Home Tags VWS

VWS

Tech

Digitale toegang: het wringt als veiligheid en gebruiksgemak botsen

Veilige digitale toegang in de zorg is niet alleen belangrijk voor toekomstbestendige zorg, er is met de komst van de wet digitale overheid (wdo) ook een juridische stok achter de deur gekomen. Toch botst het streven naar veiligheid soms met het gebruiksgemak, zo blijkt tijdens het Festival Digitale Toegang in de Zorg van Nictiz en VWS.
Leiderschap

Poll-uitslag: zorgsector ziet het liefst VWS-minister uit eigen gelederen

Na Tweede Kamerverkiezingen komt de discussie over een nieuwe coalitie en verdeling van ministersposten op gang. De één pleit voor een vakminister, de ander voor een zakenkabinet. In de praktijk zijn het toch vaak carrièrepolitici die het tot minister schoppen. Zorgvisie vroeg het zijn lezers: moet de minister van VWS uit de zorg komen?
Ziekenhuiszorg
Afwijzing

Hoe het LUMC het huwelijksaanzoek van Kuipers’ Erasmus MC afwees

In de ruzie over de concentratie van de kinderhartchirurgie speelt Ernst Kuipers een hoofdrol. Als VWS-minister neemt hij het besluit waardoor Leiden en Utrecht verliezen. Als oud-Erasmus MC-topman wilde Kuipers dolgraag fuseren met het Leiden UMC. Een reconstructie van een mislukte fusiepoging en de gevolgen.
Leiderschap

Poll: De minister van VWS moet uit het zorgveld komen

Met Tweede Kamerverkiezingen komt ook de discussie over een nieuwe coalitie en verdeling van ministersposten op gang. De één pleit voor een vakminister, de ander voor een zakenkabinet. In de praktijk zijn het toch vaak carrièrepolitici die het tot minister schoppen. Moet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) iemand uit de sector zijn?
Verpleging en verzorging

Hoogleraar bekritiseert WOZO: politieke taboes en zwakke onderbouwing

In het overheidsprogramma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (Wozo) is bewust weggekeken van zaken die politiek gevoelig liggen. Dat stelt hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde Wilco Achterberg. Bovendien vindt hij dat er bar weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor de oplossingen die het ministerie van VWS wel heeft aangedragen, zoals het langer thuis wonen en reablement.  
Kwaliteit

Wkkgz: negen aanbevelingen voor zorgaanbieders en geschilleninstanties

Zorgaanbieders bieden te weinig ruimte voor de dialoog en een leercultuur bij een klachtbehandeling. Ook krijgt de onderzoeksplicht te weinig aandacht. Dat blijkt uit het eindrapport geschilleninstanties Wkkgz dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd.
Kwaliteit
Ageeth Ouwehand RVS

RVS: ‘We moeten af van financieel gedreven verantwoording’

Maatschappelijke opgaven, zoals het toegankelijk houden van de zorg, zouden volgens de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) leidend moeten zijn bij de verantwoording over de kwaliteit van zorg en de besteding van publieke middelen. Die opgaven zouden in plaats van de financieel gedreven kwaliteitsindicatoren en rechtmatigheidscontroles van declaraties moeten komen.
Personeel
Vertrekkende Verpleegster 660440

Akkoord VWS en zorgsector: ‘zzp’ers al in januari ingeperkt’

De zorgbranche staat op het punt een akkoord te sluiten met drie ministeries om het aantal zzp’ers in de zorg sterk te verminderen. Dit ‘Fiscaal kader zzp zorg’ moet aanstaande januari ingaan. “Hierdoor wordt de inzet van zzp’ers in de zorg zeer beperkt”, aldus een van de betrokken partijen.
Verpleging en verzorging

Langdurige zorg krijgt iets meer ruimte voor anders verantwoorden

Met een nieuw experiment kunnen zorgaanbieders die werken binnen de Wet langdurige zorg de administratieve lasten verminderen. Demissionair minister Conny Helder voor Langdurige zorg heeft het experiment 'zinnig en simpel verantwoorden’ aangekondigd. Vermindering van regeldruk zou mogelijk zijn door een andere manier van verantwoorden.
Kwaliteit
geld wijkverpleging blijft liggen bij zorgverzekeraars, zegt ActiZ

812 miljoen euro voor wijkverpleging blijft op de plank liggen

Tot nu toe is 812 miljoen euro van de 4 miljard euro die dit jaar is begroot voor de wijkverpleging niet opgemaakt. ActiZ is bang dat het bedrag nog oploopt naar 1 miljard euro.