Home Tags Ggz

ggz

Gehandicaptenzorg
Tussen wal en schip

Hoe ggz en ghz cliënten tussen wal en schip aan boord proberen te helpen

Mensen met een laag IQ en psychische problematiek worden niet gezien, ineffectief behandeld of doorgeschoven. Daarmee belanden ze vaak tussen wal en schip. Meer samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en de ggz zou deze groep verder kunnen brengen.
Ggz
Nervous Man Faced With Problem

Wegwerken wachtlijsten ggz kost zeker 150 miljoen euro

Het werkelijke aantal wachtenden in ggz bedraagt niet ruim 80.000 maar waarschijnlijk circa 60.000. Zo’n 20.000 mensen staan dubbel of driedubbel op wachtlijsten. Voor het terugbrengen van de wachtlijsten met 40.000 mensen heeft de ggz jaarlijks circa 150 miljoen euro extra nodig.
Ggz
Gerard van den Berg

Verbod op wachtlijsten in de ggz juridisch onhaalbaar

Psychiater Gerard van den Berg hield in zijn vorige blog een pleidooi om ggz-aanbieders te verbieden wachtlijsten aan te leggen. De uitvoerbaarheid van die wens stuit op juridische bezwaren.
Tech
Zo verwerkt de NZa persoonlijke gegevens in de ggz

Zo verwerkt de NZa de gegevens van ggz-patiënten

Met een nieuw bekostigingsmodel in de ggz wil de NZa de wachtlijsten aanpakken, met name voor mensen met complexe problematiek. Daarvoor is wel nodig dat behandelaars hun patiëntengegevens naar de NZa sturen.
Tech
NZa mag patiëntengegevens opvragen, data, ggz

De NZa mag wel patiëntengegevens opvragen bij ggz-behandelaars

De NZa heeft een publieke taak op het terrein van de gezondheidszorg en mag daarom gezondheidsgegevens verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Het moet dan wel gaan om een minimale hoeveelheid gegevens en de NZa is verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van patiënten.
Personeel
Medical Team Joining Jigsaw Pieces In Huddle

‘Goed werkgeverschap draait om normaal doen’

Jados is door Effectory wederom benoemd tot Beste werkgever van 2022 in de mental health branche. Bestuurder Martijn van Gompel: ‘Hoe wil je zelf dat mensen met jou omgaan? Dat is de hamvraag.’
Ggz
Familie Ggz Client

Het negatieve effect van de aanpak van ggz-wachtlijsten

De aanpak van de wachtlijsten in de ggz heeft vooralsnog een negatief effect: niet minder maar méér ggz-patiënten moeten langer dan 14 weken wachten voor ze een intake kunnen krijgen in de ggz. Dit jaar wachtten 42.000 mensen te lang. Het veld werkt hard aan oplossingen, maar de rapporten laten duidelijk zien waar het op vastloopt.
Ggz

MIND: handen af van artikel 13

Het voortbestaan van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet hangt aan een zijden draadje. Belangenorganisatie van ggz-cliënten, MIND, is morbide tegen het afschaffen van dit artikel. Zij is bang dat de rekening bij de patiënt komt te liggen.
Ggz

Helder: Ggz-aanbieders moeten wachtenden doorsturen naar concurrent

Zo’n 80 duizend patiënten wachten op geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat is minder dan een half jaar geleden, maar de wachttijd wordt niet voor iedereen korter. De norm voor een eerste gesprek wordt juist steeds vaker overschreden. Minister Helder wijst de grote organisaties in de ggz op hun verantwoordelijkheid.
Ggz

NZa: Zorgverzekeraars deden te weinig rondom sluitingen ggz

De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dat ‘niet iedere zorgverzekeraar even proactief’ in de gaten hield of hun verzekerden geschikte zorg kregen na het sluiten van verschillende ggz-instellingen.