Home Tags SEH

SEH

Ziekenhuiszorg
Ambulance Rushing To An Accident At High Speed

Zorginstituut: 90-procentnorm multitraumazorg is in 2025 haalbaar

Vanaf 1 januari 2025 kunnen ziekenhuizen al voldoen aan de norm om 90 procent van de multitraumapatiënten direct naar een level 1 traumacentrum te brengen. Dat schrijft het Zorginstituut Nederland aan minister Ernst Kuipers van VWS. Hij wil snel met de partijen in het integraal zorgakkoord (IZA) afspraken maken om de aanbevelingen te realiseren. Nu belandt nog één op de drie multitraumapatiënten in een verkeerd ziekenhuis.
Ziekenhuiszorg
Joba van den Berg

‘Sterke stijging SEH-stops zeer zorgelijk’, vindt CDA-Kamerfractie

De Tweede Kamerfractie van het CDA vindt het sterk gestegen aantal SEH-stops in het laatste kwartaal van vorig jaar ‘zeer zorgelijk’, zegt Joba van den Berg, fractiespecialist voor onder meer medische zorg en ggz.
Ziekenhuiszorg
David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA).

David Baden wil data om aantal SEH-stops te verlagen: ‘Dit is heel ongewenst’

Een gouden oplossing voor de vele SEH-stops bestaat niet, zegt voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA): ‘De SEH-stops zijn een gevolg van de overbelasting van de hele zorgketen.
Ziekenhuiszorg
Gesloten

Aantal SEH-stops stijgt explosief in Midden-Nederland

Het aantal uren opnamestops bij de twaalf SEH’s in Midden-Nederland is in het laatste kwartaal met 134 procent gestegen ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar. De SEH’s in deze regio waren in die laatste drie maanden per dag gemiddeld 1 uur en 10 minuten dicht voor ambulances.
Ziekenhuiszorg
Evelien van Eeten, acute zorg, spoedzorg, SEH, ambulanezorg, digitaal verbonden in de keten, landelijk platform zorgcoordinatie. IZA, radboudumc, zorgtechnologie, digitalisering,

Zo verbetert digitalisering de spoedzorg

Innoveren zit in de genen van SEH-arts Evelien van Eeten (35). Onlangs ontving ze de Radboudumc Young Professional-penning. In deze aflevering van de serie Jong Talent vertelt Van Eeten over haar digitaliseringsdrive om de acute zorg te verbeteren.
Vastgoed

CCN start met dagbehandeling om ziekenhuizen te ontlasten

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is als eerste zelfstandige kliniek gestart met CT-scans en dagbehandeling voor patiënten met hartfalen. Een van de redenen hiervoor zijn de ad hoc opnamestops bij de SEH in Amsterdamse ziekenhuizen.   
Ziekenhuiszorg

Nachtsluiting van kleinere seh’s is geen oplossing voor personeelstekort

De NZa ziet nachtsluiting van seh’s waar ’s nachts weinig patiënten komen als een oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek. Dit wordt echter niet met data onderbouwd. Daarom heeft TNO in opdracht van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) met data inzichtelijk gemaakt hoeveel personeelswinst er is bij een eventuele sluiting van een seh in de nacht. Yvonne Snel, directeur SAZ, beschrijft de bevindingen uit het onderzoek en andere redenen om ook seh’s die in de nacht minder patiënten zien open te laten.
Ziekenhuiszorg
Prabat Nanayakkara

‘SEH’s sluiten is het domste wat je kunt doen’

Concentratie van de acute zorg gaat de knelpunten op de SEH’s van ziekenhuizen niet oplossen. De doorstroom op SEH’s stagneert doordat ziekenhuizen patiënten niet kunnen ontslaan. De grootste winst valt te behalen door betere samenwerking met acute zorg door huisartsen, ggz- en vvt-aanbieders.
Ziekenhuiszorg
Verbinding Samenwerking Zv

SEH’s van LUMC, Groene Hart Ziekenhuis en Alrijne gaan intensief samenwerken

LUMC, Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis gaan intensief samenwerken op het gebied van SEH-zorg. Door personeel uit te wisselen, kennis te delen en samen zorgprofessionals op te leiden. Op die manier willen de drie ziekenhuizen met het schaarse personeel betere zorg verlenen.
Ziekenhuiszorg
Tergooi MC, geriatrie, geriatrie acute geneeskunde, SEH,

Geriatrieteam SEH Tergooi MC succesvol: minder opnames en efficiëntere doorstroom

Vanwege de toename van het aantal ouderen op de spoedeisende hulp is Tergooi MC een nieuw zorgpad gestart. Een multidisciplinair geriatrieteam is nu standaard betrokken als medebehandelaar van deze kwetsbare patiënten, wat leidt tot efficiëntere en betere zorg.
Nieuwsbrief Abonneren