Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Bij Aveleijn worden seks en intimiteit besproken aan de keukentafel

In de verstandelijk gehandicaptenzorg is seksueel grensoverschrijdend gedrag een risico voor cliënten. Zorgorganisatie Aveleijn voert hier actief beleid op middels preventieve maatregelen en een meldpunt dat jaarlijks zo’n 200 meldingen hierover behandelt. “We willen dat onze cliënten zich gezond en veilig seksueel kunnen ontwikkelen.”
Tech

E-Health Monitor 2023: verpleegkundigen positiever over digitale zorg

Zorgverleners- en gebruikers moeten actiever betrokken worden bij de transformatie naar hybride zorg. Dat concludeert de E-Health Monitor 2023. In het rapport komt het RIVM met vijf aanbevelingen.
Gehandicaptenzorg
Jac de Bruijn

Opinie: Levenslang en levensbreed in de gehandicaptenzorg?

Het demissionaire kabinet kwam onlangs met een ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap’. Jac de Bruijn schetst waar dit aansluit bij het VN-verdrag en tegelijk wat dit voor de toekomst van de gehandicaptenzorg betekent.
Gehandicaptenzorg

‘Verzuim draait om mensen, niet om processen’

Met bijna 2 procent onder het branchegemiddelde kent Philadelphia het laagste ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg. Met een rapportcijfer van 9,6 is de organisatie wederom één van de winnaars van de Vernet Health Ranking 2023. “Zorg voor goede data, werk niet te veel vanuit protocollen en duik diep in de organisatie”, aldus Martino Cecchetto, manager vitaliteit bij Philadelphia.
Gehandicaptenzorg
Arende Vreugdenhil, bestuurder Pameijer

‘De maatschappij is hard voor mensen met een beperking’

‘Als je mensen met psychische problemen echt wilt helpen, moet je zorgen dat ze meedoen in de samenleving’. Al bijna honderd jaar is dat nog steeds de uitgangspositie voor zorgorganisatie Pameijer uit Rotterdam. De organisatie zet met haar nieuwe koers sterker in op ‘samenredzaamheid’.
Sociaal domein

Zorgboeren: ‘Je moet blik van buiten organiseren’

Toen flinke misstanden aan de kaak werden gesteld bij de Groningse zorgboerderij Aurora Borealis ontstond even een identiteitscrisis in het zorgboerderijlandschap. Andere zorgboeren werden hier op verjaardagfeestjes opeens over aangesproken. Tijdens een ledenvergadering van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) werd zelfs besproken om afscheid te nemen van de naam zorgboerderij.
Gehandicaptenzorg

Rechtbank Gelderland doet oproep: ‘Wet zorg en dwang werkt niet’

De rechtbank zit in zijn maag met een gewelddadige verstandelijke beperkte man die maar niet wordt opgenomen en waarschijnlijk in april onbehandeld op straat komt. "Er lijkt geen (overheids-)instantie te zijn die regie voert op een complex dossier als dat van deze man. Kortom: de wet (Wzd) werkt op dit onderdeel niet."
Gehandicaptenzorg
Theo Van Uum, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Theo van Uum: ‘Er moet in zorgsalarissen geïnvesteerd worden’

Een vacaturestop, minder uren ingeroosterd worden, focus op basiszorg en een toegenomen werkdruk. Medewerkers in de gehandicaptenzorg voelen volgens een FNV-enquête de bezuinigingen op de werkvloer. VGN-directeur Theo van Uum ziet dat instellingen noodgedwongen scherp op de kosten moet letten. Om uit het financiële dal te klimmen, pleit hij voor ondersteuning van de zorgkantoren en overheid.
Gehandicaptenzorg

Herziening Wzd: ‘Stop met doorrommelen’

Een brief van Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), heeft de gesprekken over hervorming van de Wet zorg en dwang (Wzd) op scherp gezet. De hervormingen moeten ingrijpender, vindt de brancheorganisatie. Bij cliëntenorganisaties kon dit echter rekenen op felle reacties.
Verpleging en verzorging
duur vastgoed

Tweede Kamer dwingt kabinet om Wlz-bezuiniging terug te draaien

De voorgestelde bezuinigingen van het demissionaire kabinet op de langdurige zorg worden teruggedraaid. Nadat eerder in de zomer al enkele bezuinigingen werden geschrapt, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement om de resterende 193 miljoen euro ook van tafel te krijgen. Zo wordt de verlaging op de normatieve huisvestingscomponent (ter waarde van 117 miljoen euro) geschrapt.
Nieuwsbrief Abonneren