Home Tags Onderzoek en wetenschap

Onderzoek en wetenschap

Verpleging en verzorging

Beter Laten Lijst 2.0: passende zorg door verpleegkundigen en verzorgenden

De dagelijkse handelingen van verpleegkundigen en verzorgenden bestaan soms voor een groot deel uit handelingen waarvan het nut niet is aangetoond. Daarmee is de grootste beroepsgroep van Nederland de sleutel tot passende zorg. Om verpleegkundigen en verzorgenden te helpen, komen onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc met een nieuwe Beter Laten en Beter Doen lijst. “Toepassing hiervan bespaart patiëntschade en leed, werkdruk, tijd en kosten”, aldus onderzoeker Getty Huisman- de Waal.
Verpleging en verzorging
kunst ouderenzorg

Duurzame werkwijze om kunst en ouderen samen te brengen

Kunst- en cultuurparticipatie vergroot de zelfredzaamheid van senioren en draagt bij aan zingeving. Vvt-organisatie Vitalis zag in de praktijk kunstdocenten nogal eens worstelen met de daarvoor benodigde vaardigheden. Om kunst en de ouderenzorg samen te brengen, hebben het Nivel, Vitalis en Centrum voor de Kunsten Eindhoven onderzoek gedaan naar een duurzame werkwijze.
Eerstelijnszorg

‘Huisartsen en ggz falen bij zorg transgenders’

De transgenderzorg is teveel gericht op een medisch-specialistische ingreep. Voor een groot deel van de vragen van transgenderpersonen zijn huisarts en ggz veel beter geschikt.
Kwaliteit
Vergelijking

‘Ranglijsten van ziekenhuizen zijn eigenlijk zinloos’

Onderzoeker Nèwel Salet analyseerde 92.330 patiëntendossiers van Nederlandse ziekenhuizen. Wat blijkt? ‘Het is niet zo makkelijk om te zeggen dat het ene ziekenhuis slechter presteert dan het andere.’
Gehandicaptenzorg
lvb, Katrien Pouls, huisarts, eerste lijn, ggz,

Mensen met lvb en psychische problemen veelal onderbehandeld

Om mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) en psychische problemen eerder in beeld te krijgen en de ketenzorg voor deze doelgroep te verbeteren, verricht arts VG Katrien Pouls onderzoek naar psychische-zorg in de eerste lijn voor mensen met een lvb.
Tech
Marlies Schijven 0508 660

Marlies Schijven: ‘Onderzoek is de katalysator voor zorgtransformatie’

Ondanks het tech-enthousiasme, belanden innovaties te vaak in de la. Doodzonde, vindt Marlies Schijven. Daarom heeft zij het onderzoeksprogramma Digital Health in Amsterdam UMC gelanceerd.
Tech
Navin Sewberath Misser

Succesvolle implementatie van technologie vraagt om goede voorbereiding

De implementatie van technische hulpmiddelen blijkt in de praktijk een uitdaging te zijn. Voor een goede implementatie is het belangrijk dat een team van medewerkers getraind is in het in gebruik nemen van een nieuw hulpmiddel.
Verpleging en verzorging
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Onderzoek naar passende wijkverpleging moet onnodige zorg terugdringen

Zo’n 30 procent van de wijkverpleegkundigen gaat de komende tien jaar met pensioen. Passende wijkverpleging moet het antwoord zijn op de ontstane tekorten. Binnen het RENEW-project onderzoeken Benjamin Wendt en Getty Huisman-de Waal hoe wijkverpleegkundigen onnodige en niet-gepaste zorg kunnen schrappen.
Duurzaamheid
Evelyn Brakema, Green deal duurzame zorg, duurzame zorg, duurzaamheid,

Evelyn Brakema: ‘Duurzaamheid verandert van hobby naar norm naar plicht’

De groene golf is afgelopen jaar in een razend tempo doorgedenderd. Fundamentele kennis kwam beter beschikbaar en steeds meer instituten haakten aan. In Het jaar van vertelt Evelyn Brakema over de trends, de uitvoeringsplannen van de Green Deal 3.0 en de slag om duurzaamheid in het IZA. ‘Duurzaamheid is daarin nu een toetingscriterium voor elk transitieplan.’
Tech
AI, dementie, AI dementie, zorgtechnologie, onderzoek, wetenschap,

AI voor mensen met dementie: ‘Co-design is key’

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur, tijd voor reflectie. In Het jaar van blikken bestuurders en experts uit verschillende zorgbranches terug op 2022. Wijnand IJsselsteijn, hoogleraar en directeur van het Expertise Centrum Dementie & Technologie, bijt het spits af. Hij vertelt over nieuw onderzoek naar persoonsgerichte dementiezorg middels kunstmatige intelligentie. ‘Warme technologie heeft in 2022 een groeispurt gemaakt.’