Home Tags Ggz

ggz

Bekostiging

NZa pakt onterechte burn-outdeclaraties hard aan

Ggz Emergis slaat alarm
De NZa gaat een aantal ggz-instellingen controleren op gesjoemel met declaraties voor behandelingen van burn-outs. Eerder dit jaar kreeg HSK Groep al een zware boete voor onterechte burn-outdeclaraties.
Zorginkoop

Hugo de Jonge dreigt met lagere vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Minister Hugo de Jonge van VWS
Als het aandeel van niet-gecontracteerde wijkverpleging en ggz blijft stijgen, gaat minister Hugo de Jonge van VWS de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg verlagen.
Ggz

Blokhuis: ‘Kiezenindeggz.nl is zijn geld dubbel en dwars waard’

lancering website kiezenindeggz.nl
De nieuwe website kiezenindeggz.nl is opgezet met een projectsubsidie van het Zorginstituut Nederland ter hoogte van 1 miljoen euro. Doel van de site is het bieden van keuze-informatie aan patiënten die een behandelaar zoeken in de ggz.
Ggz

Nieuwe site maakt wachttijden in de ggz inzichtelijk

Kiezenindeggz.nl
Via de nieuwe site kiezenindeggz.nl moeten mensen gemakkelijker een psycholoog of psychiater vinden. Wachttijden, reisafstand en vergoeding worden vermeld.
Ggz

Ggz heeft blinde vlek voor naasten van psychische patiënten’

ggz
De reguliere ggz bekommert zich niet om honderdduizenden naasten van mensen met ernstige psychische problemen, vindt klinisch psycholoog Ando Rokx.
Ggz

Jim van Os: de ggz levert ondoelmatige zorg

Jim van os
Hoogleraar psychiatrie Jim van Os wil met de pilot ‘Population value based healthcare’ in Nieuwegein op populatieniveau zorgbehoefte en -consumptie afstemmen. Meer kwaliteit tegen minder kosten is het doel.
Ggz

Zorgverzekeraars realiseren zich niet dat ze veel psychiaters in hun eer krenken’

NVvP, Damiaan Denys, zorgverzekeraars
Psychiater Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, vindt dat er meer begrip moet komen voor de professionele autonomie van de psychiaters.
Personalia in de zorg

Julliëtte van Eerd bestuurder bij GGz Breburg

Julliette van Eerd
Julliëtte van Eerd start per 1 februari bij GGz Breburg als voorzitter van de raad van bestuur. Ze volgt Guus van Weelden op, die vorige maand overstapte naar het UWV.
Gehandicaptenzorg

Ggz-cliënt klopt aan bij gehandicaptenzorg

Door het terugbrengen van de capaciteit in de ggz staan patiënten met psychiatrische problemen en een verstandelijke beperking op de stoep van gehandicapteninstellingen. Maar de gehandicaptenzorg heeft vaak niet de expertise om deze groep te helpen.
Ggz

IGJ: ‘Zorg van 14 crisisdiensten op orde, maar personeelsbezetting blijft kwetsbaar’

ggz, crisisdiensten
De zorg bij 14 bezochte crisisdiensten is goed en veilig. De instellingen zijn 24/7 bereikbaar en hebben deskundige medewerkers ter beschikking. Toch blijft de personeelsbezetting kwetsbaar en is de drempel voor incidentenmelding bij agressie hoog. Dat concludeert de IGJ in een rapportage.