Home Tags SEH

SEH

Ziekenhuiszorg
Pier Eringa

Pier Eringa: ‘Desnoods moet je de achterpui eruit rammen’

Partijen in de gezondheidszorg zitten te veel op hun eigen eilandje, waardoor echte vraagstukken in de zorg niet worden opgelost. Pier Eringa, bestuursvoorzitter Gelre ziekenhuizen, stopte in Zutphen al met bevallingen en bouwt de SEH om tot een spoedplein. “Soms moet je gedoe organiseren om te doen wat logisch en verstandig is.”
Ziekenhuiszorg

Poll-uitslag: SEH’s niet sluiten, maar harder werken aan kwaliteit

SEH’s worstelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen in het kwaliteitskader spoedzorg. Wij legden aan onze lezers voor of SEH's moeten sluiten als ze niet aan kwaliteitseisen voldoen. 13 van de 21 respondenten zijn het niet eens met de stelling. "Dan eerst alles op alles om wél te voldoen." Van de respondenten is bijna de helft SEH-arts. De grote meerderheid van hen is tegen sluiting van SEH's bij onvoldoende capaciteit.
Ziekenhuiszorg

Poll: Als SEH’s niet aan kwaliteitseisen voldoen, sluit dan de deuren

SEH’s worstelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen in het kwaliteitskader spoedzorg. Volgens het RIVM-onderzoek van medio 2023 slagen vijf ziekenhuizen er niet in om 24/7 een arts met minimaal één jaar werkervaring op de SEH te hebben. Negen ziekenhuizen voldoen niet aan de eis voor voldoende expertise op het gebied van klinische geriatrie.
Ziekenhuiszorg
acute zorg

Kamer wil sluiten SEH’s in streekziekenhuizen stoppen

De Tweede Kamer springt op de bres voor streekziekenhuizen. SP, PvdA/GL, CDA en PVV willen dat het uitkleden van streekziekenhuizen stopt. Dat bleek bij het Kamerdebat over ziekenhuiszorg op 25 oktober 2023.
Ziekenhuiszorg
SEH-arts Simon Knudsen op de SEH van North Zealand Hospital in Hillerød. © Foto: Bart Kiers

Deense SEH worstelt met onnodig hoge instroom

Te veel patiënten bezoeken de SEH van North Zealand Hospital in Hillerød onnodig. Circa 55 procent is na 5 uur ontslagen uit het ziekenhuis. “De meeste patiënten die op SEH komen, zijn niet echt ziek.”
Ziekenhuiszorg

SEH-artsen: 84 procent SEH’s voldoet wél aan kwaliteitseisen

Van de ziekenhuizen met een SEH voldoet 84 procent aan de vier belangrijkste kwaliteitseisen, concludeert David Baden, voorzitter SEH-artsen. “Minister Kuipers geeft een te zorgwekkende voorstelling van zaken.”
Ziekenhuiszorg

‘Kuipers creëert geen draagvlak, hij zit in de overdrive’

“Ik begrijp de drive van minister Kuipers (VWS)”, zegt bestuursvoorzitter Marc Hendriks van Ziekenhuis Rivierenland.
Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen kiezen voor SEH zonder SEH-artsen

Een minderheid van de ziekenhuizen vult de bezetting op de spoedeisende hulp (SEH) bewust in zonder gespecialiseerde SEH-artsen. Alrijne geeft de internisten een regierol. Het Groene Hart Ziekenhuis maakt gebruik van een pool van ervaren en speciaal geschoolde medisch specialisten.
Kwaliteit
Ernst Kuipers

Kuipers: ‘IGJ gaat bezettingsnorm spoedzorg handhaven’

“Er is een kwaliteitskader spoedzorg met daarin de normen waar de acute zorg aan moet voldoen”, zegt minister Kuipers in een video-interview. Toch voldoen niet alle ziekenhuizen aan de minimale bezettingsnorm.
Ziekenhuiszorg

Langenbach: ‘Ziekenhuizen zijn niet transparant over data’

Zilveren Kruis wil graag sturen op data, maar dan moeten ziekenhuizen die wel eerlijk en transparant delen met zorgverzekeraars. ‘Laten we, in het belang van patiënten en de toekomst van de gezondheidszorg, nou eindelijk eens transparant worden met elkaar.’ Die oproep doet Peter Langenbach, directeur zorginkoop Zilveren Kruis, op het acute zorg congres van Zorgvisie op 6 april.