Home Tags Hoofdlijnen

hoofdlijnen

Ggz
Dick Veluwenkamp Arkin

Dick Veluwenkamp: ‘Urgentie ontbreekt bij uitvoering IZA-afspraken ggz’

De randvoorwaarden ontbreken voor de uitvoering van de afspraken voor de ggz in het integraal zorgakkoord (IZA). Er zitten weeffouten in de nieuwe ggz-bekostiging, de financiering van preventie schiet tekort en de aanpak van administratieve lasten hapert. Meer tempo is nodig, vindt Arkin-bestuurder Dick Veluwenkamp.
Ziekenhuiszorg
OZOverbindzorg bij Savant Zorg

Concept-IZA: dit zijn de belangrijkste maatregelen

Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op de huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA) meldt dat er voor de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder beschikbaar is op een budget van 3,8 miljard.
Kwaliteit

Wensenlijstje voor het Integraal Zorgakkoord

De formatie van het Integraal Zorgakkoord staat voor de deur. De nieuwe ministers innoveren door het deze keer integraal over de verschillende sectoren heen aan te pakken. Met een reeks aan uitdagingen in de zorg is de roep om een akkoord dat werkt luider dan ooit. De grote vraag is dan ook: welke elementen moeten in dat akkoord? David Ikkersheim en Luuk Versluis van KPMG Health doen een voorzet.
Nieuwsbrief Abonneren