Home Tags Ggz

ggz

Verpleging en verzorging
Brenda Frederiks Zw 3

‘Helder moet nu al piketpaaltjes voor de Wzd slaan’

Universitair docent gezondheidsrecht Brenda Frederiks vindt de nieuwe plannen van Helder spannend. ‘Er gaan best wel wat dingen uit de Wet zorg en dwang weggehaald worden.’
Ggz
Karina Raaijmakers NZa

NZa: wapperen met boetes voor verzekeraars is niet nodig

Zorgverzekeraars zijn met hun inkoopmacht niet bij machte de ggz-wachtlijsten weg te werken, zeggen NZa-directeur Karina Raaijmakers en NZa-manager Bas Jurling. ‘Alleen met handhaven op de inspanningsplicht kunnen we zorgverzekeraars in beweging krijgen.’
Ggz
Tina Vreys psychiater

Zelfstandige psychiaters behandelen wel degelijk complexe patiënten

De afdeling Zelfstandig Gevestigde Psychiaters (ZGP) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is het niet eens met de uitspraak van Bas Jurling van de NZa in het Zorgvisie-artikel 'Koop cruciale ggz niet in via concurrentie'. Daarin zegt Jurling dat het voor de ZGP aantrekkelijker is om mensen met een lichte zorgvraag te helpen dan met een zware zorgvraag.
Ggz
ggz stijging mentale klachten

Ggz-experts: ‘Stop met idioterie van marktwerking in de ggz’

Wetenschappers en bestuurders vanuit de ggz zorg zijn het erover eens: de marktwerking binnen de ggz is niet houdbaar. Bert van der Hoek (Trimbos Instituut) roept dan ook op om ‘te stoppen met de idioterie van de marktwerking’.
Ggz
Ruth Peetoom de ggz heeft nu politieke steun nodig

Peetoom: ‘De ggz heeft nú politieke steun nodig’

Ruth Peetoom: ‘De politiek moet nu de problemen adresseren. En regelgeving en bekostiging aanpassen waar dat mogelijk is.’
Ggz
Karina Raaijmakers, NZa-directeur toezicht.

NZa: Koop cruciale ggz niet in via concurrentie

De cruciale ggz, de zorg voor de ‘allerzwaarste’ patiënten, moet niet via concurrentie worden ingekocht, vindt Karina Raaijmakers, NZa-directeur Toezicht.
Ggz
Calculator Geld Zv

WfZ: Vooral ggz financieel hard geraakt door inflatie en zpm

Bijna helft ggz-aanbieders verwacht verlies over 2022, blijkt uit een rapportage van het Waarborgfonds voor de Zorg
Vastgoed
Peter Langenbach

Peter Langenbach: ‘Krimpen vergt lef’

Met de komst van het Integraal Zorgakkoord, het WOZO-programma, het Gezond en Actief Leven Akkoord, de regioplannen, Green Deal 3.0 en een verlaging van de NHC komt er een vloedgolf van vastgoeduitdagingen op de zorg af. Samenwerking in de regio en nieuwe zorgconcepten zullen de komende jaren de agenda beheersen. ‘Het zal een grote invloed hebben op het zorgvastgoed’, verwacht Peter Langenbach, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis.
Ggz
Adobestock

Langdurige ggz-behandeling nog niet overgeheveld naar Wlz

De langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt nog een jaar langer vanuit de Zorgverzekeringswet bekostigd. Overheveling naar de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2024 is niet haalbaar. Dat schrijft minister Conny Helder in een brief aan de Tweede Kamer.
Ggz
rechtszaak gegevens ggz naar NZa

Laatste verzet tegen aanleveren ggz-gegevens aan NZa

Een groep behandelaren en cliënten in de ggz kondigt een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).