Home Tags Transitie

transitie

Jeugdzorg-iStcok-400.jpg

Patiënten niet tevreden over Wmo en jeugdzorg

De toegang tot Wmo en jeugdzorg via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam en de ondersteuning is lang niet altijd passend.
Ggz
Beschermd wonen huis

Wachttijd beschermd wonen kost Amsterdam 60.000 euro

De Rekenkamer Amsterdam stelt dat wachttijden voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang de zorg onnodig duur maken
Ggz
Staatssecretaris Paul Blokhuis gaat de ggz-wachttijden hard aanpakken

Blokhuis wil Wlz openstellen voor ggz-cliënten

De staatssecretaris doet onderzoek naar de effecten van deze openstelling, om belemmeringen in de uitvoering te voorkomen.

Van Rijn: verschillen in eigen bijdrage Wmo zijn positief

Verschillen in de hoogte van de eigen bijdragen Wmo die het gevolg zijn van lokaal maatwerk, zijn positief, aldus Van Rijn.
Frownistock660

‘Sociaal domein niet enthousiast over nieuwe begroting’

Partners in het sociaal domein hebben weinig lof voor de VWS-begroting die gisteren verscheen. Dat schrijft vaktitel Binnenlands Bestuur. Iedereen is blij met extra geld voor verpleeghuizen, maar verschillende wethouders constateren te weinig oog voor gemeenten, chronisch zieken en jeugd.
monies400.jpg

Tekort op zorgbudget gemeente Den Haag in 2018

Den Haag vreest tekorten op zorgbudget.
Maartennuijenshak

‘Omvang is voor mij geen issue’

Jan Maarten Nuijens verruilt de bestuurskamer van het Limburgse Envida voor die van de Friese KwadrantGroep.
helpenadobestock400.jpg

Groei zorgcoöperaties ondanks hindernissen

De emancipatiebeweging van actieve bewoners groeit maar dreigt vast te lopen.
schoonmaak-iStock-450.jpg

Gemeenten worstelen met afschaffen alfahulp

De beperking van de inzet van alfahulpen is een aderlating voor gemeenten.
geldbak-Fotolia_450.jpg

Armlastig verpleeghuis levert slechtere zorg

Er is een sterk verband tussen de financiële positie en de ervaren kwaliteit in verpleeghuizen.