Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg
Ella van Lingen

Reinaerde-bestuurder Ella van Lingen: ‘2020 was het meest onvergelijkbare jaar ooit’

Terwijl de coronamaatregelen de reguliere gehandicaptenzorg onmogelijk maakten en er onvoldoende beschermende middelen waren, was het de vraag of de zorg betaald zou blijven als die op een andere manier werd vormgegeven dan vooraf afgesproken. Ella van Lingen van Reinaerde blikt terug op een ‘onvergelijkbaar jaar’.
Sociaal domein

Jeugdzorg wil marktcontroleur voor zichzelf en gemeenten

Jeugdzorgorganisaties willen een NZa-achtige autoriteit die niet alleen toeziet op aanbieders maar ook controleert of gemeenten zich houden aan hun zorgplicht en er reële tarieven worden gevraagd en geboden. Het is één van de voorstellen van de Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd aan de hervormingstafel van de jeugdzorg.
Gehandicaptenzorg

Godfried Barnasconi: ‘De zorg is platgeslagen tot een financiële transactie’

Geef kunst en cultuur een prominentere rol op de bestuurlijke zorgagenda. Daarvoor pleit Godfried Barnasconi. De integratie van kunst vereist lef en buiten de lijntjes denken, maar leidt tot een bevlogen werkklimaat, zingeving en creativiteit binnen organisaties, aldus de bestuursvoorzitter van Cordaan.
Gehandicaptenzorg

Nieuw bloed: van professionele bokser naar zorgondernemer

Martin Carels heeft na zijn bokscarrière verschillende functies binnen justitiële inrichtingen vervuld. In 2012 ging hij met zijn vrouw aan de slag als zorgondernemer in de gehandicaptenzorg.
Gehandicaptenzorg

Meer aandacht voor verstandelijke beperking en lhbti+

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen ook tot de lhbti-gemeenschap behoren. Prinsenstichting greep Pride Week aan om dit wel te doen. Seksualiteit en intimiteit behoren tot de dagelijkse behoeften en zo moeten we ze ook benaderen’, zegt ontwikkelingspsycholoog Amber Bart.
Financiën

Patiëntenfederatie: ‘70 miljoen euro nodig voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties’

Er is zo’n 70 miljoen euro nodig voor patiëntenverenigingen om de taken die ze nu uitvoeren en de toekomstige nieuwe taken te financieren. Dit zegt Maarten de Gouw, ledenmanager bij de Patiëntenfederatie, in reactie op een rapport en een Kamerbrief over de toekomst van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties).
Duurzaamheid
Jan Fidder 's Heeren Loo

Jan Fidder: ‘Duurzaamheid is geen mooie beleidsterm, maar een mindset’

Het verduurzamingsprogramma van ’s Heeren Loo stuitte aanvankelijk op weerstand en budgettaire vraagstukken. Inmiddels ligt de organisatie op koers naar een groene toekomst en speelt het een voortrekkersrol in de zorgsector. 'Vergroening is noodzakelijk, maar ook een leuke uitdaging’, zegt bestuursvoorzitter Jan Fidder.
Gehandicaptenzorg

Jan Fidder: ‘Gevoeligheid voor hechtingsproblemen is een verrijking voor iedereen’

Ongeveer de helft van de mensen met een licht verstandelijke beperking heeft hechtingsproblematiek. ‘Het is belangrijk dat zorgverleners sensitief zijn voor hoe die problemen eruit zien en weten dat het te behandelen is,’ zegt Jan Fidder, bestuurder van ’s Heeren Loo. 
Gehandicaptenzorg

‘Inclusie gaat over ervaren kwaliteit van zorg’

De overname van de Zeeuwse zorgaanbieder Arduin door 's Heeren Loo leidde dit jaar tot Kamervragen. Die ophef past in de traditie van de eigenzinnige organisatie, die streed voor inclusie van mensen met een beperking.
Verpleging en verzorging
houdbaarheid ouderenzorg

Vvt: branche onder druk zoekt en vindt creatieve oplossingen

Vergrijzing, een toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt. De cijfers uit het Trendrapport VVT van FWG Progressional People schetsen de nijpende context, waarin vvt-zorgaanbieders moeten opereren. Toch is de toon van het onderzoek niet somber. De onderzoeker zien ‘een energieke branche die volop in beweging is, op zoek naar nieuwe woon-, zorg- en organisatievormen, passend bij nu en straks’.