Home Tags Ggz

ggz

Ggz

Aan den lijve: Aandacht voor psyche na ziekte

Mariel den Engelsman, GZ-psycholoog in het Bravis Ziekenhuis, behandelt patiënten die als gevolg van een ziekte last hebben van psychische klachten. Ze ervoer zelf aan den lijve dat herstel met kleine stapjes gaat.
Ggz
VGZ: Parnassia heeft behandelplicht

Branchevereniging distantieert zich van ggz-brandbrief tegen coronamaatregelen

De Nederlande ggz distantieert zich van de brandbrief waarin ruim tweeduizend ggz professionals en zevenduizend niet-professionals oproepen om de coronamaatregelen omwille van de ggz-patiënten af te schaffen.
Ggz

Marc Blom: ‘Ik ben ongerust over de gevolgen van de verwachte economische crisis’

'Normaal' is de situatie na de lockdown nog niet, maar als het aan bestuurder Marc Blom van Parnassia Groep ligt, hoeft dat ook niet. De coronacrisis levert zorgen én kansen op, zoals een beter digitaal zorgaanbod, meer samenwerking en een blijvend ander gebruik van gebouwen. 'Ik maak me zorgen over de gevolgen van de economische crisis die gaat komen.'
Ggz

‘De coronacrisis bevestigt hoe belangrijk mentale gezondheid is’

Het Eindhovense GGzE is goed door de coronacrisis gekomen. Bestuurder Joep Verbugt vindt dat het nu tijd is om in te zetten op preventie. ‘We moeten niet wachten tot de voorspelde hausse aan psychische problemen bij ons terechtkomt, dan ben je al te laat.’ 
Leiderschap

Dilemma’s van grote zorginstellingen: een brede maatschappelijke opdracht vervullen

Grote zorginstellingen formuleren vaak een bredere maatschappelijke opgave voor zichzelf die breder is dan het leveren van goede zorg. Deze kunnen ze echter niet alleen waarmaken. Samenwerking met andere partijen is nodig en een goed verhaal is essentieel. Dat stelt Ilja Ezinga op basis van zijn onderzoek naar dilemma’s waar zorgbestuurders en directeuren van grote zorginstellingen mee te maken hebben.
Ggz

Akkoord ZN en ggz bevat prikkels voor wachtlijstaanpak

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ggz-instellingen zijn het eens geworden over een continuïteitsregeling die omzetverliezen en meerkosten door de corona-uitbraak moet compenseren. De zorgverzekeraars willen dat ggz-instellingen het werk zo snel mogelijk hervatten om wachtlijsten zoveel mogelijk aan te pakken.
Kwaliteit

Wat leverde ‘flitsfusie’ tussen Vincent van Gogh en CONRISQ op?

Stichting CONRISQ Groep en ggz-instelling Vincent van Gogh (VvG) ronden hun bestuurlijke fusie van een jaar geleden af met een naamswijziging: VIGO. 'We hebben een langlopend traject achter de rug waarin we zorgvuldig hebben gekeken naar wie we eigenlijk zijn', zegt bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis. In het afgelopen jaar is de stichting onder andere druk bezig geweest om de ict naar een hoger niveau te tillen. 
Ggz

‘Verzekeraars verschillen dramatisch bij zorginkoop ggz’

De zorginkoop ggz van verzekeraars verschilt enorm. De ggz-uitgaven sluiten niet aan bij de voorspelbare zorgvraag van de populatie, toont onderzoek van Jim van Os aan.
Preventie

Agressie patiënten in de zorg is ‘normaal geworden’

Agressie in de zorg is aan de orde van de dag. Uit onderzoek van TNO van vorig jaar blijkt dat meer dan de helft van het zorgpersoneel agressie ervaart door cliënten en hun familie en vrienden. de onderzoekers zeggen dat het zo vaak voorkomt dat het als ‘normaal onderdeel van het werk wordt beschouwd’.
Verpleging en verzorging

‘Zorginstellingen zijn te lang in de eerste reflex blijven hangen’

Veel zorginstellingen hebben tijdens de coronacrisis te weinig oog gehad voor de individuele rechten van cliënten, stelt jurist en gezondheidswetenschapper Brenda Frederiks. Het ministerie moet volgens haar duidelijker zijn over de wettelijke kaders die in deze tijd van toepassing zijn en ook de inspectie moet zich volgens haar meer laten gelden.