Home Tags Thuiszorg

thuiszorg

Personalia in de zorg

Ik zag van dichtbij hoe betekenisvol thuiszorg is’

Door een samenloop van gebeurtenissen is voor Carry de Niet nu het moment om bestuurder in de ouderenzorg te worden. Per 1 september begint zij bij ZINN.
Thuiszorg
cliëntparticipatie

Driekwart gemeenten hanteert te lage tarieven in Wmo’

Circa driekwart van de gemeenten hanteert te lage tarieven voor huishoudelijke hulp, zegt de vakbond FNV in reactie op een Kamerbrief van de minister.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
thuiszorg consumentenbond

Onderzoek Consumentenbond tendentieus en zwart-wit’

Het onderzoek van de Consumentenbond is niet actueel en ondermijnt het vertrouwen in de zorg. Dat vertelt BTN-bestuurssecretaris Maarten Oosterkamp in een reactie op gepubliceerde ‘zwarte thuiszorglijst’.
Ouderenzorg
Sophia de Rooij

Specialist kan niet bij medische gegevens als het nodig is’

Medische specialisten in ziekenhuizen hebben buiten kantoortijd geen toegang tot de medische gegevens van patiënten bij de huisartsen. Dat zegt Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde UMC Groningen in Zorgvisie.
Thuiszorg
btn, gemeenten blijven achter met tariefverhoging huishoudeliijke hulp

BTN: ‘Gemeenten blijven achter met tariefverhoging HHT’

Het merendeel van de Nederlandse gemeenten blijft achter met de verhoging van tarieven in de huishoudelijke hulp. Westerwolde, Weert en Zutphen verhogen de tarieven wel. Hiermee volgen de gemeenten de nieuwe cao VVT.
Toezicht
Inspectie prestenteert visienota zorgnetwerken

Inspectie neemt zorgnetwerken onder de loep

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil het toezicht op zorgnetwerken rondom thuiswonende cliënten vorm geven. In eerste instantie zal de IGJ 'signaleren, agenderen en stimuleren'. Wettelijk gezien mag de inspectie niet handhavend optreden bij een zorgnetwerk als geheel. En voorlopig wil de inspectie dat ook nog niet.
thuiszorg thuishulp

VNG: ‘Gemeenten hanteren reële tarieven in thuiszorg’

De meeste gemeenten hanteren reële tarieven in de thuiszorg. Dat zegt VNG-directeur beleid Ali Rabarison in reactie op het verwijt dat meer dan de helft van de gemeenten tarieven onder de kostprijs zou hebben.
Fusie en samenwerking in de zorg
Vérian thuiszorg

ZorgSaam neemt Warmande over

Verpleeghuis- en thuiszorginstellingen Warmande en ZorgSaam hebben een 'reddingsfusieverweer' gevoerd om een fusie te bewerkstelligen bij de ACM. Warmande staat er financieel heel slecht voor en zou failliet gaan.
Wijkverpleging
wijkverpleging

Zorginstituut geeft zegen aan kwaliteitskader wijkverpleging

Het Zorginstituut Nederland heeft op 18 juni het kwaliteitskader wijkverpleging vastgesteld. Wel moeten veldpartijen nog afspreken hoe ze de uitkomsten vanuit het perspectief van de zorgvragers gaan meten.
Zorginkoop
thuiszorg schoonmaak

Ruim 100 gemeenten betalen te weinig voor thuiszorg’

Werkgevers en vakbonden gaan ruim 100 gemeenten aanmelden bij de regiegroep, omdat ze te lage tarieven voor huishoudelijke hulp hanteren. Minister De Jonge van VWS wil eerst grondig lokaal kostenonderzoek, schrijft hij in antwoord op Kamervragen van Corinne Ellemeet (GroenLinks).