Home Tags Wachtlijsten

wachtlijsten

Ggz

Column: Minder druk, meer geluk

Als we de ggz open willen houden voor de psychisch meest kwetsbare mensen, moet naast wachtlijsten ook het gesprek gaan over maatschappelijke problemen die veel stress veroorzaken, schrijft de bestuursvoorzitter van de Parnassia Groep.
Gehandicaptenzorg
Theo Van Uum, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

‘De piketpaaltjes in het inkoopproces worden verschoven’

De rechtszaak die Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) tegen zorgkantoren voert, is van belang voor de gehele zorgsector. Dat stelt directeur Theo van Uum. “De consequenties zijn verstrekkend voor het inkoopproces en de rol van de toezichthouder.”
Ggz

Zorgverzekeraars besteden wachtlijstbemiddeling ggz uit

Zorgverzekeraars zien zich gedwongen actiever te worden op het gebied van zorgbemiddeling. Opvallend is dat ze de bemiddeling overlaten aan zorgaanbieders, die vervolgens ook de behandeling naar zich toe kunnen trekken.
Ggz

Blog: ‘Geef de regio de ruimte en investeer in preventie’

Alleen al in Zuid-Limburg wachten op dit moment meer dan 2000 mensen op hulp bij mentale problemen. Het wachtlijstprobleem in de ggz is niet nieuw en de frustratie over het uitblijven van een structurele oplossing neemt toe. Ook bij mij als bestuurder van Mondriaan GGZ.
Ggz
Wachten

Aantal no shows in ggz stijgt; ze kosten Parnassia Groep 28 miljoen euro

Het aantal no shows van ggz-cliënten stijgt; het percentage ligt dit jaar op 3 à 5 procent, blijkt uit een rondvraag bij Zorgvisie langs grote en kleine ggz-aanbieders verspreid over het land. Het kost ggz-instellingen jaarlijks vele miljoenen euro’s. Alleen al Parnassia Groep verwacht dit jaar een schade van 28 miljoen euro. Lentis: “No show is een omvangrijk probleem.”
Kwaliteit

Weg met de spooklijsten

Wachtlijsten in de zorg zijn mooie dingen, schrijft gezondheidseconoom Marcel Canoy in Zorgvisie magazine 04. "In afwezigheid van prijsprikkels is het een goede indicator voor relatieve schaarste. Ze bieden mogelijkheden voor prioritering en fungeren als rem op onnodige zorgconsumptie." Maar, schrijft hij, wachtlijsten zijn ook bloedirritant.
Ggz
Karina Raaijmakers NZa

NZa: wapperen met boetes voor verzekeraars is niet nodig

Zorgverzekeraars zijn met hun inkoopmacht niet bij machte de ggz-wachtlijsten weg te werken, zeggen NZa-directeur Karina Raaijmakers en NZa-manager Bas Jurling. ‘Alleen met handhaven op de inspanningsplicht kunnen we zorgverzekeraars in beweging krijgen.’
Ggz

Zelfstandig gevestigde psychiater levert geen ‘lichte zorg’

Actiegroep ZGP aan Zet, ongeveer 230 vrijgevestigde psychiaters, uit haar teleurstelling over uitspraken van Bas Jurling, manager toezicht verzekeraars bij de NZa. Ook tekenen de psychiaters protest aan tegen de beeldvorming door NZa-directeur toezicht Karina Raaijmakers. Zij stelt dat er een toestroom van patiënten met lichte problematiek is naar de ggz.
Ziekenhuiszorg
Helen Mertens Maastricht UMC+

Wachttijden bekorten is een kwestie van ‘gewoon doen’

Alsjeblieft niet weer een landelijk actieplan vanuit VWS om de toegankelijkheid van de medisch-specialistische zorg te verbeteren. Helen Mertens legt uit dat Maastricht UMC+ met zijn samenwerkingspartners druk bezig is de wachttijden te bekorten. En met succes. Een kwestie van ‘gewoon doen’.
Ggz
Karina Raaijmakers, NZa-directeur toezicht.

NZa: Koop cruciale ggz niet in via concurrentie

De cruciale ggz, de zorg voor de ‘allerzwaarste’ patiënten, moet niet via concurrentie worden ingekocht, vindt Karina Raaijmakers, NZa-directeur Toezicht.
Nieuwsbrief Abonneren