Home Tags Hoofdlijnen

hoofdlijnen

Kwaliteit

Wensenlijstje voor het Integraal Zorgakkoord

De formatie van het Integraal Zorgakkoord staat voor de deur. De nieuwe ministers innoveren door het deze keer integraal over de verschillende sectoren heen aan te pakken. Met een reeks aan uitdagingen in de zorg is de roep om een akkoord dat werkt luider dan ooit. De grote vraag is dan ook: welke elementen moeten in dat akkoord? David Ikkersheim en Luuk Versluis van KPMG Health doen een voorzet.