Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Ggz
Gerard van den Berg

Verbod op wachtlijsten in de ggz juridisch onhaalbaar

Psychiater Gerard van den Berg hield in zijn vorige blog een pleidooi om ggz-aanbieders te verbieden wachtlijsten aan te leggen. De uitvoerbaarheid van die wens stuit op juridische bezwaren.
Tech

Data en wetten klaar? Uitwisselen maar!

Wat dataverkeer betreft loopt de zorg een paar decennia achter op de rest van de maatschappij. Systemen sluiten niet op elkaar aan en eenheid van taal is ver te zoeken. Op regionaal, nationaal en zelfs Europees niveau wordt gewerkt aan een inhaalslag.
Governance

‘Niet zorgverzekeraar, maar wetgever moet iets vinden van vrije artsenkeuze’

Er wordt veel geschreven en gesproken over het recht op vrije artsenkeuze in Nederland. Jurist Bastiaan Wallage koos het als onderwerp voor zijn proefschrift. ‘Als je kijkt naar de wet, zie je dat die de vrije artsenkeuze waarborgt. In de praktijk wordt eraan gemorreld’, zegt hij.
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Geef ict-leveranciers reële realisatietermijn

Zorgaanbieders moeten erop kunnen rekenen dat ict-oplossingen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Daarom stemt brancheorganisatie OIZ deze ontwikkelingen af tussen ict-leveranciers en beleidspartijen.
Governance
Paulien Waninge660

Europese eisen voor sustainability reporting zetten druk op duurzaam beleid

Binnenkort krijgen zorgaanbieders te maken met het voorstel van de Europese Commissie voor een Corporate Sustainability Reporting Directive.
Verpleging en verzorging
Van A naar B

RegioPlus vraagt tijdelijk flexibiliteit BIG nu Kuipers wet niet aanpast

RegioPlus pleit tijdelijk voor meer flexibiliteit in de Wet BIG om makkelijker nieuwe medewerkers aan te trekken in de sector.
Ggz
Klinisch Centrum Nootdorp, ggz, lvb, Frank Bluiminck, VGN, gehandicaptenzorg, Parnassia, Ipse de Bruggen,

Zo verbindt Klinisch Centrum Nootdorp de ggz en gehandicaptenzorg

Mensen met een laag IQ en psychische problematiek worden niet gezien, ineffectief behandeld of doorgeschoven. Om gecombineerde specialistische zorg te bieden, hebben Parnassia en Ipse de Bruggen daarom de handen ineengeslagen en Klinisch Centrum Nootdorp (KCN) opgericht.
Kwaliteit
Nico van Weert en Joke Derksen

Stilzwijgende acceptatie van onuitvoerbaarheid afspraken beschadigt de zorg

Een oplossing blijft uit voor het breed onderkende probleem dat de talrijke afspraken en richtlijnen in de zorg onuitvoerbaar zijn. Dat is schadelijk voor de gezondheidszorg, betogen de auteurs.
Kwaliteit
Terecht Cartoon

Column: Homogenezing

Zes partijen in de Tweede Kamer werken aan een initiatiefwetsvoorstel dat ‘homogenezing’ verbiedt. ‘Genezing’ en ‘therapie’ zijn onmiskenbaar begrippen uit het medisch lexicon, dus, zo concludeert advocaat Klaas Meersma, rijst de vraag of het zinvol is hier vanuit het gezondheidsrecht naar te kijken.
Gehandicaptenzorg
Klap Gehandicaptenzorg

Ageeth Ouwehand: ‘Wlz-behandelingen moeten niet naar de Zvw’

Het nieuwe kabinet wil behandelingen die nu binnen de Wet langdurige zorg plaatsvinden overhevelen naar de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn hier fel op tegen. Ageeth Ouwehand, bestuurder bij ‘s Heeren Loo: ‘Er wordt veel te monomaan gekeken naar betaalbaarheid van de zorg.’