Home Tags Gehandicaptenzorg

gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg
Ernst Klunder – 's Heeren Loo

Ernst Klunder over complexe gehandicaptenzorg: We raken aan een grens

De komende twee maanden kijkt ’s Heeren Loo wat het gaat doen rond de complexe zorg en of er genoeg actiebereidheid is bij zorgkantoren. “En als die er niet is, nemen we misschien toch wel maatregelen in de zin van remmen aan de voordeur.”
Gehandicaptenzorg

Guusje ter Horst: ‘Ontwikkel een tienjarenplan voor een inclusieve samenleving’

Om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, is het programma Onbeperkt meedoen! in het leven geroepen. Medio december is Guusje ter Horst als bestuurlijk aanjager van het programma gestart. Zij werkt aan een nationale strategie voor mensen met een beperking en loopt voor de troepen uit om obstakels met stakeholders op te ruimen. Als pleitbezorger voor mensen met een beperking blikt Ter Horst terug op haar eerste drie maanden.
Gehandicaptenzorg
Henk Kouwenhoven en Ella van Lingen

‘Complexe gehandicaptenzorg is zo niet vol te houden’

De complexe zorg binnen de gehandicaptenzorg komt steeds verder onder druk te staan door achterblijvende tarieven en personeelstekorten, vertellen de bestuurders Ella van Lingen en Henk Kouwenhoven. ‘Zo ver mag het niet komen.’
Gehandicaptenzorg

Zo hangt de vlag van de Toekomstagenda erbij

De Toekomstagenda moet de gehandicaptenzorg toekomstbestendig maken en de transitie inzetten naar passende zorg. Een halfjaar na de start deelt minister Connie Helder in een verzamelbrief de laatste ontwikkelingen. VGN-directeur Theo van Uum reflecteert op de voortgang en aandachtspunten.
Gehandicaptenzorg

Theo van Uum: ‘Afbouw complexe ghz-zorg dreigt door onrendabel tarief’

Als de politiek niet snel over de brug komt, dreigt de afbouw van complexe gehandicaptenzorg. Ondertussen nemen de wachtlijsten al toe doordat zorgaanbieders terughoudender zijn met het leveren van VG7-zorg. ‘De gehandicaptenzorg kampt met een gat in de dijk’, waarschuwt VGN-directeur Theo van Uum. Daarom vraagt de brancheorganisatie om 80 miljoen euro van het ministerie van VWS.
Financiën

Energiesteun langdurige zorg is niet genoeg

Brancheverenigingen ActIZ en VGN benadrukken dat zorgaanbieders onder grote financiële druk blijven staan
Financiën
Conny Helder 0178 Foto Paul Tolenaar

Helder: In 2024 meerjarige contracten voor Wlz-aanbieders

Voor 2024 komen er meerjarige contracten voor aanbieders van langdurige zorg. Het kabinet werkt in het voorjaar plannen daartoe uit, schrijft minister Helder in een update over de WOZO-plannen voor de ouderenzorg.
Gehandicaptenzorg
Rolstoel

VGN wil af van woorden als ‘invalide’ en ‘blinde’

De gehandicaptensector wil af van woorden die mensen met een beperking stigmatiseren en uitsluiten.
Kwaliteit
clientenvertrouwenspersoon, wzd,

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd: van vreemde eend naar kwaliteitsbooster

De inzet van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) leidt steeds vaker tot een kwaliteitsimpuls. Dat vertelden cliëntenvertrouwenspersoon Lenny van der Heijden en beleidsadviseur Astrid Oudshoorn afgelopen donderdag tijdens het Zorgvisie-congres Dilemma’s in de Wzd.
Ggz
Ggz

‘Ggz moet naar integrale benadering vol netwerkzorg’

Bij 40 procent van de ggz-patiënten zijn vermoedens van een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Transformatie naar netwerkzorg en screening op lvb kunnen helpen de vastzittende ggz vlot te trekken.