Home Tags Raad van toezicht

raad van toezicht

Governance

‘Als je een goede verhouding hebt, hoef je niet alles zeker te weten’

Zorgorganisaties worden uitgedaagd om het publieke belang in de regio te dienen en oplossingen te zoeken die het eigen stichtingsbelang overstijgen. Ook neemt de complexiteit van de organisatie toe, nu die vaker een onderdeel uitmaakt van een regionaal netwerk. En er willen steeds meer partijen meebeslissen. Een gesprek met prof. dr. ir. Rienk Goodijk over stakeholdermanagement, maatschappelijke waarde creëren en durven om afhankelijk te zijn en iets niet zeker te weten.
Governance

‘Juist toezichthouders moeten werken aan persoonlijke ontwikkeling’

Regels zijn belangrijk, maar voor een veilige aanspreekcultuur in zorginstellingen is vooral echt contact nodig. Daarin moeten toezichthouders het voortouw nemen, vindt Fenna Eefting, bestuurder bij Vogellanden en lid raad van toezicht van de Landstede Groep. ‘Net als een fontein stroomt ook een organisatie van boven naar beneden.’
Governance
Aad Koster, NVTZ, toezichthouder zorg, rvt zorg, rvt, governance,

Aad Koster: ‘Toezichthouders zijn de hoeder van de dialoog’

De raad van toezicht heeft de taak om in te grijpen als zorgbestuurders de fout in gaan. “Niemand zit te wachten op ophef, maar als er zaken niet goed gaan, ben je als toezichthouder verantwoordelijk om te handelen”, zegt Aad Koster, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).
Governance

‘Een bestuurswisseling is geen incident maar een proces’

Een bestuurswisseling zou voor een raad van toezicht niet als verrassing moeten komen. “Zorg dat je als raad van toezicht voorbereid bent wanneer een wisseling zich aankondigt,” zegt organisatieadviseur Hemmo Huijsmans. Daarbij is een bestuurswisseling volgens hem geen incident maar een proces. “De keuze van een nieuwe bestuurder heeft veel impact op een ziekenhuis. Dat vraagt om voldoende tijd.”
Governance

Uitslag poll: ‘Toezicht houden is niet alleen maar applaudisseren’

Naar aanleiding van integriteitsvraagstukken rond zorgbestuurders de afgelopen maand legden wij de volgende stelling voor: Toezichthouders moeten eerder ingrijpen als zorgbestuurders in de fout gaan. "Toezichthouders staan teveel op afstand van het bestuur."
Governance

Poll: Toezichthouders moeten eerder ingrijpen als zorgbestuurders in de fout gaan

De afgelopen maand zijn integriteitsvraagstukken gerezen rond zorgbestuurders. In het MUMC+ werden door bestuurders zeer aanzienlijke declaraties gedaan en in het LUMC wordt gesproken van een angstcultuur. Wat is de rol van raden van toezicht in dit soort kwesties? 
Governance
Aad Koster, NVTZ, toezichthouder zorg, rvt zorg, rvt, governance,

‘Stop met wensbeelden en start het eerlijke gesprek met de samenleving’

Burgerinitiatieven moeten meer invloed krijgen in de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat stelt NVTZ-voorzitter Aad Koster. “Kijk verder dan de georganiseerde zorg en welzijn en betrek informele initiatieven voor een toekomstbestendige infrastructuur.”
Leiderschap
Aad Koster, NVTZ, toezichthouder zorg, rvt zorg, rvt, governance,

Blog: Het vergt als toezichthouder lef en inzicht om van de gebaande paden af te wijken

De rol van de huidige intern toezichthouder is veranderd. In plaats van achteruitkijken moeten toezichthouders steeds meer met het bestuur nadenken over en acteren op de zaken die in de toekomst liggen. Door innovatie, mede extra aangejaagd door de vraagstukken over duurzaamheid, budgetten, toenemende vergrijzing en arbeidsschaarste, is de noodzaak ontstaan om de organisatie daar goed op in te richten, stelt NVTZ-voorzitter Aad Koster.
Governance

Toezichthouders in de zorg

Toezichthouders in de gezondheidszorg spelen een cruciale rol in waarborging van kwalitatieve zorg en het goed functioneren van de Nederlandse zorgmarkt. Dit wordt gewaarborgd door specifieke wet- en regelgeving, wat noodzakelijkerwijs de inzet van toezichthouders vereist. De voornaamste toezichthoudende instanties in de gezondheidszorg zijn de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zorgaanbieders kunnen te allen tijde te maken krijgen met één of meerdere van deze toezichthouders.
Governance
Op de foto: Judith Godschalx, psychiater en manager in het Flevoziekenhuis

Raden van toezicht ondoorzichtig over eigen functioneren

Raden van toezicht van grote ziekenhuizen zijn onvoldoende transparant in de verantwoording over hoe zij toezicht houden. Dat blijkt uit onderzoek van Judith Godschalx, psychiater en manager in het Flevoziekenhuis.