Home Tags Geboortezorg

geboortezorg

Zwanger Adobestock

Concentratie geboortezorg stimuleert samenwerking in West-Friesland

Veertien ziekenhuislocaties zijn essentieel in hun regio, als het gaat om het aanbod van acute verloskunde. Dat blijkt uit de bereikbaarheidsanalyses van het RIVM. Meest opvallend in de lijst is het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Door het wegvallen van de acute verloskunde in Purmerend en Lelystad, zijn nu ruim 35 duizend mensen afhankelijk van het aanbod in Hoorn. Wat betekent dat voor de geboortezorg in regio West-Friesland en Waterland en hoe vangt het Dijklander die patiëntenstromen op?

Bereikbaarheid acute verloskunde onder druk

Hoewel het aanbod het afgelopen jaar verandert, blijft de bereikbaarheid van de acute verloskunde vooralsnog stabiel. Wel staan ziekenhuizen meer onder druk, als het gaat over het aantal mensen dat van hen afhankelijk is wat betreft acuut verloskundige hulp. Dat blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ziekenhuis Delft stopt met integrale bekostiging geboortezorg

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft haalt voorlopig de stekker uit de integrale bekostiging van de geboortezorg. Het ziekenhuis legt er geld op toe. De gebrekkige uitwisseling van medische data leidt een enorme administratieve rompslomp. De inhoudelijke samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen gaat wel door.
Preventie
Mijn Zorg Log

Babysterfte in Nederland sterk gedaald, maar ‘we zijn er nog niet’

De ingeslagen weg naar integrale geboortezorg heeft een positief effect gehad op de sterftedaling. Maar we kunnen nu zeker niet achterover leunen, stelt minister Bruins.
Mijn Zorg Log

Meer samenwerking geboortezorg Utrecht

Door vakanties en personeelstekort moet de samenwerking rondom de geboortezorg tussen drie ziekenhuizen in de regio Utrecht geïntensiveerd worden.
Mijn Zorg Log

Opmerkelijk grote regionale verschillen geboortezorg

Uit onderzoek blijkt dat er grote regionale verschillen bestaan in de geboortezorg. Dit roept vragen op over de kwaliteit van zorg. Te veel of te weinig ingrijpen kan leiden tot extra risico's en onnodig hoge kosten.
Digitale geboorteaangifte

Digitale aangifte geboorte in Groningen

Ouders van kinderen die zijn geboren in het Groningse UMCG of Martini Ziekenhuis kunnen nu een digitale geboorteaangifte doen. Dit gebeurt via een iPad van het ziekenhuis.
Mijn Zorg Log

Bravis ziekenhuis mag verloskundige weren

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal mag van de rechter zwangere vrouwen verbieden hun eigen verloskundige mee te nemen bij de bevalling.
Woman During All Months Of Pregnancy

Zwangere vrouw daagt Bravis ziekenhuis voor de rechter: haar verloskundige krijgt geen toegang

Een hoogzwangere vrouw mag haar verloskundige niet meenemen naar het ziekenhuis tijdens de bevalling.
Baby.fotolia

Verloskundigen Amsterdam gaan in beroep tegen VUmc-AMC

De kortgedingrechter heeft de Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter heeft EVAA onvoldoende aannemelijk weten te maken dat de onderling gemaakte afspraken tot afdwingbare verplichtingen hebben geleid.