Home Tags Ggz

ggz

Ggz

‘Beperkt bezoek en sociaal contact werken herstel in de ggz tegen’

Beperkingen voor bezoek en sociaal contact door de coronamaatregelen binnen de ggz, dragen niet bij aan het herstel van mensen met een psychische problematiek. De psychische, maar ook lichamelijke gevolgen van eenzaamheid worden voor iedereen, ook tijdens de coronatijd, nog steeds onderschat, zegt Mariëlle Ploumen, psychiater en bestuurder van Altrecht.
Ggz

Jacobine Geel: ‘Wegvallen zorgvraag ggz vraagt om actief zoekbeleid huisartsen’

Nu de acute fase van de coronacrisis achter de rug lijkt, houdt de enorme afname van zorgvragen de ggz steeds meer bezig. Alle zorg die nu in de wachtstand zit of vertraagd is, levert straks alleen maar meer druk op de sector op. Dat zegt Jacobine Geel, bestuursvoorzitter van GGZ Nederland.
Ggz
Marjo Vissers, directeur Zorg VGZ

VGZ:  petje af voor stappen GGZ in coronacrisis

Zorgverzekeraar VGZ is onder de indruk van de manier waarop zorgaanbieders omgaan met het verlenen van zorg in de coronacrisis. Vooral de GGZ krijgt een pluim in een interview over het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar, waar digitalisering een hoofdrol speelt. Directeur Zorg Marjo Vissers zou een deel van het huidige werkwijze graag behouden. ‘Het zou zonde zijn als we terugkeren naar vroeger.’
Ziekenhuiszorg

Artsen willen taboe op mentale coaching doorbreken

De medische coaches van Challenge & Support staan in de coronacrisis klaar voor artsen. De laagdrempelig en onafhankelijk ondersteuning is een initiatief vanuit de werkvloer: dokters voor dokters. ‘De crisis kan ook een snelkookpan voor zelfinzicht zijn.’
Tech

‘Met de huidige digitalisering in de ggz zijn we er nog lang niet’

‘Digitalisering is niet de heilige graal, maar gaat zeker veel impact hebben op de ggz’, aldus Bart Vemer, gezondheidszorgpsycholoog en oprichter van Aeffectivity therapy + coaching. De ggz staat wat online behandelen betreft volgens hem nog maar aan het begin.
Ggz
Zorgverleners staan nu nog in de overlevingsstand en houden het vol. Maar ze moeten een marathon lopen. Foto: iStock.

Zo voorkom je een piek van burn-out en PTSS

Goed zorgen voor het mentale welzijn van medewerkers van zorgorganisaties kan een piek in burn-out en PTSS voorkomen. Het Amphia ziekenhuis en GGz Breburg zetten samen in op de drie P’s van preventie, psychosociale begeleiding en PTSS-behandeling.
Ggz

Ggz maakt zich klaar voor nieuwe fase in coronacrisis

De coronacrisis begon voor de ggz met een acute fase waarin vooral het hoognodige in stand werd gehouden. Volgens Marc Blom, psychiater en bestuurder van Parnassia Groep, breekt nu een fase aan waarin elke keer de afweging gemaakt moet worden wat een groter risico is: de afwezigheid van zorg en ondersteuning of besmetting met het coronavirus.
Ggz
Het is belangrijk om nu te investeren in mentale veerkracht van zorgwerkers, zodat ze op een gezonde manier met stressvolle situaties leren omgaan.

‘Erkenning voor mentale impact bij zorgverleners is wat nu telt’

Zorgverleners en -organisaties kunnen terecht bij het landelijk contactpunt psychosociale ondersteuning. ‘Het gaat in deze fase vooral om erkenning en preventie’, zegt ARQ IVP-directeur Caroline Six.
Ggz

Blog: Corona en de ggz, nog veel onbeantwoorde vragen

Wat goede zorg is, wordt bepaald in de maatschappelijke context waarbij afwegingen tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid worden gemaakt. Corona zal ook hierin een gamechanger zijn en het komende jaar onze agenda bepalen. Wat observeert of ervaart de Kwaliteitsraad deze dagen? Dit is de tweede blog in een serie van de Kwaliteitsraad over corona.

‘Klinisch leiderschap is durven praten over emoties.’ Foto: AdobeStock

‘Mentale nazorg voor zorgverlener is bittere noodzaak’

Zonder adequate psychische ondersteuning is er voor artsen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere zorgwerkers op lange termijn groot risico op klachten als burn-out en PTSS. ‘Mentale nazorg is niet nice-to-have, maar bittere noodzaak’, zegt professor Kris Vanhaecht, expert second victim. ‘Klinisch leiderschap is ook durven praten over emoties.’