Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Verpleging en verzorging
Liane den Haan

‘VWS mag dwingender zijn bij toekennen subsidiegelden’

Oud-Tweede Kamerlid Liane den Haan vindt, nu ze bijna honderd dagen bestuurder is bij Zonnehuisgroep Vlaardingen, dat de transitie in de zorg dwingender opgelegd kan worden. Het ministerie van VWS zou meer criteria moeten stellen bij de aanvraag van de transitiegelden. 
Ggz

Blog: Ongecontracteerd werken is vaak geen opportunisme

Als we ingaan op het contractaanbod van de grootste zorgverzekeraars, kunnen we geen kwalitatief goede en toegankelijke zorg bieden, schrijft Jeroen Hondema, psychiater en directeur bij Emendare. Daarom gaat Emendare in 2024 slechts met enkele kleinere zorgverzekeraars (zonder omzetplafond) een contract aan.
Verpleging en verzorging
Jeroen Schumacher Vilans

Blog: Wzd in ambulante setting: de mist trekt langzaam op

Er komen steeds meer igoede voorbeelden van de Wzd in de ambulante setting. Op tal van plekken krijgt de ambulante Wzd een natuurlijke plek binnen goede dementiezorg thuis.
Verpleging en verzorging
Jeroen Schumacher Vilans

Blog: De ontwikkeling van goede zorg en dwang binnen de Wzd

De reacties op de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) waren aanvankelijk sceptisch. Inmiddels is zichtbaar hoe zorgaanbieders ermee hebben leren werken.
Kwaliteit

Wkkgz: negen aanbevelingen voor zorgaanbieders en geschilleninstanties

Zorgaanbieders bieden te weinig ruimte voor de dialoog en een leercultuur bij een klachtbehandeling. Ook krijgt de onderzoeksplicht te weinig aandacht. Dat blijkt uit het eindrapport geschilleninstanties Wkkgz dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd.
Personeel

Adviescollege tegen regeldruk in de zorg: ‘Stop wetgevingshijgerigheid’  

Het Adviescollege toetsing regeldruk geeft steeds vaker negatieve adviezen over nieuwe wet- en regelgeving in de zorg. Deze adviezen worden niet altijd overgenomen, zo blijkt uit een technische briefing aan de vaste kamercommissie van VWS. Daardoor nemen de administratieve lasten, vooral op het gebied van governance en bedrijfsvoering, alleen maar toe.  
Kwaliteit
ongecontracteerde zorgaanbieders ggz

‘Risicobeheersing belemmert zorgsector te versimpelen’

Dat het zo lang duurde voordat Carintreggeland de dubbele medicatiecontrole heeft kunnen afschaffen, komt volgens Marthijn Laterveer, initiatiefnemer van ‘Radicale vernieuwing zorg’, omdat de hele sector nog steeds bezig is met risicobeheersing. “Richtlijnen kun je in een namiddag invoeren, maar het duurt drie jaar om er weer vanaf te komen.”
Leiderschap
wetsvoorstellen controversieel Tweede Kamer

Worden deze 55 wetsvoorstellen controversieel?

De Tweede Kamer gaat in september over 55 zorggerelateerde wetsvoorstellen beslissen of ze de komende maanden in behandeling worden genomen. Zo niet, dan worden ze controversieel verklaard. Dat laatste betekent dat ze pas in stemming worden gebracht als er volgend jaar een nieuw kabinet is aangetreden.
Governance
Bastiaan Wallage

Controles zijn niet risicoloos

Bastiaan Wallage waarschuwt instellingen voor de risico’s van rechtmatigheidscontroles, die ook voor de controlerende instantie soms lastig zijn omdat de geleverde zorg vaak binnen meerdere wetten valt.
Financiën

Inkoopmanagers in de zorg hebben chaotische jaren achter de rug

Inkoopmanagers in de zorg hebben er een chaotisch half decennium opzitten. Covid zorgde voor allerlei problemen in de aanvoerlijnen en die bleven maar aanhouden. “We zijn inmiddels bijna vier jaar verder en we zitten nog steeds in die crisis."
Nieuwsbrief Abonneren