Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg
Gehandicaptenzorg cliëntenorganisaties

Cliëntenorganisaties: gehandicaptenzorg zet in op eenzijdige oplossing personeelstekorten

"Akkoorden lijken bijna de plaats in te nemen van wetten", zegt José Laheij, vicevoorzitter van KansPlus. "Van het IZA tot het transitieakkoord. Er zit niet altijd een stevige, brede, democratische basis onder. De vraag is wie erop toeziet en welke sancties er zijn bij het niet nakomen van afspraken uit een bestuursakkoord."
Gehandicaptenzorg

‘Cliënten en familieleden zullen meer moeten doen in gehandicaptenzorg’

"Nu doen medewerkers veel zelf, ze nemen taken over daar waar dat niet nodig is", vertelt Toke Piket, bestuurder van Abrona. "Maar we moeten veel meer van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'."
Verpleging en verzorging

NZa prikt gaten in WOZO-beleid

Er zijn scherpe keuzes nodig om het WOZO-beleid van demissionair minister Conny Helder te verduidelijken, vindt de NZa. Die duidelijkheid is nodig. Zonder aanpassingen past verpleegzorg thuis mogelijk niet bij de zorgplicht van zorgkantoren, merkt de toezichthouder op. Ook zal de NZa-begroting voor het Wlz-kader gaan knellen met de begrotingsdoelen van het kabinet.
Gehandicaptenzorg

Groei complexe zorg met dure zelfstandigen zet gehandicaptenzorg zwaar onder druk

Hogere tarieven zijn nodig, blijkt uit berekening van Finance Ideas, maar instellingen zullen ook zelf intern moeten bijsturen. "Dat is een hele lastige maatregel. Instellingen zien ook wel dat daar niet een kant-en-klaar antwoord ligt."
Gehandicaptenzorg

De agenda van Marjolijne Lewis, bestuurder Gemiva

Marjolijne Lewis, bestuurder van gehandicaptenorganisatie Gemiva, werd deze week uitgenodigd door enkele bewoners om te praten over duurzaamheid. Of ze tempo wilde maken met haar beleidsplannen, want de bewoners wilden eigenlijk vandaag al beginnen. Verder maakte Lewis met andere bestuurders plannen over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de administratieve lasten van medewerkers verminderen.
Gehandicaptenzorg
Regeldruk

Gehandicaptenzorg sluit zich aan bij strijd tegen regeldruk

Ongeveer vijftien organisaties in de gehandicaptenzorg hebben zich verenigd in de beweging Radicale vernieuwing zorg. Vanuit de zorg worden regels en protocollen kritisch tegen het licht gehouden. Bestuurders willen samen sterk staan om niet alleen te praten over veranderingen, maar er ook mee te starten.
Gehandicaptenzorg
Boris Van Der Ham VGN

Boris van der Ham vraagt vakbonden cao-gesprek volgende week te hervatten

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de vakbonden het aanbod gedaan om volgende week verder te gaan vergaderen nadat de gesprekken een week geleden afketsten, vertelt VGN-voorzitter Boris van der Ham. “Ik heb net de hand uitgestoken om de puzzel verder te volmaken.”
Gehandicaptenzorg
Onderhandelingen

‘Cao-gesprekken te snel ontaard in onderhandelingen’

Arend Vreugdenhil, onderhandelaar namens de VGN voor de cao gehandicaptenzorg, is teleurgesteld dat de bonden zo snel bij de gesprekken wegliepen.
Gehandicaptenzorg
huisarts, zorgverzekeraars, IZA

VGN ontwikkelde Goed Gesprek Gids voor efficiënter huisartsbezoek

Meer tijd, eenvoudiger taalgebruik of een andere manier van uitleg. Deze punten kunnen helpen bij een efficiënt (huis)artsbezoek voor iemand met een verstandelijke beperking. Deze bezoeken lopen nu vaak nog te moeizaam. 
Gehandicaptenzorg
Ballen in de lucht houden

‘Lvb-zorg is topsport’

Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) dat een beroep doet op de zorg groeit. Ook wordt de vraag complexer. “De ingewikkelde context, financiële druk en personeelstekorten maken van lvb-zorg topsport”, aldus Sabine van der Meij van ’s Heeren Loo.