Home Tags Raad van bestuur

raad van bestuur

Governance
Op de foto Marieke van Velthuizen van Toezicht Sociaal Domein

Drie randvoorwaarden om samenwerking te verbeteren

Ondanks alle zorg- en welzijnsakkoorden komt samenwerking nog onvoldoende van de grond. Om bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap op weg te helpen, lanceert Toezicht Sociaal Domein (TSD) een gespreksleidraad.
Ziekenhuiszorg
Pier Eringa

Gelre Ziekenhuizen ging financieel onderuit: ‘Iedereen stond erbij en keek ernaar’

Hoewel de grote klap voor de Gelre Ziekenhuizen na corona viel, was de financiële situatie al vanaf 2016 penibel. “Iedereen stond erbij en keek ernaar”, reflecteert bestuursvoorzitter Pier Eringa. Tijdens het Zorgvisie-congres Governance in de zorg deelt hij diverse lessen uit de Gelre-casus.
Passende zorg
Op de foto NVZD-voorzitter Rutger Jan van der Gaag en NVTZ-voorzitter Aad Koster

‘Moedige bestuurders en toezichthouders durven zorg af te stoten’

Perverse prikkels, organisatiebelangen en de waan van de dag zetten de zorgtransformatie onder druk. Daarom hebben de NVZD en NVTZ de handen ineengeslagen. In de Bestuurlijke Horizon 2030 roepen de verenigingen hun bestuurders en toezichthouders op tot een onderling nieuw samenspel en inzet op volksgezondheid. “De zorg moet er voor de maatschappij zijn, niet andersom”, aldus NVZD-voorzitter Rutger Jan van der Gaag en NVTZ-voorzitter Aad Koster.
Governance
Aad Koster, NVTZ, toezichthouder zorg, rvt zorg, rvt, governance,

Aad Koster: ‘Toezichthouders zijn de hoeder van de dialoog’

De raad van toezicht heeft de taak om in te grijpen als zorgbestuurders de fout in gaan. “Niemand zit te wachten op ophef, maar als er zaken niet goed gaan, ben je als toezichthouder verantwoordelijk om te handelen”, zegt Aad Koster, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).
Ziekenhuiszorg
Helen Mertens Maastricht UMC+

MUMC+ vindt dure vliegreizen niet goed uit te leggen

Bestuurder Gabriël Zwart van Maastricht UMC+ vindt het ‘niet goed uit te leggen’ dat de raad van bestuur de afgelopen jaren businessclass vliegreizen heeft gemaakt van 5000 à 6000 euro per ticket. “Dat heeft Zwart tegen ons gezegd”, zegt OR-voorzitter Yves Frissen van Maastricht UMC+.
Governance

‘Een bestuurswisseling is geen incident maar een proces’

Een bestuurswisseling zou voor een raad van toezicht niet als verrassing moeten komen. “Zorg dat je als raad van toezicht voorbereid bent wanneer een wisseling zich aankondigt,” zegt organisatieadviseur Hemmo Huijsmans. Daarbij is een bestuurswisseling volgens hem geen incident maar een proces. “De keuze van een nieuwe bestuurder heeft veel impact op een ziekenhuis. Dat vraagt om voldoende tijd.”
Duurzaamheid

Van Schie: ‘Geef als raad zelf het goede duurzame voorbeeld’

De noodzaak om de zorgsector te verduurzamen is groot. De rol van toezichthouders in zorg en welzijn is daarbij van groot belang volgens onderzoekster Vera van Schie. “Duurzaamheid moet integraal worden opgepakt in organisaties.”
Leiderschap
Kommer den Uil De Schutse

Van de bouw naar de zorg: ‘De overstap voelt als een reset’

Kommer den Uil heeft bij BAM Infra diverse management- en directieposities bekleed. Dit jaar stapte hij over naar de gehandicaptenzorg. “Iedereen in de bouw snapt de taal van tijd, geld en ego. Zo moet ook de zorg een taal zien te vinden.”
Leiderschap
Leonique Niessen, Nictiz, informatiestandaarden, Wegiz, wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg,

‘Opmars vrouwen in ziekenhuistop stokt, dat valt tegen’

De toename van het aantal vrouwen in de top van ziekenhuizen stagneert. De aandacht die er de afgelopen jaren was voor het benoemen van vrouwen, lijkt te verslappen. Dat is niet terecht, zegt Leonique Niessen die onderzoek deed naar de ziekenhuistop.
Wim Henk Steenpoorte zorgbestuurders sociale dimensie

‘De sociale dimensie is voor zorgbestuurders heel belangrijk’

Voormalig bestuurder in de pensioensector, Wim Henk Steenpoorte, ziet overeenkomsten met besturen in de zorg, maar ook een belangrijk verschil. ‘Zorgprofessionals verlangen herkenning van elkaar. Daar moet je als bestuurder voor openstaan.’
Nieuwsbrief Abonneren