Home Tags Ggz

ggz

Ggz

Brenda Frederiks: ‘Cijfers IGJ over Wzd geven heel minimaal overzicht’

Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de Wet zorg en dwang geeft nog maar een minimaal overzicht van wat er aan de hand is. Dit terwijl de sector zelf ook vraagt om meer adviezen en leerpunten. Dit zegt Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht Amsterdam UMC. ‘Het is een mooie aanzet, maar je kunt er toch meer uithalen als inspectie.’
Ggz

Kennis over etniciteit en cultuur maakt het verschil tussen leven en dood

Voor de psychische beoordeling van verdachten en gedetineerden gebruiken psychiaters gemankeerde risico-taxatie-instrumenten, zegt de kersverse hoogleraar transculturele forensische psychiatrie, Mario Braakman. ‘Wat heeft het voor zin om te vragen of iemand zich schuldig voelt als hij door rood rijdt, als ze nog nooit een stoplicht hebben gezien? Soms kan je beter vragen of ze zich schuldig voelen als ze een lama schoppen.’
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Column: Een nieuw decennium voor de ggz

Terwijl u dit leest, wordt hard gesleuteld aan de definities van het zogeheten zorgprestatiemodel voor de ggz. Dat schrijft Eddy van de Werken in zijn column in Zorgvisie Tech magazine. Zowel qua zorgtypering (definities van de te leveren zorg) als in de verantwoording (financiële tegenprestatie) verandert straks veel.
Ggz

Erik Masthoff: ‘Geweld is niet normaal in de ggz’

Het is een groot misverstand dat geweld ‘er gewoon bij hoort’ in de ggz, vindt psychiater en bestuurder van Fivoor Erik Masthoff. ‘Het komt voor, maar het is niet normaal.’ Hij reageert op het geweldsincident bij ‘buurcollega’ Parnassia Groep.
Leiderschap
Wouter Hoge

‘Als je het aan de behandelaren overlaat, kost de ggz minder geld’

Wouter Hoge werd zes jaar geleden directeur van Centiv, de basis-ggz-organisatie. ‘Ik dacht: Wouter, jij hebt altijd zo’n grote waffel over hoe het beter kan, laat maar zien.’ Nu ligt er zijn boek ‘Betere zorg voor minder doekoe!’.
Ggz
Karien van Gennip Jolande Tijhuis

Vincent van Gogh en VGZ sluiten opnieuw vijfjarenovereenkomst

Voor de derde keer sluiten zorgverzekeraar VGZ en ggz-aanbieder Vincent van Gogh een meerjarencontract. Samen werken ze aan mentale gezondheid, het voorkomen van zorg, digitalisering en wachtlijstreductie.
Gehandicaptenzorg
Illya Soffer Ieder(in)

Cliëntenorganisaties: ‘Zie Wzd niet als bedreiging, maar als kans’

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging om de Wzd te verbeteren. Een stap in de goede richting, aldus cliëntenorganisaties.
Ggz

Menzis en Pro Persona tekenen akkoord voor drie jaar

Zorgverzekeraar Menzis en ggz-instelling Pro Persona hebben een overeenkomst getekend voor drie jaar. Doel is om de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de zorg te vergroten, met behoud van de kwaliteit.
Personeel

Stigma psychische aandoeningen zet werknemers onnodig aan de kant

‘Veel mensen met psychische aandoeningen staan onnodig aan de kant’, stelt Evelien Brouwers in haar oratie. ‘Duurzame inzetbaarheid in arbeid vraagt onder andere om betere communicatie, begrip en goed werkgeverschap.’