Home Tags Technologie

technologie

Tech

Innovatie in de zorg: geen ‘nice-to-have’ maar een ‘musthave’

“Met het Innovatielab kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe technologieën volledig functioneren voordat we deze implementeren,” zegt Tim van de Geijn, programmamanager innovatie binnen Sevagram.
Tech
beter een functioneel dan een goedgevuld pgo

Beter een functioneel dan een goedgevuld pgo

Vaak heeft juist de patiënt of de mantelzorger een goed beeld over de benodigde zorg. Een informatief en functioneel pgo kan daarbij helpen en daarmee de zorg verbeteren en wellicht werk uit handen nemen van zorgprofessionals.
Tech

‘Na de opt-in is toestemming voor gegevensuitwisseling een heikel punt’

Sinds in april de tijdelijke regeling uit de coronatijd is komen te vervallen, worstelen zorgaanbieders met de toestemming van patiënten om medische gegevens uit te wisselen. Huisartsencoöperatie West-Brabant lanceerde onlangs een regionale tool om daarmee te helpen, terwijl VZVZ nog voor de zomer een landelijke oplossing wil presenteren.
Verpleging en verzorging

Aansluiting zoeken bij het leven van ouderen

In het nieuwe 'kwaliteitskompas' voor de ouderenzorg is de personeelsnorm niet terug te vinden. Dat geldt ook voor een aantal andere cijfermatige manieren om kwaliteit te meten. De kritiek die grote partijen hebben op het kompas zijn gedeeld met Zorginstituut Nederland. 
Tech

Gesprekstraining met deepfake, AI en ChatGPT

Gespreksvaardigheden trainen op elk moment van de dag en op elke locatie: dat kan in een online omgeving op de mobiele telefoon. Met deepfake lijkt het rollenspel ook nog eens levensecht.
Tech

Innovatie en security moeten hand in hand gaan

De digitale weerbaarheid wordt in de zorgsector steeds meer op de proef gesteld. Cyberaanvallers liggen op de loer om kwetsbaarheden in de infrastructuur op te sporen en uit te buiten. Investeringen in digitale innovaties moeten dan ook gepaard gaan met passende securitymaatregelen en een impuls voor het bewustzijn bij medewerkers.
Tech
Sytse Wilman

De zorg heeft niks aan hypes

De zorg kan het zich niet veroorloven ondoordacht op de eerste de beste tech-trein te springen. Dat ziet er misschien innovatief uit voor de buitenwacht, maar voegt weinig toe.
Tech

Functioneel beheerder als vraagbaak voor heel de organisatie

Uit onze praktijkervaring blijkt dat het beheren van een applicatie gezien wordt als een kostenpost. Zoals bijvoorbeeld te zien is bij de selectie van een nieuwe applicatie, vaak zie je de vraag hoeveel uur applicatiebeheer is er nodig voor het onderhoud van de applicatie. Het lijkt voor een leverancier dan voordelig om een laag aantal in te voeren, zodat de kosten voor het systeem dan lager zijn, wat gunstig kan zijn bij de verdere selectie van het systeem.
Tech

277 miljoen euro nodig voor Edison RPM-plan thuismonitoring patiënten

Een consortium van 57 partijen heeft onder aanvoering van bestuurders van het National eHealth Living Lab (NeLL) een plan geschreven om alle routinematige checks in ziekenhuizen en bij huisartsen te verplaatsen naar thuis. De nationale invoering van thuismonitoring vraagt om 277 miljoen euro. 
Verpleging en verzorging
Hybride zorg thuis

Menzis: wijkzorg moet snel meer technologie inzetten

Meer technologie moet de werkdruk in de wijkverpleging terugdringen. Zorgverzekeraar Menzis vindt dat uiterlijk volgend jaar 10 procent van cliënten in de thuiszorg moet worden geholpen met technologie.