Home Tags Technologie

technologie

Tech

Wat zorgaanbieders moeten weten over het recht op een elektronisch afschrift

Patiënten hebben sinds 1 juli 2020 recht op elektronische inzage in en een kopie van hun medisch dossier. Wat houdt dat precies in?
Tech

Denktank pleit voor Nationale Coördinator Digitale Zorg

Er zijn maatregelen op vijf gebieden nodig om digitale gegevensuitwisseling in de zorg werkelijkheid te maken. Dat blijkt een lastige opgave in het zo versnipperde zorglandschap. Daarom wordt het tijd voor een fulltime Nationaal Coördinator Digitale Zorg, deels gefinancierd door VWS en deels door de betrokken partijen.
Tech

Ziekenhuizen maken heruitgifte dure medicijnen met sensor mogelijk

Binnenkort starten vier ziekenhuizen een proef om medicijnverspilling tegen te gaan. Door kankermedicijnen te verzegelen en te laten vergezellen van temperatuursensoren, kunnen de ongebruikte geneesmiddelen opnieuw uitgegeven worden. Met het project kan een half miljoen euro worden bespaard.
Tech

Wouter Bos: digital first moet de standaard zijn

De coronacrisis maakt duidelijk dat er nog veel sterker moet worden ingezet op digitale zorg. ‘Digitale first moet de standaard zijn’, zegt Wouter Bos.
Tech

Raad van Ouderen: digitalisering in de zorg gaat te hard

Ict-toepassingen in de zorg nemen in rap tempo toe. Zo snel dat veel ouderen het niet meer bij kunnen benen, meent de Raad van Ouderen. De raad vindt dat ouderen meer betrokken moeten worden in het ontwikkelproces en maken zich ernstige zorgen over de privacyaspecten van deze digitalisering.
Tech

Incidenten met thuiszorgtechnologie worden nauwelijks gemeld aan organisaties

Verpleegkundigen in de thuiszorg melden maar één op de zeven fouten met zorgtechnologie volgens protocol bij de zorgorganisatie. Incidenten worden wel actief opgelost, en besproken met het team, de patiënt of de arts. Dat vraagt om veiligheidsmanagement dat zich specifiek richt op de zorgteams in plaats van organisatieniveau, zeggen onderzoekers.