van de kankerbehandelingen niet aan. Zorgverzekeraar CZ denkt dat dit cijfer kan worden gehalveerd door de nadruk te leggen op personalized medicine. Veel artsen zijn echter nog sceptisch over het nut van beslissingsondersteunende systemen: Ze begrijpen de algoritmes niet.
digitalisering zorg, VNO-NCW, MKB Nederland,

Manifest moet Nederlandse zorg digitale koploper maken

De Nederlandse zorg moet een digitale versnelling doormaken om uitdagingen in de zorgsector het hoofd te kunnen bieden. Dat stellen VNO-NCW en MKB Nederland in een manifest dat zij donderdag aan minister Bruins hebben gepresenteerd.