Home Tags Medicijnen

medicijnen

Passende zorg

Opinie: Een vinkje te weinig, dus geen passende zorg voor patiënt

Terwijl iedereen achter het doel staat om de verantwoordingpraktijk te verbeteren en meer te laten stoelen op vertrouwen, lijkt het soms wel alsof niemand de bureaucratie in de zorg écht wil terugdringen. Deze week het woord aan huisarts en promovendus Shakib Sana, hoe ontwart hij de Gordiaanse knoop?
Passende zorg

‘Terugdringen niet-passende zorg levert op korte termijn geen geld op’

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is veelomvattend. De hoeveelheid afspraken en thema’s maakt zorgpartijen hondsdol, aldus hoogleraar Tijn Kool. “We moeten kieskeurig zijn in de transformatie naar passende zorg”, naar aanleiding van zijn oratie.
Financiën

‘Verplicht preferentiebeleid beperkt de keuzevrijheid’

Zorgverzekeraars ONVZ en DSW voerden bewust geen preferentiebeleid omdat ze hun verzekerden vrije medicijnkeuze wilden bieden. Tot de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) afgelopen 7 november beide zorgverzekeraars dwong om vanaf 2024 het preferentiebeleid te voeren. “We zijn allebei veroordeeld om tegen onze zin een ander beleid te moeten voeren. Dat staat haaks op ons DNA waarbij keuzevrijheid een belangrijk uitgangspunt is”, zegt Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter bij ONVZ.
Dure geneesmiddelen
Medicijnen

Kuipers wil met ‘Brussel’ in gesprek over medicijnverspilling

Minister Ernst Kuiper van VWS wil het onderwerp medicijnverspilling bespreken met andere lidstaten in de hoop draagvlak te krijgen voor aanpassing van de wetgeving. Daarvoor wil hij dit jaar een Europese rondetafelbijeenkomst organiseren met als thema duurzame medische producten, waaronder geneesmiddelen.
Duurzaamheid
medicatieverspilling

Zo pakt UMCG de medicatieverspilling aan

Het initiatief Efficiënter Medicijngebruik heeft de UMCG-innovatieprijs Duurzaamheid gewonnen. Met het gebruik van thuismedicatie tijdens ziekenhuisopname willen de winnaars medicatieverspilling terugdringen en de eigen regie van de patiënt vergroten.
Eerstelijnszorg

Zelfredzaamheid versus kosteneffectieve preventie

Het is wat iedereen wil: zorg en zorgkosten voorkomen. Maar in de praktijk leidt het tot politieke onenigheid. De stroeve invoering van PrEP laat zien waarom het zo moeilijk is om zorgkosten te verminderen.
Duurzaamheid
Pharmaswap

Het succes van PharmaSwap: schaalbaarheid is key

Het blijft prijzen regenen voor PharmaSwap. Vorige week heeft de marktplaats voor geneesmiddelen de Samen Voorop Award gewonnen. De VGZ-prijs luidt een nieuwe fase in. ‘De award is een opening om bij zorgverzekeraars voor duurzame contractering te lobbyen’, aldus apotheker en medeoprichter Jelmer Faber. Hij vertelt over de hobbels, bereikte besparing en de buitenlandplannen.
Duurzaamheid
Nicole Hunfeld

Duurzame farmacie: ‘Het draait vaak om boerenverstand’

De zorg gooit minstens 100 miljoen euro per jaar weg aan ongebruikte medicijnen. Afgezien van de verspilling, vormen medicijnresten in het water een wicked problem. Daarom is de Duurzame Coalitie Farmacie in het leven geroepen. KNMP-vicevoorzitter Nicole Hunfeld en apotheker Gertjan Hooijman vertellen over de groene golf, de uitdagingen en recent gelanceerde inspiratiegids Verspil geen pil.
Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen besparen tientallen miljoenen met strijd tegen ‘geneesmiddelenkapers’

Vier ziekenhuizen en bereidingsapotheek A15 gaan de komende jaren geneesmiddelen die ze zelf bereiden registreren bij de EMA en het CBG. Dit voorkomt dat farmaceutische bedrijven de medicatie voortaan namaken en de ziekenhuizen wettelijk gedwongen worden om te stoppen met de productie.
Eerstelijnszorg
Sara Daliri

‘Medicatieveiligheid bij transmurale zorg kan beter’

‘Gecombineerde interventies zijn belangrijk om de medicatieveiligheid bij transmurale zorg te verbeteren. Ook medicatieverificatie bij opname, ontslag en na het ontslag bij de patiënt thuis, is belangrijk om zo fouten te verminderen’, zegt Sara Daliri die vandaag promoveert op medicatieveiligheid.
Nieuwsbrief Abonneren