Home Tags Ggz

ggz

Ggz

Behoefte aan plek bestuurstafel groeit onder psychiaters

Meer psychiaters willen direct meepraten over het beleid van ggz-instellingen. Een medische staf komt nu maar af en toe voor.. Daar heerst onvrede over onder psychiaters.
Ggz
Interview met Paul Blokhuis in Zorgvisie magazine nr. 1, 2019

Blokhuis zet vraagtekens bij omzetplafonds ggz

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS zet vraagtekens bij het systeem van zorgplafonds in de ggz. ‘Het kan nooit zo zijn dat cliënten in september te horen krijgen dat ze niet worden behandeld, omdat het geld voor het jaar op is.’
Ggz

Blokhuis heeft meer tijd nodig voor vragen over opmerkelijke online ggz-behandeling

Ggz-instelling Dimence is met online behandelingen vanuit het buitenland begonnen. SP-Kamerlid Maarten Hijink heeft staatssecretaris Blokhuis vragen gesteld over deze opmerkelijke oplossing.
Zorginkoop

‘Zorgverzekeraars doen maar wat bij zorginkoop ggz’

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os pleit voor een onafhankelijke partij die ervoor zorgt dat verzekeraars via de zorginkoop de zorgbehoefte en zorgaanbod op elkaar afstemmen. De huidige zorginkoop is niet effectief en laat grote praktijkvariatie intact.
Ggz
ggz forensische zorg

Wachtlijsten ggz blijven te lang: ‘Tijd om gerichte afspraken te maken’

De wachttijden in de ggz blijven een probleem. Het duurt soms wel vier maanden voordat een patiënt geholpen wordt. Met name voor aandachtsstoornissen, autisme en persoonlijkheidsstoornissen zijn de wachttijden erg lang, blijkt uit nieuwe cijfers van de NZa.
Ggz

‘Zonder handtekening VNG is er geen ggz-akkoord’

Als de VNG het hoofdlijnenakkoord ggz niet ondertekent, moeten partijen opnieuw naar de onderhandelingstafel, zegt Véronique Esman, directeur GGZ Nederland.
Ggz
Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS: 'De VNG gaat zeker tekenen voor het hoofdlijnenakkoord ggz.' Foto: ANP/REMKO DE WAAL

Kamer wil dat Blokhuis ingrijpt in ggz

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS geeft geen gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om hard in te grijpen in de ggz. Hij heeft vertrouwen in het hoofdlijnenakkoord ggz dat op 1 januari 2019 ingaat.
Ggz
ggz

Epd-overzicht ggz: grote verschillen tussen branches

Adviesbureau Beter Healthcare heeft net als vorig jaar voor Zorgvisie een epd-overzicht ggz samengesteld. Dit jaar is voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen verschillende branches binnen de ggz. Dit levert interessante inzichten op.
Ggz
Ggz Emergis slaat alarm

‘Geloofwaardigheid van de aanpak wachttijden ggz staat op het spel’

De ggz functioneert op essentiële punten nog steeds niet naar behoren. Daaronder lijdt een aanzienlijke groep cliënten en naastbetrokkenen. Dat stelt patiëntenkoepel MIND, naar aanleiding van het debat dat donderdagmiddag in de Tweede Kamer wordt gehouden over de stand van zaken in de ggz.
Personalia in de zorg

Mariëlle Ploumen nieuwe bestuurder van ggz-instelling Altrecht

Mariëlle Ploumen (1966) is benoemd tot lid van de raad van bestuur van de ggz-instelling Altrecht. Vanaf 1 februari 2019 zal zij samen met Lex de Grunt het collegiaal bestuur vormen.