Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

‘Niet zorgverzekeraar, maar wetgever moet iets vinden van vrije artsenkeuze’

Er wordt veel geschreven en gesproken over het recht op vrije artsenkeuze in Nederland. Jurist Bastiaan Wallage koos het als onderwerp voor zijn proefschrift. ‘Als je kijkt naar de wet, zie je dat die de vrije artsenkeuze waarborgt. In de praktijk wordt eraan gemorreld’, zegt hij.
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Geef ict-leveranciers reële realisatietermijn

Zorgaanbieders moeten erop kunnen rekenen dat ict-oplossingen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Daarom stemt brancheorganisatie OIZ deze ontwikkelingen af tussen ict-leveranciers en beleidspartijen.
Paulien Waninge660

Europese eisen voor sustainability reporting zetten druk op duurzaam beleid

Binnenkort krijgen zorgaanbieders te maken met het voorstel van de Europese Commissie voor een Corporate Sustainability Reporting Directive.
Verpleging en verzorging
Van A naar B

RegioPlus vraagt tijdelijk flexibiliteit BIG nu Kuipers wet niet aanpast

RegioPlus pleit tijdelijk voor meer flexibiliteit in de Wet BIG om makkelijker nieuwe medewerkers aan te trekken in de sector.
Ggz
Klinisch Centrum Nootdorp, ggz, lvb, Frank Bluiminck, VGN, gehandicaptenzorg, Parnassia, Ipse de Bruggen,

Zo verbindt Klinisch Centrum Nootdorp de ggz en gehandicaptenzorg

Mensen met een laag IQ en psychische problematiek worden niet gezien, ineffectief behandeld of doorgeschoven. Om gecombineerde specialistische zorg te bieden, hebben Parnassia en Ipse de Bruggen daarom de handen ineengeslagen en Klinisch Centrum Nootdorp (KCN) opgericht.
Kwaliteit
Nico van Weert en Joke Derksen

Stilzwijgende acceptatie van onuitvoerbaarheid afspraken beschadigt de zorg

Een oplossing blijft uit voor het breed onderkende probleem dat de talrijke afspraken en richtlijnen in de zorg onuitvoerbaar zijn. Dat is schadelijk voor de gezondheidszorg, betogen de auteurs.
Kwaliteit
Terecht Cartoon

Column: Homogenezing

Zes partijen in de Tweede Kamer werken aan een initiatiefwetsvoorstel dat ‘homogenezing’ verbiedt. ‘Genezing’ en ‘therapie’ zijn onmiskenbaar begrippen uit het medisch lexicon, dus, zo concludeert advocaat Klaas Meersma, rijst de vraag of het zinvol is hier vanuit het gezondheidsrecht naar te kijken.
Gehandicaptenzorg
Klap Gehandicaptenzorg

Ageeth Ouwehand: ‘Wlz-behandelingen moeten niet naar de Zvw’

Het nieuwe kabinet wil behandelingen die nu binnen de Wet langdurige zorg plaatsvinden overhevelen naar de Zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zijn hier fel op tegen. Ageeth Ouwehand, bestuurder bij ‘s Heeren Loo: ‘Er wordt veel te monomaan gekeken naar betaalbaarheid van de zorg.’
Ggz

43 aanbevelingen om Wvggz en Wzd uitvoerbaar te maken

Het voortdurende debat over de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang heeft grote invloed gehad op implementatie en uitvoerbaarheid van de wetten, en niet in de positieve zin. Dat is de conclusie van de eerste deel van de evaluatie van de Wvggz en de Wzd.
Bas Van Schelven

Medezeggenschap zorgprofessionals ‘onontbeerlijk’ volgens nieuwe Governancecode

In de Governancecode Zorg 2022 zijn drie thema’s gewijzigd ten opzichte van de Code uit 2017: de governance van samenwerkingsverbanden, de zeggenschap van professionals en belangenverstrengeling. Bas van Schelven, advocaat gezondheidszorg, behandelt deze wijzigingen in de vorm van een drieluik. Vandaag deel 2: medezeggenschap van professionals.